Databeskyttelseserklæring

Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores hjemmeside og dermed forbundne tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted i henhold til de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”).

1. Generelle informationer

1.1 Personoplysninger

I henhold til artikel 4, nr. 1 i GDPR er ”personoplysninger” enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.2 Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR er

Miele A/S

Charlotte Borchsenius

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf.: 43 27 13 10

E-mail: info@miele.dk

1.3 Databeskyttelsesrådgiver

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på postadressen i punkt 1.2 eller pr. e-mail til: info@miele.dk.

2. Indsamling og behandling i forbindelse med vores hjemmeside

2.1 Personoplysninger, der behandles automatisk i forbindelse med besøg

Ved ethvert besøg på vores hjemmeside sender din browser automatisk data, der gemmes i serverens logfiler. Der er tale om følgende data (”logfil-data”):

 • Oplysninger om den anvendte browsertype og browserversion
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder og IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for besøget.

 

Logfil-dataene analyseres i anonymiseret form med det formål løbende at forbedre hjemmesiden for at tilpasse den til vores brugeres interesser og for hurtigere at kunne afhjælpe fejl. Behandling til disse formål er i vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

I ikke-anonymiseret form anvendes logfil-dataene udelukkende til at identificere utilsigtede hændelser og garantere systemsikkerheden, herunder detektering af og opfølgning på uautoriserede forsøg på adgang samt forsøg på bedrageri og misbrug. Dataene opbevares til dette formål i 7-10 dage, hvorefter de slettes. Logfil-data, som det er nødvendigt at opbevare ud over dette til bevis, er undtaget fra sletning, indtil den pågældende sag er endeligt løst, og kan i det konkrete tilfælde videregives til de undersøgende myndigheder.

2.2 Personoplysninger, der behandles ved brug af onlineshoppen

Såfremt du aktivt sender personoplysninger til os, for eksempel hvis du registrerer dig i vores onlineshop eller afgiver en ordre, behandler vi de personoplysninger, du har sendt.

I forbindelse med registrering i vores onlineshop eller brug af onlineshoppen indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt)
 • Ordrehistorik.

I forbindelse med en ordre behandler vi desuden følgende oplysninger:

 • Bestilte artikler
 • Evt. anden leveringsadresse
 • Faktura- og betalingsoplysninger.

Ovenstående oplysninger behandler vi for at opretholde din registrering og for at ekspedere dine ordrer. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

De oplysninger, vi indsamler for at ekspedere ordren, opbevarer vi frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

Dine betalingsoplysninger videregives til den pågældende betalingsudbyder med henblik på gennemførelse af betalingen.

Ved betaling via PayPal sendes du via et link videre til PayPals hjemmeside. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på de almindelige forretningsbetingelser, vilkår for brug og informationer om databeskyttelse, der er gældende for PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, se hjemmesiden www.paypal.com.

Ved betaling med "Sofort" sendes du via et link videre til hjemmesiden tilhørende Sofort, en tjeneste udbudt af Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, et selskab under Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på Klarnas almindelige forretningsbetingelser og informationer om databeskyttelse, som kan findes på https://www.klarna.com.

Leveringsadressen videregiver vi til det transportfirma, vi samarbejder med. Vi giver muligvis også din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer til transportfirmaet, med henblik på at firmaet kan kontakte dig for at aftale leveringstidspunkt eller i tilfælde af leveringsproblemer. De pågældende oplysninger videregives alene til de relevante formål og slettes igen, når varerne er leveret.

2.3 Miele Club

Hvis du tilmelder dig Mieles kundeprogram myMiele, indsamler vi i forbindelse med tilmeldingen følgende kundeoplysninger:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt).

Vi behandler kundeoplysningerne med det formål at stille vores kundeprogram til rådighed. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Vi opbevarer kundeoplysningerne frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

2.4 Kommerciel kommunikation

Hvis og i det omfang du har givet os dit samtykke til at kontakte dig i reklameøjemed, fx for at sende e-mail nyhedsbreve, kundetilfredshedsundersøgelser, app-information, Miele Club nyhedsbreve osv., eller vi er berettiget til kommerciel kommunikation af anden grund, er det juridiske grundlag for den tilknyttede databehandling artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR, dit samtykke eller artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR, den såkaldte legitime interesse. Kommerciel kommunikation kan sendes via eksterne tjenesteudbydere. I denne henseende arbejder disse tjenesteudbydere for os som databehandlere, der er bundet af instruktioner. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandlingen eller tilbagekalde dit samtykke til os med virkning for fremtiden (fx ved at bruge afmeldingslinket i e-mailen eller ved at sende os en e-mail eller et brev). 

2.4.1 Grundlæggende personalisering

Hvis og i det omfang du har givet os dit samtykke, behandler vi de kontaktoplysninger, du giver med henblik på kommerciel kommunikation via e-mail, SMS, eller Miele-apps (e-mailadresse og navn, dit telefonnummer og/eller din Miele-konto, hvis den er tilgængelig).

Hertil skal lægges de kvitteringer for modtagelse og læsning, der er modtaget gennem kommerciel kommunikation, samt oplysninger om de links, du har klikket på. Hvis du klikker på et link i den kommercielle kommunikation, behandler vi også oplysninger indsamlet af cookies om din brugeradfærd på den hjemmeside, som du kom til via linket. Vi gemmer disse oplysninger til din brugerprofil og bruger dem til bedre at målrette indholdet af vores kommercielle kommunikation til dine personlige interesser. Vi gemmer disse personlige oplysninger til dette formål i 2 år.

Som led i den kommercielle kommunikation vil vi informere dig om nyheder i Mieles sortiment, begivenheder arrangeret af Miele og kundeundersøgelser, du kan deltage i, produktvurderinger og anmeldelser af Miele-produkter, du har købt, og opskrifter, alt sammen skræddersyet til dine interesser. For bedømmelser og anmeldelser, se venligst vores aktuelle vilkår og betingelser.

Vi vil informere dig om Miele-arrangementer i nærheden af ​​din bopæl ud fra det postnummer på din bopæl, som du har oplyst.

Derudover tager vi ved afsendelse af kommerciel kommunikation hensyn til dine interesser, som du måtte have registreret som led i din tilmelding til kommerciel kommunikation.

Under hensyntagen til eventuelle Miele-enheder eller Miele-produkter, du allerede har købt direkte hos Miele og vil købe eller registrere (føjes til din kundekonto) i fremtiden, målretter vi kommerciel kommunikation til dine interesser/behov. Dette omfatter blandt andet påmindelser om en garantiforlængelse og indløsning af voucheren for forbrugsvarer, der er vedlagt den respektive enhed. Vi behandler også din ordrehistorik til dette formål.

Miele behandler din ordrehistorik (også med tilbagevirkende kraft, hvis det er relevant) i fem år.

Vi behandler kontaktoplysningerne og din samtykkeerklæring til de nævnte formål i fem år efter hver brug.

Det juridiske grundlag for denne behandling af data er dit samtykke, artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Du kan erklære din tilbagekaldelse på et hvilket som helst senere tidspunkt skriftligt (Miele A/S, Charlotte Borchsenius, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup) eller via e-mail (info@miele.dk) uden at angive grunde. Derudover indeholder hver e-mail, der sendes til dig, et afmeldingslink, hvormed du også kan erklære din tilbagekaldelse. I Miele-apps er der en tilsvarende mulighed for afmelding i indstillingerne.

