Perfekt rengøring og hygiejnesikkerhed

Det helt særlige ved Miele Professional: Vores service til dig begynder allerede, inden produktet fra Miele står hos dig. Nemlig med en omhyggelig behovsanalyse og grundige kapacitetsundersøgelser – kombineret med individuelle 2D- og 3D-rum- og procesplanlægning samt detaljerede økonomiske beregninger. I dialog med dig udarbejder vi specifikke problemløsninger til dine anvendelser. På den måde opstår en behovsorienteret systemløsning, som garanterer et sikkert og problemfrit forløb. I det daglige arbejde vil Miele Professional altid være der for dig. Med vores individuelt afstemte serviceprogrammer med vedligeholdelseskontrakter tilbyder vi en forebyggende service. Med forebyggende vedligeholdelse er vi i stand til at opdage potentielle fejl, inden disse får alvorlig betydning. Serviceeftersyn og vedligeholdelse bidrager til problemfri arbejdsprocesser og er med til at bevare produktværdien, hvilket sikrer dine investeringer.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler