Databeskyttelseserklæring

Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores hjemmeside og dermed forbundne tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted i henhold til de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”).

1. Generelle informationer

1.1 Personoplysninger

I henhold til artikel 4, nr. 1 i GDPR er ”personoplysninger” enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.2 Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR er

Miele A/S

Søren Rye

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf.: 43 27 11 00

Fax: 43 27 11 09

E-mail: info@miele.dk

1.3 Databeskyttelsesrådgiver

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på postadressen i punkt 1.2 eller pr. e-mail til: info@miele.dk.

2. Indsamling og behandling i forbindelse med vores hjemmeside

2.1 Personoplysninger, der behandles automatisk i forbindelse med besøg

Ved ethvert besøg på vores hjemmeside sender din browser automatisk data, der gemmes i serverens logfiler. Der er tale om følgende data (”logfil-data”):

 • Oplysninger om den anvendte browsertype og browserversion
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder og IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for besøget.

Logfil-dataene analyseres i anonymiseret form med det formål løbende at forbedre hjemmesiden for at tilpasse den til vores brugeres interesser og for hurtigere at kunne afhjælpe fejl. Behandling til disse formål er i vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

I ikke-anonymiseret form anvendes logfil-dataene udelukkende til at identificere utilsigtede hændelser og garantere systemsikkerheden, herunder detektering af og opfølgning på uautoriserede forsøg på adgang samt forsøg på bedrageri og misbrug. Dataene opbevares til dette formål i 7-10 dage, hvorefter de slettes. Logfil-data, som det er nødvendigt at opbevare ud over dette til bevis, er undtaget fra sletning, indtil den pågældende sag er endeligt løst, og kan i det konkrete tilfælde videregives til de undersøgende myndigheder.

2.2 Personoplysninger, der behandles ved brug af onlineshoppen

Såfremt du aktivt sender personoplysninger til os, for eksempel hvis du registrerer dig i vores onlineshop eller afgiver en ordre, behandler vi de personoplysninger, du har sendt.

I forbindelse med registrering i vores onlineshop eller brug af onlineshoppen indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt)
 • Ordrehistorik.

I forbindelse med en ordre behandler vi desuden følgende oplysninger:

 • Bestilte artikler
 • Evt. anden leveringsadresse
 • Faktura- og betalingsoplysninger.

Ovenstående oplysninger behandler vi for at opretholde din registrering og for at ekspedere dine ordrer. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

De oplysninger, vi indsamler for at ekspedere ordren, opbevarer vi frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

Dine betalingsoplysninger videregives til den pågældende betalingsudbyder med henblik på gennemførelse af betalingen.

Ved betaling via PayPal sendes du via et link videre til PayPals hjemmeside. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på de almindelige forretningsbetingelser, vilkår for brug og informationer om databeskyttelse, der er gældende for PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, se hjemmesiden www.paypal.com.

Ved betaling med "Sofort" sendes du via et link videre til hjemmesiden tilhørende Sofort, en tjeneste udbudt af Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, et selskab under Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på Klarnas almindelige forretningsbetingelser og informationer om databeskyttelse, som kan findes på https://www.klarna.com.

Leveringsadressen videregiver vi til det transportfirma, vi samarbejder med. Vi giver muligvis også din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer til transportfirmaet, med henblik på at firmaet kan kontakte dig for at aftale leveringstidspunkt eller i tilfælde af leveringsproblemer. De pågældende oplysninger videregives alene til de relevante formål og slettes igen, når varerne er leveret.

2.3 Miele Club

Hvis du tilmelder dig Mieles kundeprogram myMiele, indsamler vi i forbindelse med tilmeldingen følgende kundeoplysninger:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt).

Vi behandler kundeoplysningerne med det formål at stille vores kundeprogram til rådighed. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Vi opbevarer kundeoplysningerne frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

2.4 Newsletter

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores newsletter. I den forbindelse anmoder vi dig om at oplyse din e-mailadresse, og vi beder dig give samtykke til fremsendelsen af vores newsletter. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (”samtykke”). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (f.eks. ved at benytte frameldingslinket i e-mailen).

3. Kontakt og kundeservice

3.1 Når du kontakter os

På vores hjemmeside kan du se, hvordan du kan kontakte os. Hvis du kontakter os på en af de anførte måder, f.eks. pr. e-mail, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med optagelsen af kontakt, til at besvare din henvendelse.

Vi har en legitim interesse i at besvare henvendelser til os. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din henvendelse drejer sig om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Personoplysninger, der sendes til os i forbindelse med optagelse af kontakt, vil blive slettet, når vi har behandlet din henvendelse, medmindre vi af handels- eller skatteretlige årsager er forpligtet til at opbevare dem.

3.2 Digital Miele-assistent

Den Digitale Miele-assistent er en såkaldt chatbot, leveret af vores tekniske serviceudbyder, e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. Den Digitale Miele-assistent vil hjælpe dig med din informationssøgning om og køb af Miele servicepakker, såsom Miele servicecertifikat, Coffee Care- eller Exclusive Care-pakker. Du kan indtaste dine spørgsmål i chat-vinduet. Den Digitale Miele-assistent vil derefter give dig svarene. Hvis du ønsker at bestille et Miele servicecertifikat, vil den Digitale Miele-assistent sende dig et link til den passende webformular.

Den Digitale Miele-assistent vil ikke besvare kontraktspecifikke kundehenvendelser. Hvis du har denne type henvendelse, bedes du kontakte vores kundeservice (https://www.miele.dk/f/dk/contact-next-da.aspx). Personoplysninger er hverken påkrævet, ej heller efterspurgt, for at kunne bruge den Digitale Miele-assistent. Der vil højst blive indsamlet oplysninger om produkttype, men ikke produktidentifikation, såsom et serienummer, hvilket er nødvendigt for den Digitale Miele-assistent.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne håndtere dine bekymringer og for at kunne kontrollere og forbedre vore virksomheds- og service-processer, inklusive den Digitale Miele-assistent, hvilket er vores legitime interesse. Retsgrundlaget for behandlingen er art. (6)(1)(f) GDPR. Hvis du køber et Miele servicecertifikat eller en anden Miele servicepakke, er retsgrundlaget for databehandling art. 6 (1)(b) GDPR. E-bot7 GmbH agerer som databehandler på vore vegne og efter vore instruktioner.

De spørgsmål, du stiller den Digitale Miele-assistent, såvel som de brugsdata, eksempelvis chat-længde, tidsstempel på beskederne, antal dialoger og omtrentlige placering af brugerne, opbevares i højst 90 dage. Derefter vil dine spørgsmål blive slettet uigenkaldeligt. Ydermere lagres brugsdata anonymt til statistiske formål. Persondata evalueres ikke.

4. Cookies

På vores hjemmeside benytter vi desuden cookies og lignende teknologier, såsom Pixel (i det følgende generelt betegnet ”cookies”). Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer eller anden enhed, eller billedfiler som eksempelvis Pixel. Ved det næste besøg på vores hjemmeside fra samme