2.4.2 Grundlæggende personalisering

For at imødekomme dine individuelle behov behandler vi, udover den grundlæggende personalisering (se ovenfor), de Miele-tjenester, du har brugt og vil bruge i fremtiden (fx levering og/eller installationsservice, vedligeholdelsesarbejde samt individuel produktvejledning og kontakt til Miele Service) og teknikeropgaver bestilt af dig. Som en del af informationen om teknikeropgaver behandler Miele detaljerne i den respektive reparationsordre, årsagen til skaden og eventuelle afhjælpende foranstaltninger (reparationer). 

Vi gemmer disse oplysninger (udvidet personalisering) til dette formål i 3 år.

Det juridiske grundlag for denne behandling af data er dit samtykke, artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Du kan erklære din tilbagekaldelse på et hvilket som helst senere tidspunkt skriftligt (Miele A/S, Charlotte Borchsenius, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup) eller via e-mail (info@miele.dk) uden at angive grunde. Derudover indeholder hver e-mail, der sendes til dig, et afmeldingslink, hvormed du også kan erklære din tilbagekaldelse. I Miele-apps er der en tilsvarende mulighed for afmelding i indstillingerne.

2.4.3 Fuldstændig personalisering

Til fuldstændig personalisering behandler vi dataene fra den udvidede personalisering (se ovenfor) samt følgende brugsdata:

o    data indsamlet ved hjælp af Firebase til Google Analytics vedrørende din brug af vores Miele-apps, fx: åbninger, klik og læsetid; yderligere information kan findes i den respektive app - dine data vil kun blive behandlet, hvis du har givet os dit samtykke til at evaluere brugsdataene i den respektive app;

o    data behandlet under dine besøg på vores hjemmeside (www.miele.dk) ved hjælp af Bloomreach Engagement-løsningen, såsom din brugsadfærd (fx sete produkter, produkter i indkøbskurven osv.) - dine data vil kun blive behandlet, hvis du giver os dit samtykke, når du besøger vores hjemmeside, til at indsamle data via cookies og lignende sporingsteknologier og til at evaluere brugsdata.

Vi behandler kun disse brugsdata, hvis vi har indsamlet dem til reklameformål på baggrund af dit særskilte samtykke og har tilladelse til at linke dem til din brugerprofil.

Vi gemmer disse oplysninger (fuldstændig personalisering) til dette formål i 2 år. Det juridiske grundlag for denne behandling af data er dit samtykke, artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Du kan erklære din tilbagekaldelse på et hvilket som helst senere tidspunkt skriftligt (*indsæt postadresse*) eller via e-mail (*indsæt e-mailadresse*) uden at angive grunde. Derudover indeholder hver e-mail, der sendes til dig, et afmeldingslink, hvormed du også kan erklære din tilbagekaldelse. I Miele-apps er der en tilsvarende mulighed for afmelding i indstillingerne.

2.4.4 Opfølgende annoncering

Hvis vi har modtaget din e-mailadresse i forbindelse med bestilling af produkter eller ydelser, behandler vi din e-mailadresse for at kunne sende dig annoncering for sammenlignelige produkter og/eller ydelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette med fremtidig virkning, for eksempel ved at sende en e-mail til info@miele.dk eller informere os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af ​​hver e-mail, uden at der derved opstår andre udgifter end transmissionsomkostningerne iht. grundtaksterne. Det juridiske grundlag er vores legitime interesse i at informere dig om sammenlignelige produkter og tjenester, artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR.

3. Kontakt og kundeservice

3.1 Når du kontakter os

På vores hjemmeside kan du se, hvordan du kan kontakte os. Hvis du kontakter os på en af de anførte måder, f.eks. pr. e-mail, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med optagelsen af kontakt, til at besvare din henvendelse.

Vi har en legitim interesse i at besvare henvendelser til os. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din henvendelse drejer sig om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Personoplysninger, der sendes til os i forbindelse med optagelse af kontakt, vil blive slettet, når vi har behandlet din henvendelse, medmindre vi af handels- eller skatteretlige årsager er forpligtet til at opbevare dem.

3.2 Digital Miele-assistent

Den Digitale Miele-assistent er en såkaldt chatbot, leveret af vores tekniske serviceudbyder, e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Den Digitale Miele-assistent vil hjælpe dig med din informationssøgning om og køb af Miele servicepakker, såsom Miele servicecertifikat, Coffee Care- eller Exclusive Care-pakker. Du kan indtaste dine spørgsmål i chat-vinduet. Den Digitale Miele-assistent vil derefter give dig svarene. Hvis du ønsker at bestille et Miele servicecertifikat, vil den Digitale Miele-assistent sende dig et link til den passende webformular.

Den Digitale Miele-assistent vil ikke besvare kontraktspecifikke kundehenvendelser. Hvis du har denne type henvendelse, bedes du kontakte vores kundeservice (https://www.miele.dk/f/dk/contact-next-da.aspx). Personoplysninger er hverken påkrævet, ej heller efterspurgt, for at kunne bruge den Digitale Miele-assistent. Der vil højst blive indsamlet oplysninger om produkttype, men ikke produktidentifikation, såsom et serienummer, hvilket er nødvendigt for den Digitale Miele-assistent.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne håndtere dine bekymringer og for at kunne kontrollere og forbedre vore virksomheds- og service-processer, inklusive den Digitale Miele-assistent, hvilket er vores legitime interesse. Retsgrundlaget for behandlingen er art. (6)(1)(f) GDPR. Hvis du køber et Miele servicecertifikat eller en anden Miele servicepakke, er retsgrundlaget for databehandling art. 6 (1)(b) GDPR. E-bot7 GmbH agerer som databehandler på vore vegne og efter vore instruktioner.

De spørgsmål, du stiller den Digitale Miele-assistent, såvel som de brugsdata, eksempelvis chat-længde, tidsstempel på beskederne, antal dialoger og omtrentlige placering af brugerne, opbevares i højst 90 dage. Derefter vil dine spørgsmål blive slettet uigenkaldeligt. Ydermere lagres brugsdata anonymt til statistiske formål. Persondata evalueres ikke.

3.3 Købervejledning

På vores hjemmeside bruger vi guidet-salg-service leveret af vores tjenesteudbyder Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). Guidet-salg-servicen hjælper dig med at finde det rigtige produkt hurtigere og mere effektivt. Efter kun et par spørgsmål kommer de første produktforslag. Produkterne bliver udfyldt baseret på, hvor godt det passer til dine behov. Du kan frit bestemme, om du vil bruge tjenesten. I denne sammenhæng behandler vi kun metadata fra en HTTP-webanmodning som referrer, din IP-adresse, browsersprog og brugeragent (browser-/OS-type og -version) og dine data, der deles med os ved at bruge tjenesten. Dataene vil ikke blive gemt. Vi behandler dine data for at kunne yde dig tjenesten. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Hvis du køber et produkt, er retsgrundlaget for databehandlingen art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. Neocom fungerer som databehandler på vores vegne og handler efter vores instruktioner.

I forbindelse med brugen af tjenester gemmer vi også oplysninger i dit sessionslager, primært for at identificere en bruger gennem flere browsersessioner. Se venligst mere information i vores cookiepolitik. For mere information om Neocom og guidet-salg-servicen, besøg venligst https://neocom.ai/.

4. Cookies

På vores hjemmeside benytter vi desuden cookies og lignende teknologier, såsom Pixel (i det følgende generelt betegnet ”cookies”). Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer eller anden enhed, eller billedfiler som eksempelvis Pixel. Ved det næste besøg på vores hjemmeside fra samme computer eller enhed sendes de oplysninger, som er blevet gemt i cookies, enten til vores hjemmeside (”førstepartscookie”) eller til en anden hjemmeside (”tredjepartscookie”).

Ved hjælp af de oplysninger, der er gemt i de pågældende cookies, genkender hjemmesiden din computer eller anden enhed ved tilbagevendende besøg. På den måde kan vi tilpasse hjemmesiden bedst muligt til dine præferencer. Det er kun selve cookien på din computer eller anden enhed, der identificeres. Derudover behandles personoplysninger kun på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne anvende den tilbudte tjeneste, som du besøger.

Du kan deaktivere bestemte cookies på vores side for indstillinger for cookies. Du kan desuden som udgangspunkt forhindre, at der sættes cookies, via indstillingerne i din browsersoftware; dette kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke kan benyttes fuldt ud.

5. Analyse og targeting-værktøjer

5.1 Google-tjenester

På vores hjemmeside anvender vi forskellige tjenester udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Du kan finde nærmere oplysninger om Google samt Googles databeskyttelseserklæring HER.

5.1.1 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at tilpasse vores hjemmeside til dine behov og optimere den. Google Analytics benytter såkaldte cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som de pågældende cookies indsamler, overføres normalt til en server tilhørende Google i USA og opbevares der. På denne hjemmeside benytter vi en udvidet form for IP-anonymisering (såkaldt IP-maskering), dvs. at Google på forhånd forkorter din IP-adresse i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at levere andre serviceydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til hjemmesideoperatøren.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan forhindre indsamlingen og analysen af dine personoplysninger ved hjælp af et browser-plug-in, som kan downloades og installeres via dette link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nærmere oplysninger om vilkårene for brug findes på www.google.com/analytics/terms.

5.1.2 Google Adwords

Ved hjælp af Googles Remarketing-funktion kan vi på andre hjemmesider inden for Googles displaynetværk (såkaldte ”Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) vise brugerne af vores hjemmeside annoncer baseret på deres interesser. Til det formål analyseres brugernes interaktion på vores hjemmeside, så vi også efter besøget på vores hjemmeside kan foretage målrettet annoncering på andre sider over for brugerne. Til det formål gemmer Google et tal i browserne hos brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller hjemmesider i Googles displaynetværk. Disse brugeres besøg registreres via dette tal, der betegnes som en ”cookie”. Tallet bruges til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til identifikation af en person, og personoplysninger gemmes ikke.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere et plug-in, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

Endvidere benytter vi i denne forbindelse Googles Conversion Tracking. Hvis du klikker på en annonce, der vises af Google, vil en cookie, der bruges til konverteringssporing, blive gemt på din computer i 30 dage. Disse cookies har ikke til formål at identificere dig personligt. Formålet med de informationer, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookien, er at udarbejde konverteringsstatistikker til AdWords-kunder.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer på Google i din browser ved at aktivere knappen ”off” i http://www.google.de/settings/ads eller foretage deaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Google DoubleClick

Vores hjemmeside anvender Google-tjenesten DoubleClick. DoubleClick gemmer cookies med det formål at vise brugerne relevante annoncer, forbedre effektmålingen af kampagner, eller undgå, at en bruger får vist annoncer flere gange.

Google registrerer via en cookie-ID, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan på den måde forhindre, at de vises flere gange. DoubleClick kan desuden ved hjælp af cookie-ID'er registrere såkaldte konverteringer, dvs. om en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside og foretager et indkøb der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.

I forbindelse med DoubleClick etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Googles brug af dette værktøj. Ifølge Google modtager Google ved brug af DoubleClick information om, at du har besøgt en bestemt del af vores hjemmeside, eller at du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen bliver bekendt med og gemmer din IP-adresse.

Desuden kan DoubleClick Floodlight-cookies give os viden om, hvorvidt du foretager bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du via DoubleClick har besøgt eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (Conversion Tracking). DoubleClick anvender denne cookie for at få viden om, hvilket indhold du har interageret med på vores hjemmesider, med det formål senere at sende dig målrettet reklame. 

Du kan forhindre sporingsprocessen ved at ændre indstillingen i din browsersoftware (f.eks. deaktivering af tredjepartscookies) og deaktivere Conversion Tracking-cookies ved i dine browserindstillinger at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, på https://www.google.de/settings/ads, vedrørende interessebaserede annoncer fra udbyderen, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices eller via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at dette kan betyde, at nogle funktioner i dette tilbud ikke kan benyttes fuldt ud.

Yderligere oplysninger om DoubleClick findes HER. Yderligere oplysninger kan også findes hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

5.2 Adform

For at forbedre brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser anvender vi Conversion Tracking- og Retargeting-teknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København K.

Adforms Conversion Tracking gemmer en midlertidig cookie, hvis en bruger har kontakt til en annonce vist af Adform. Brugere, der ikke ønsker at være omfattet af denne sporing, kan deaktivere Adforms cookie via deres internetbrowser eller til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan du slette i din browser, eller du kan fjerne dem ved at slette midlertidige internetsider.

Retargeting-teknologien gør det muligt for os via vores partneres hjemmesider at målrette annoncer til de internetbrugere, der allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter. Visningen af annoncer sker her på grundlag af en cookiebaseret analyse af den forudgående brugeradfærd. Der er tale om en midlertidig cookie, hvis gyldighed ophører efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaserede annoncer fra Adform, kan du til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/). Yderligere oplysninger om Adforms databeskyttelsespolitik findes på  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

5.3 Facebook Custom Audiences

Vores hjemmeside anvender Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Ved hjælp af denne funktion kan brugere af hjemmesiden få vist interessebaserede annoncer (”Facebook-Ads”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der ligeledes anvender funktionen. Vi forfølger dermed vores interesse i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, for at gøre vores onlinetilbud til dig mere interessant. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

I forbindelse med Custom Audiences etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Facebooks brug af dette værktøj, og informerer dig derfor om den viden, vi har: Ved brug af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har besøgt vores hjemmeside eller har klikket på en annonce for vores virksomhed. Hvis du er registreret hos en Facebook-tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen behandler din IP-adresse og andre identifikatorer.

Brugere, der er logget på, kan deaktivere funktionen ”Facebook Custom Audiences” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Yderligere informationer om Facebooks databehandling findes på https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Vores hjemmeside anvender AppNexus, en tjeneste udbudt af AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus benytter bl.a. cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden, og pixel tags. Som led i anvendelsen kan personoplysninger, herunder især brugernes IP-adresse og aktiviteter, sendes til en server tilhørende AppNexus Inc. og opbevares der. AppNexus Inc. overfører muligvis disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovbestemt, eller hvis behandling af oplysningerne finder sted hos tredjemand. Du kan forhindre indsamlingen af disse oplysninger ved at deaktivere kørsel af Java-Script i din browser eller installere et værktøj som NoScript.

Yderligere informationer findes i AppNexus’ databeskyttelseserklæring (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Du kan sætte en opt-out til AppNexus, som du finder her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside.

 

5.5 Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel

Vores hjemmeside anvender webanalysetjenesterne Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel fra Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA. Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel benytter cookies, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden samt målrette annoncer til dig.

Du kan forhindre, at der sættes cookies via indstillingerne i din browsersoftware; bemærk dog, at dette kan betyde, at du ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan desuden forhindre Amazons registrering af de oplysninger, der indsamles af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden, og Amazons behandling af disse oplysninger ved at klikke på dette link og derefter vælge indstillingen ”Von Amazon gezeigte Werbung für diesen Internet Browser nicht personalisieren”: https://www.amazon.de/adprefs. Alternativt kan du vælge tilsvarende indstillinger på http://www.youronlinechoices.com/de. Der sættes derefter en opt-out-cookie i din browser, der forhindrer, at Amazon Pixel-programmerne fremover registrerer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Dit fravalg gælder, så længe du ikke sletter opt-out-cookien.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser.

5.6 Quisma

Vores hjemmeside anvender tjenesterne udbudt af Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Tyskland. Quisma Tracking-Pixel indsamler pseudonymiserede oplysninger om brugernes besøgsaktivitet for at opnå viden om brugernes adfærd. De cookies, der genereres i den forbindelse, gemmer udelukkende pseudonymiserede oplysninger under et tilfældigt genereret bruger-ID (pseudonym). For at bestemme en omtrentlig geoposition analyseres brugerens IP-adresse kortvarigt. Efter at analysen er afsluttet, anonymiseres IP-adressen fuldt ud ved at forkorte den i henhold til databeskyttelsesretlige regler. Det er på intet tidspunkt muligt at knytte IP-adressen sammen med konkrete personer eller præcise adresser. Du kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies, og dermed sporing ved hjælp af Quisma-teknologien ved at downloade og installere opt-out-cookien (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Yderligere informationer findes i Quismas databeskyttelseserklæring (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

5.7 Gå ind i butikken

På vores hjemmeside bruger vi Go Instore-tjenesterne, der leveres af Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Ved at bruge denne service vil du blive forbundet med vores Miele Experience Center for at få en digital præsentation af vores produkter. Du skal blot aktivere din mikrofon. Video-/lydstrømmen bliver ikke gemt. I denne sammenhæng behandles dine personlige data (IP-adresse og yderligere oplysninger, som du har delt med vores MEC-team). Vi har en legitim interesse i at besvare dine forespørgsler. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. (6)(1)(f) i GDPR. Hvis formålet med din anmodning er at indgå en kontrakt, er retsgrundlaget Art. 6 (1)(b) i GDPR. Hvis du også accepterer brugen af analytiske cookies, vil vi bruge din interaktion med vores Go Instore-tjenester og din tilsvarende brug af vores webshop til salgsattributionsformål. Når du kontakter os, slettes de data, der overføres til os, efter at din anmodning er gennemført, forudsat og i det omfang vi ikke er forpligtet til at gemme dem af grunde baseret på handels- og skattelovgivning. Desuden bruger vi cookies til tjenesten. Du kan finde detaljerede oplysninger om brugen af cookies i vores cookie-meddelelse.  For mere information om Sym-Sys Ltd og Go Instore-tjenesten, besøg venligst www.goinstore.com. 

6. Plug-ins til sociale medier

Vores hjemmeside anvender det sociale netværk Facebooks plug-in fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

En oversigt over Facebooks plug-ins findes her: http://developers.facebook.com/docs/plugins; yderligere informationer om Facebooks databeskyttelse finder du her: www.facebook.com/policy.php.

Facebook kan derved modtage information om, at du har besøgt en hjemmeside under vores onlinetilbud og eventuelt har interageret med den pågældende plug-in. Ved at aktivere den pågældende plug-in sendes dine personoplysninger således til Facebook i USA og opbevares der.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede oplysninger eller databehandlingsprocesserne, og vi har heller ikke viden om det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, opbevaringsfrister osv. Vi har heller ikke viden om Facebooks sletning af de indsamlede oplysninger.

Facebook gemmer de oplysninger, der er indsamlet om dig, som brugsprofiler og anvender disse til annoncering, markedsanalyse og/eller behovsorienteret udformning af sin hjemmeside. Formålet med en sådan analyse er først og fremmest (også for brugere, der ikke er logget på) at vise interessebaserede annoncerer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve din ret til indsigelse skal du kontakte Facebook.

Via de pågældende plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og tilpasse det bedre til dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af disse plug-ins er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

Du kan også helt forhindre indlæsningen af plug-ins ved hjælp af add-ons til din browser, såkaldte script blockers.

7. Tilstedeværelse på sociale medier

7.1 Oplysning om fanside på Facebook

På www.facebook.com/MieleDK/ finder du vores fanside på det sociale netværk Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Hvis du besøger vores fanside, indsamler Facebook personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Facebook, eller hvis du ikke er logget ind på din Facebook-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Facebook. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Facebook IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Facebook har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Facebooks databeskyttelsespolitik, som du finder HER . Facebooks informationer om cookies finder du HER.

7.2 Oplysning om Instagram

Vi har en Instagram-konto, MieleDK, på det sociale netværk Instagram tilhørende Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Instagram”). Hvis du besøger vores konto, indsamler Instagram personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Instagram, eller hvis du ikke er logget ind på din Instagram-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Instagram. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Instagram IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Instagram har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Instagrams databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

7.3 Oplysning om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen Miele Denmark på videoplatformen YouTube tilhørende YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). Hvis du besøger vores kanal, indsamler YouTube personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af YouTube, eller hvis du ikke er logget ind på din YouTube-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af YouTube. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge YouTube IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, YouTube har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af YouTubes databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

8. Jobansøgninger

Hvis du via vores hjemmeside ansøger om et job hos os og i den forbindelse fremsender ansøgningsmateriale, behandler vi udelukkende de personoplysninger, du har fremsendt i den forbindelse, til at gennemføre ansættelsesproceduren.

Hvis du har søgt et opslået job, slettes materialet seks måneder efter ansættelsesprocedurens ophør, såfremt sletning ikke er i strid med legitime interesser. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning om et job, opbevares ansøgningen i en periode på højst et år, med henblik på at vi eventuelt kan kontakte dig, hvis der i den pågældende periode opslås et job. Du har til enhver tid, også inden udløbet af de fastsatte opbevaringsfrister, mulighed for at forlange, at din ansøgning slettes. I tilfælde af at din jobansøgning fører til ansættelse, opbevares de fremsendte oplysninger med henblik på gennemførelse af ansættelsesforholdet under overholdelse af de retlige bestemmelser.

I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for opbevaring af dit ansøgningsmateriale dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

9. De registreredes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede forskellige rettigheder. Blandt disse er især følgende:

 • Ret til indsigt: I henhold til artikel 15 i GDPR kan du forlange at få bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan du forlange at få yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse: I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, hvis de personoplysninger om dig, som vi behandler, er urigtige eller ufuldstændige.
 • Ret til begrænsning af behandling: I henhold til artikel 18 i GDPR kan du forlange begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning: I henhold til artikel 17 i GDPR har du endvidere under visse forudsætninger ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til dataportabilitet: I henhold til artikel 20 i GDPR har du desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

 

10. Ret til at indgive klage

Du har ret til at indgive klage over håndteringen af dine personoplysninger til den for dig eller os kompetente tilsynsmyndighed.

11. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR, har du i henhold til artikel 21 i GDPR, af grunde der vedrører din særlige situation, eller hvis din indsigelse vedrører direkte markedsføring, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som uden angivelse af en særlig situation medfører, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger.

12. Smartlook

Vores hjemmeside anvender Smartlook analyse service fra Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet.

Smartlook registrerer bevægelser på de viste hjemmesider i såkaldte heatmaps. Dette gør det muligt for os at se, hvor brugerne klikker, og hvor langt de scroller. Dette giver os mulighed for at gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig.

Dette omfatter information om hjemmesiden og den referende hjemmesides URL, dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden samt tekniske oplysninger i form af skærmopløsning, operativsystem, browser type og enhedstype samt det land og den by, hvorfra hjemmesiden blev tilgået. Brugerens IP-adresse eller formularoplysninger vil ikke blive brugt til dette formål.

Du kan deaktivere Smartlook ved at klikke på følgende fravalgs-knap: Deaktiver Smartlook. Smartlooks privatlivspolitik kan findes her: https://www.smartlook.com/en/privacy.

Hjemlen for brugen af ​​Smartlook er GDPR artikel 6 (1) lit. (f), hvor forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside begrunder vores legitime interesse.

Qualtrics

På vores hjemmeside bruger vi tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til kunde-, produkt- og brand-surveys for løbende at forbedre vores produkter og tjenester. Når du deltager i en undersøgelse, vil kun logdata (dato og tidsstempel / oplysninger til din browser og browserindstillinger / oplysninger til din enhed / brugsdato) blive behandlet. Det er helt op til dig, om du vil deltage i en survey. Hvis du ikke ønsker at deltage, kan du bare lukke spørgeskemaet ved at bruge “X”-knappen i øverste højre hjørne af surveyens pop-up. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

I forbindelse med brugen af ​​Qualtrics-tjenester bruger vi også Qualtrics-cookies, primært for at hjælpe med at holde styr på survey-sessioner eller for at vedligeholde survey-sessioner. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af Qualtrics-cookies i vores cookie-meddelelse. For yderligere information om Qualtrics LLC og Qualtrics brug af personoplysninger, besøg venligst https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Oplysninger i Survey-vinduet

For at kunne give dig vores survey-funktion skal vi bruge cookies. Uden denne slags teknologi kan tjenesten ikke bruges. Du kan finde flere oplysninger i vores privatlivs- og cookie-notifikationer.

Miele & datasikkerhed

Som producent af kvalitetsprodukter med lang levetid stiller Miele ligeledes høje krav til data- og internetsikkerheden på sine produkter med internettilslutning, apps og webapplikationer. Selv om vi gør alt for at identificere og eliminere svagheder på forhånd, kan der på trods af alle disse forebyggende foranstaltninger aldrig opnås 100 procent sikkerhed ved brugen af informationsteknologi.

Derfor er Miele interesseret i at modtage information fra dig om mulige eller opdagede risici ved datasikkerheden, som du måtte have konstateret ved brugen af vores produkter med internettilslutning, apps eller webapplikationer.

Til rapportering af svagheder samt information om internetsikkerhed hos Miele, bedes du venligst bruge vores internationale internetside under følgende link:


             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Også selv om du ikke er helt sikker, vil vi behandle din henvendelse og kontakte dig, hvis vi har flere spørgsmål.

 

Cookiepolitik

Sidst opdateret: 23.11.2023

(“Miele”) anvender såkaldte cookies på denne hjemmeside. I denne politik forklarer vi i detaljer, hvilke typer cookies Miele anvender, hvilke data der behandles af dem, cookiernes levetid samt dine rettigheder i forbindelse med cookies.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst ved at bruge indstillingerne i vores “Privacy Preference Center”.

1. Generel forklaring

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer eller enhed, når du benytter vores hjemmesider. Når du går ind på Mieles hjemmeside, bliver en cookie måske lagret i dit system. Den indeholder en individuel streng af tegn, der kan bruges til at identificere din browser næste gang, du går ind på hjemmesiden. Der er to elementære typer cookies:

 • • Midlertidige cookies: Disse cookies, også kaldet sessionscookies, gemmes midlertidigt på din computer eller enhed under dit besøg på vores hjemmeside og slettes derefter.
 • • Vedvarende cookies: Disse cookies bliver på din computer i en længere periode.

 

Generelt bruger Miele forskellige internetteknologier (fx cookies, Java-script) for at gøre det lettere for dig at bruge Mieles internetapps og for at optimere dem. Det betyder, at de bruges til:

 • • At identificere dig, når du logger ind på vores webshop, og for at sikre, at gyldige sikkerhedsstandarder, der er optimeret til dig, overholdes.
 • • At hjælpe os med at huske de produkter, du har lagt i din indkøbskurv eller sat på din notesblok.
 • • At vise dig antallet af produkter, du har lagt i din indkøbskurv eller sat på din notesblok på hjemmesiden.
 • • At minde os om dit foretrukne sprog, så du nemmere kan navigere på vores sider.
 • • At analysere data såsom evaluering af antallet af besøgende på vores hjemmeside eller de mest besøgte hjemmesider. Vi bruger resultaterne fra analysen til det formål at optimere vores hjemmeside.
 • • Vi bruger også såkaldte marketingcookies fra tredjeparter med henblik på retargeting/remarketing og placering af personaliserede online-reklamer.
 • • For at kunne give dig personaliserede reklamer og tilbud skræddersyede til dine behov.

 

Bemærk at Miele har brug for, at du angiver dine præferencer angående brug af cookies, på sit eget interface, men ved at ændre cookie-indstillingerne på din internetbrowser kan du også deaktivere eller indskrænke formidlingen af cookies. Du kan når som helst slette allerede lagrede cookies. Yderligere browser-specifik information om, hvordan man sletter cookies, kan læses her:

 

Men vær venligst opmærksom på, at hvis du deaktiverer cookies, kan det være, at du ikke længere kan bruge alle hjemmesidens funktioner. I menuen i de fleste browsere finder du mulighed for at indstille brugen af cookies. En browser har typisk følgende indstillingsmuligheder:

 • • Se cookies,
 • • Tillad cookies,
 • • Deaktivér alle eller bestemte cookies,
 • • Deaktivér alle cookies, når browseren lukkes,
 • • Blokering af cookies,
 • • Send notifikation, når en cookie skal indstilles,
 • • Modvilje mod sporing af web-analyse (frameldelse).

 

Når du går ind på vores hjemmeside, vises et banner med oplysninger om anvendelsen af cookies, og du bliver spurgt, om du vil give samtykke til cookies, der kræver samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, hvilket vi forklarer i detaljer i denne cookiepolitik.

 

2. Google Tag Manager

På vores hjemmeside bruger vi tag management-tjenesten Google Tag Manager, som leveres af Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin (“Google”). Google Tag Manager giver Miele mulighed for hurtigt og nemt at opdatere målekoder og relaterede kodefragmenter, der samlet set kaldes tags, på hjemmesider eller mobilapps. Når det lille segment af en Tag Manager-kode er blevet tilføjet til et projekt, kan hjemmesiden nemt og sikkert implementere analyse- og målingstagkonfigurationer fra et webbaseret brugerinterface.

Google Tag Manager hjælper os med at implementere og administrere cookies og tracking tags. Google Tag Manager bruger ikke egne cookies, men Google Tag Manager aktiverer andre cookies og tracking tags, hvis og i det omfang du udtrykkeligt har givet dit samtykke til anvendelsen af sådanne cookies og tracking tags. Du kan finde detaljeret information om hver af disse cookies og tracking tags i vores meddelelse om cookies. I forbindelse med anvendelsen af Google Tag Manager behandler vi og Google din ip-adresse og en unik identifikator. Det kan ske, at dine data bliver behandlet uden for EU. For at sikre et passende databeskyttelsesniveau er Google og vi blevet enige om de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har offentliggjort. Retsgrundlaget for brugen af Google Tag Manager og relaterede databehandlingsaktiviteter er vores legitime interesse, art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Denne legitime interesse er assistancen, Google Tag Manager giver os med henblik på at implementere og administrere vores brug af cookies og tracking tags.

 

3. Teknisk nødvendige cookies (essentielle cookies)

Essentielle cookies er nødvendige for at kunne navigere på hjemmesiderne og bruge deres funktioner såsom adgang til registreringsdelen eller brugen af ​​vores chat. Uden disse cookies ville visse af hjemmesidens funktioner ikke være mulige.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved brug af teknisk nødvendige cookies er vores legitime interesse, artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Den legitime interesse er, at denne behandling er nødvendig for at kunne navigere på hjemmesiderne og bruge deres funktioner. Data indsamlet ved teknisk nødvendige cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Essentielle cookies kan ikke deaktiveres. De essentielle cookies, vi bruger, er som regel såkaldte sessionscookies, der som regel automatisk slettes, efter browsersessionen afsluttes.

Nogle essentielle cookies leveres og/eller tilgås af tredjeparter. Detaljer om tredjeparter og deres værktøjer, som vi bruger vigtige cookies til, er forklaret nedenfor.

 

3.1 SAP Customer Data Cloud (tidligere Gigya) - Onlineshop for husholdningsprodukter

På vores hjemmeside bruger vi i vores webshop til husholdningsprodukter en række cookies til essentielle formål, som tilbydes og/eller anvendes af SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany (“SAP”). Vi bruger fx en række nødvendige cookies, som leveres og/eller anvendes af SAP, og som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. SAP tilbyder en platform til håndtering af kundeidentitetsstyring, herunder kundeprofiler, præferencer, tilmeldelser og samtykkeindstillinger. Yderligere oplysninger om SAP Customer Data Cloud kan findes her.

 

3.2 OneTrust LLC

På vores hjemmeside bruger vi en samtykkeadministreringsplatform, der tilbydes af OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA (“OneTrust”). OneTrust er en cookie-samtykkeløsning, der gør Miele i stand til at operationalisere cookie-overholdelse i forskellige juridiske rammer over hele verden. OneTrust gør os i stand til at generere cookie-bannere, at opbevare dine samtykkeindstillinger, såvel som informere dig om anvendelsen af forskellige cookies på hjemmesiden. For at læse mere om OneTrust, se  Privacy Notice and Policy | OneTrust.

 

3.3 Intershop Commerce Platform - Professional webshop

På vores hjemmeside bruger vi en række essentielle cookies til vores Professional webshop, der tilbydes og/eller anvendes af Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Germany (“Intershop”). Vi bruger fx en række nødvendige cookies, som leveres og/eller anvendes af Intershop, og som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. Intershop tilbyder en platform til håndtering af kundeidentitetsstyring, herunder kundeprofiler, præferencer, tilmeldelser og samtykkeindstillinger. Yderligere oplysninger om Intershop kan findes her

 

3.4 Neocom.ai – Købervejledning

På vores hjemmeside bruger vi guidet-salg-servicen, en såkaldt købervejledning, leveret af vores serviceudbyder, Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). For at kunne give dig vores guidet-salg-service skal vi bruge en teknologi kaldet “Session storage” for at gruppere flere anvendelser af guidet-salg-servicen i én browsersession. Uden en sådan teknologi er guidet-salg-servicen ikke brugbar. Denne teknologi vil kun blive brugt, hvis du aktivt anmoder om at bruge guidet-salg-servicen. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om Neocom og databehandlingsaktiviteter relateret til brugen af guidet-salg-servicen i vores fortrolighedserklæring. 

 

3.5 Gå i butikken - SYM-SYS Ltd.

På vores hjemmeside bruger vi Go Instore-tjenesterne, der leveres af Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, Storbritannien. Sym-Sys Ltd. bruger cookies og lignende teknologier som "Session Storage" og "Local Storage" for at kunne levere tjenesterne. Uden sådanne teknologier er Go Instorie-tjenesten ikke brugbar. Disse teknologier vil kun blive brugt, hvis du aktivt anmoder om at bruge Go Instore-tjenesten. Du kan finde flere oplysninger om Sym-Sys Ltd og Go Instore-tjenesten på www.goinstore.com

 

3.6 Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om hver af de individuelle essentielle cookies, vi anvender, kan findes i tabellen i bunden af siden.

 

4. Analyse-cookies

Desuden bruger vi cookies på vores hjemmeside, som gør det muligt at analysere din brugsadfærd (såkaldte analyse-cookies). Med disse cookies indsamler og lagrer vi følgende data:

- Hyppighed af sidebesøg

- Søgeord

- Brug af hjemmesidefunktioner

Dine data, der indsamles ved hjælp af cookies, pseudonymiseres, således at det ikke længere er muligt at henføre dataene til den pågældende bruger uden yderligere data.

Denne behandling gør det muligt for os at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Retsgrundlaget for denne behandling af data er samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig effekt, i cookie-indstillingerne i vores “Privacy Preference Center”.

Nogle analyse-cookies leveres og/eller tilgås af tredjeparter. Nedenfor beskrives nærmere oplysninger om de tredjeparter og deres værktøjer, som vi bruger analyse-cookies til.

De analyse-cookies, vi anvender, inkluderer:

 

4.1 Google

På vores hjemmeside anvender vi forskellige cookies til analyseformål, der leveres og/eller anvendes af Google Ireland Limited (“Google”), et selskab, der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer: 368047) med hjemsted i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Du kan finde yderligere information om disse Google-tjenester nedenfor og på https://www.google.com/privacy/ads/. Detaljetabellen nedenfor indeholder cookienavne med variable identifikatorer, hvor <wpid> er webejendoms-ID eller måle-ID for Google Analytics 4, bestående af 10 tegn (tal og bogstaver), [_<customname>] og <property-id> er ejendoms-ID'er i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående af cifre i følgende mønster: UA-XXXXXX-X.

 

4.1.1 Google Analytics

Vores hjemmeside anvender Google Analytics til at designe og forbedre hjemmesiden i overensstemmelse med efterspørgslen. Google Analytics anvender såkaldte cookies, som lagres på din enhed, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien, overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. På denne hjemmeside anvender vi udvidelsen af IP-masking (såkaldt IP-masking), dvs. at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til og lagres i USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om hjemmesidens aktiviteter og til at levere yderligere tjenester til hjemmesideoperatøren i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet.

Hvis du er indehaver af en Google-konto og har givet samtykke til personalisering af reklamer (“Annoncepersonalisering”), omfatter Googles tjenester også rapporter om effektiviteten af vores reklameforanstaltninger (herunder rapporter på tværs af enheder), demografiske oplysninger og vores brugeres interesser samt funktioner til levering af online-reklamer på tværs af enheder. I dette tilfælde er retsgrundlaget for databehandlingen dit samtykke til Google (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR).

Du kan gøre indsigelse mod indsamling eller evaluering af dine data af Google Analytics ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, bruger-ID'er eller reklame-ID'er, slettes automatisk efter 14 måneder.

 

4.2 OneTrust LLC

På vores hjemmeside indsamler vi anonymiserede opt-in/opt-out rater gennem samtykkeadministrationsplatformen OneTrust. Vi indsamler disse oplysninger baseret på vores legitime interesse, iht. artikel 6, stk. 1, litra f af GDPR, da det gør os i stand til at måle samtykkerater og forbedre brugeroplevelsen. Hvis du samtykker til brug af analyse-cookies, vil vi indsamle data om din interaktion med et OneTrust-genereret samtykkebanner. OneTrust giver os mulighed for at foretage aggregerede analyser, herunder oplysninger om browser-type, land og hvilken platform, vores brugere benytter (PC/mobil/tablet). De indsamlede data tillader ikke identifikation af en person. For at læse mere om OneTrust, se Privacy Notice and Policy | OneTrust.

 

4.3 Gå ind i butikken - SYM-SYS Ltd. - Salgstilskrivning

Hvis du accepterer brugen af analytiske cookies, vil vi bruge data om din interaktion med vores Go Instore-tjenester og din tilsvarende brug af vores webshop til salgsattributionsformål. Dataene vil blive anonymiseret og vil ikke tillade nogen genidentifikation af en bestemt bruger. Du kan finde flere oplysninger om Sym-Sys Ltd og Go Instore-tjenesten på www.goinstore.com.

 

4.4 LinkedIn-tag

På vores hjemmeside bruger vi forskellige analytiske cookies, der leveres og/eller bruges af LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 (“LinkedIn”). LinkedIn's Insight Tag sætter cookies på din enhed, hvis du er kommet til vores hjemmeside via en LinkedIn-annonce, samt når du udtrykkeligt har givet samtykke til brugen af analytiske cookies på vores hjemmeside. Via data indsamlet gennem disse cookies identificerer LinkedIn LinkedIn-medlemmer uden for LinkedIn til analyse.

For yderligere information, besøg venligst LinkedIn privatlivspolitik og Cookiepolitik | LinkedIn.

 

4.5 Yderligere oplysninger

Du kan deaktivere analysecookies. Du kan finde yderligere oplysninger om alle de enkelte analyse-cookies, vi anvender, i bunden af siden.

 

5. Markedsførings-cookies

Med henblik på retargeting/remarketing og til placering af online-annoncer anvender vi såkaldte marketingcookies fra tredjeparter.

Retargeting eller remarketing henviser til teknologier, der gør det muligt for brugere, der tidligere har besøgt en bestemt hjemmeside, at se passende reklamer, selv efter de har forladt hjemmesiden. Til dette formål er det nødvendigt at genkende internetbrugere uden for ejeren af en hjemmeside, hvortil der anvendes cookies fra de tilsvarende tjenesteudbydere. Desuden tages der hensyn til tidligere brugsadfærd. Hvis en bruger fx ser på bestemte produkter, kan disse eller lignende produkter senere blive vist som reklamer på andre hjemmesider. Der er tale om personaliserede annoncer, der er tilpasset den enkelte brugers behov. Til personaliseret annoncering er det ikke nødvendigt, at brugeren kan identificeres uden at kunne genkendes. De data, der bruges til retargeting eller remarketing, bliver derfor ikke slået sammen med andre data.

Markedsføringscookies kan også spore brugernes engagement i de annoncer, der i sidste ende vises. Dette er for at undgå uønsket dobbeltannoncering og for at spore antallet af gange, hvor annoncer resulterer i en form for annoncekonvertering (fx at der klikkes på en annonce eller gennemføres et salg).

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger via markedsførings-cookies er samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning i vores “Privacy Preference Center”.

Vi bruger sådanne teknologier til at placere online-annoncer. Til placering af annoncerne bruger vi tredjepartsleverandører. Nedenfor beskrives nærmere oplysninger om de tredjeparter (og deres værktøjer), der leverer og/eller har adgang til marketing- og målrettede cookies.

 

5.1 Facebook/Meta

På vores hjemmeside bruger vi markedsførings-cookie(s), der leveres og/eller bruges af Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook” eller “Meta”).

Meta-cookies bruges, hvis du har en Facebook-konto, bruger Facebook produkter, herunder Facebooks hjemmeside og apps, eller besøger andre hjemmesider og apps, der bruger Facebook-produkter (herunder Like-knappen eller andre Facebook-teknologier). Facebook-cookies giver os mulighed for at spore dine aktiviteter på vores hjemmeside for at analysere effektiviteten af vores konverteringstragt og for regelmæssigt at forbedre vores hjemmeside. Desuden giver Facebook-cookies os mulighed for at bruge remarketingfunktionen “Custom Audiences” på Facebook. Dette gør det muligt for brugere af hjemmesiden at få vist interessebaserede reklamer (“Facebook Ads”) som en del af deres besøg på det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger processen. Du kan finde flere oplysninger om Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences og relaterede databehandlingsaktiviteter i vores privatlivspolitik.

Derudover gør Meta-cookies det muligt for Meta at tilbyde Facebook-produkterne til dig og forstå de oplysninger, de modtager om dig, herunder oplysninger om din brug af andre websteder og apps, uanset om du er registreret eller logget ind eller ej.

Meta-cookies modtager følgende typer af data: https-headers, pixelspecifikke data, data fra klik på knapper, valgfrie værdier og navne på formularfelter. Yderligere oplysninger om Facebooks cookies findes her.

 

5.2 Google

Som allerede beskrevet ovenfor bruger vi på vores hjemmeside forskellige cookies til analyse- og/eller markedsføringsformål, der leveres og/eller bruges af Google. Yderligere oplysninger om Googles privatlivspraksis kan findes på https://www.google.com/privacy/ads/. Tabellen med yderligere oplysninger indeholder cookienavne med variable identifikatorer, hvor <wpid> er webejendoms-ID eller måle-ID for Google Analytics 4, bestående af 10 tegn (tal og bogstaver), [_<customname>] og <property-id> er ejendoms-ID'er i Google Analytics 3 (Universal Analytics), bestående af cifre i følgende mønster: UA-XXXXXX-X. 

 

5.2.1. Google Ads

Google Ads er en online annonceringsplatform udviklet af Google, hvor annoncører betaler for at vise korte reklamer, servicetilbud, produktoversigter, videoindhold og generere mobilapplikationsinstallationer inden for Googles annoncenetværk til webbrugere. De kan placere annoncer både i søgemaskiners resultater såsom Google Search og på hjemmesider uden for søgemaskiner, mobilapps og videoer. Yderligere oplysninger om Google Ads findes her.

 

5.2.2 Google Remarketing function

Googles remarketing-funktion giver os mulighed for at vise annoncer til vores brugere på andre hjemmesider inden for Google Ads-netværket (kaldet “Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) baseret på deres interesser. Med henblik herpå analyserer vi brugerinteraktion på vores hjemmeside for at kunne vise målrettede reklamer til brugere på andre hjemmesider, selv efter at de har besøgt vores hjemmeside. Til dette formål lagrer Google et nummer i browseren hos de brugere, der besøger visse Google-tjenester eller hjemmesider i Googles visningsnetværk. Dette nummer, kendt som en “cookie”, bruges til at spore disse brugeres besøg. Dette nummer bruges til entydigt at identificere en internetbrowser på en bestemt computer, ikke til at identificere en person, og der lagres ingen personoplysninger.
Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere plug-in'et, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin.
 

5.2.3 Google Conversion Tracking

Vi bruger også Googles konverteringssporing i denne sammenhæng. Når du klikker på en annonce fra Google, placeres en 30-dages-cookie til sporing af konvertering på din enhed. Denne cookie bruges ikke til personlig identifikation. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder.
Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer i din browser ved at klikke på knappen “Fra” på https://adssettings.google.de/authenticated eller ved at fravælge dem på https://www.aboutads.info/choices/.
 

5.2.4 Other Google Marketing Platform services (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Vores hjemmeside bruger også andre tjenester fra Google Marketing Platform (tidligere “Google Doubleclick”). Campaign Manager 360 giver os mulighed for at køre annoncekampagner og måle deres resultater. Display & Video 360 hjælper os med at administrere display- og videokampagner. Search Ads 360 bruges til at administrere søgekampagner på tværs af forskellige søgemaskiner. Disse tjenester bruger cookies til at levere annoncer, der er relevante for brugerne, til at forbedre rapporterne om kampagnens ydeevne eller til at forhindre, at en bruger modtager annoncer mere end én gang.

Google bruger et cookie-ID til at bestemme, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan således forhindre, at de vises mere end én gang. Google kan også bruge cookie-ID'er til at spore konverteringer, dvs. om en bruger ser en annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside for at foretage et køb. Disse cookies indeholder ingen personlige oplysninger.

Din browser opretter automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Ifølge Google giver integrationen af disse tjenester Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen finder din IP-adresse og lagrer den.

Derudover giver cookies os mulighed for at forstå, om du udfører visse handlinger på vores hjemmeside, efter du har set eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (konverteringssporing) (“floodlight”). Google bruger denne cookie til at forstå det indhold, som du har interageret med på vores hjemmeside, så vi senere kan sende dig målrettede reklamer.

Du kan forhindre sporing ved at ændre indstillingerne for din browsersoftware (fx deaktivere cookies fra tredjeparter), deaktivere cookies til sporing af konvertering ved at blokere cookies fra https://www.google.com/settings/ads/ -domænet i dine browserindstillinger, med hensyn til interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af About Ads' selvreguleringskampagne, ved at klikke på linket https://www.aboutads.info/choices eller ved at klikke på linket www.googleadservices.com. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud.

Du kan finde yderligere oplysninger om Google Marketing Platform på https://marketingplatform.google.com/. Du kan også finde yderligere oplysninger hos Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org/.

 

5.3 Microsoft Ads Remarketing og Conversion Tracking

På vores hjemmeside bruger vi forskellige marketingcookies, der leveres og/eller anvendes af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft placerer cookies på din enhed, hvis du er kommet ind på vores hjemmeside via en Microsoft Bing-annonce. Dette gør det muligt for Microsoft og os at genkende, at nogen har klikket på en annonce og er blevet omdirigeret til vores hjemmeside, og at spore dine handlinger med henblik på at analysere effektiviteten af vores konvertering. Vi får kun det samlede antal brugere at vide. Microsoft indsamler, behandler og bruger oplysninger via cookies, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse brugsprofiler anvendes til at analysere de besøgendes adfærd og til at vise reklamer.

Du kan finde mere information på https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement og choice.microsoft.com/en/opt-out.

 

5.4 Qualtrics

Vi bruger tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA for at udføre kunde-, produkt- og varemærkeundersøgelser på vores hjemmeside. Når du tager del i en survey, bruger vi Qualtrics-cookies med ID-værdier, primært for at hjælpe med at holde styr på survey-sessioner eller for at vedligeholde survey-sessioner. For yderligere oplysninger om Qualtrics LLC, se www.qualtrics.com.

 

5.5 LinkedIn-tag

På vores hjemmeside bruger vi forskellige marketing-cookies, der leveres og/eller bruges af LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 (“LinkedIn”). LinkedIn's Insight Tag sætter cookies på din enhed, hvis du er kommet til vores hjemmeside via en LinkedIn-annonce, samt når du udtrykkeligt har givet samtykke til brugen af marketing-cookies på vores hjemmeside. Det gør det muligt for LinkedIn og os at genkende, at nogen har klikket på en annonce og er blevet omdirigeret til vores hjemmeside, og at spore dine handlinger for at optimere vores kampagner, målrette besøgende på vores hjemmeside og lære mere om vores målgrupper.

LinkedIn Insight Tag gør det muligt at indsamle data om dit besøg på vores hjemmeside, herunder URL, referrer, IP-adresse, enheds- og browserkarakteristika (User Agent) og tidsstempel. IP-adresserne hashes, og LinkedIn-medlemmernes direkte identifikatorer fjernes inden for syv dage for at gøre dataene pseudonyme. Disse resterende pseudonymiserede data slettes derefter inden for 180 dage.

Vi modtager ikke personlige data om LinkedIn-medlemmer; LinkedIn giver os rapporter og advarsler (som ikke identificerer medlemmer) om vores websteds målgruppe og annoncepræstation.

LinkedIn-medlemmer kan kontrollere brugen af deres personlige data til reklameformål gennem deres kontoindstillinger.

For yderligere information, besøg venligst LinkedIn privatlivspolitik og Cookiepolitik | LinkedIn
 

5.6 Adform

For at forbedre komforten og kvaliteten af vores tjenester anvender vi en række markedsførings-cookies, der udbydes og/eller bruges af Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark (“Adform”) på vores hjemmeside. Adform bruger cookies til forskellige formål, såsom målretning af reklamer til brugere, evaluering af hvor godt reklamerne virker og registrering af brugeres opt-out-beslutninger. 

På vores hjemmeside bruger vil konverterings-tracking og retargeting-teknologi leveret af Adform. Adforms konverterings-tracking placerer en midlertidig cookie, når en bruger kommer i kontakt med en annonce, der er placeret af Adform. Brugere, der ikke ønsker at deltage i tracking, kan til enhver tid deaktivere Adforms cookies via deres internetbrowser eller gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data i fremtiden her (Ret til at tilbagekalde samtykke - Adform Site). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan slettes i din browser eller fjernes ved at slette midlertidige internetsider. 
På vores hjemmeside anvender vi Adforms retargeting-teknologi. Det gør det muligt at henvende sig til de internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter, med reklamer på vores partneres hjemmesider. Indsættelse af reklamematerialet finder sted under retargeting på basis af en cookie-baseret analyse af tidligere brugeradfærd. Dette er en midlertidig cookie, der udløber efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker at se interessebaserede reklamer fra Adform, kan du til enhver tid fravælge denne dataindsamling og -lagring med fremtidig virkning her (Ret til at tilbagekalde samtykke - Adform Site). For yderligere oplysninger om Adforms privatlivspolitik, se https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

 

5. Yderligere oplysninger

Du kan deaktivere marketingcookies ved at ændre dine indstillinger øverst i denne politik. Du kan finde yderligere oplysninger om alle de enkelte markedsføringscookies, vi anvender, i bunden af siden.

 

6. Bloomreach Engagement

Vi anvender Bloomreach Engagement løsningen fra udbyderen BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA på vores hjemmeside til personaliseret markedsføring. Ved brug af cookies og andre tracking-teknologier indsamler vi oplysninger om din brugeradfærd på hjemmeside. Cookierne indeholder et specifikt ID og kan derfor tildeles din brugerprofil. Vi gemmer de oplysninger, der indsamles via disse cookies, såfremt vi er berettiget dertil, på baggrund af et separat samtykke, i din brugerprofil (personlig) for bedre at kunne skræddersy indholdet, vi viser dig via forskellige kanaler (hjemmeside, app, m.m.) til dine personlige interesser. I denne kontekst, indsamler vi følgende brugsdata:

•        Sete produkter (inkl. produktkategori);

•        Produkter i indkøbskurven;

•       Registrering;

•        Log-in;

•        Nyhedsbrevsabonnement;

•        Til kassen;

•        Respekterede produktoplysninger (fx energimærkning);

•        Set produktdatablad; og

•        Opdatering af ønskelisten.

Vi forbinder kun disse brugsdata til din (personlige) brugerprofil, hvis du har givet separat samtykke til dette. Ellers vil disse data ikke blive forbundet til din (personlige) brugerprofil, men vil kun blive behandlet uden en tilsvarende forbindelse, for at kunne vise interessebaserede, online reklamer.

Det kan ske, at dine data bliver behandlet uden for EU. I så fald tager vi alle nødvendige skridt i henhold til betydningen af artikel 46, stk. 2 af GDPR for at beskytte dine data, for eksempel ved at indgå i EU's standardkontraktbestemmelser for overførsel af data mellem EU og lande uden for EU. Du kan tilgå EU's standardkontraktbestemmelser her Standard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu).

Vi opbevarer disse oplysninger (udvidet personalisering) til dette formål i 2 år. Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke.

Du kan deaktivere “fuld personaliserings”-cookies ved at administrere dine indstillinger i Privacy Preference Center. For yderligere oplysninger om hver af de “fulde personaliserings”-cookies, vi bruger, se tabellen i bunden af siden.

 

7. Ændringer af denne cookiepolitik

Vi kan ændre denne cookiepolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i de cookies, vi bruger, eller af andre operationelle, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager. Du bedes derfor genbesøge denne cookiepolitik regelmæssigt for at holde dig orienteret om vores brug af cookies og relaterede teknologier. Du kan se, hvornår denne cookiepolitik sidst blev opdateret ved at tjekke datoen for “sidst opdateret”, der vises øverst i denne cookiepolitik.

 

8. For at få yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne cookie-politik, kan du kontakte os på info@miele.dk.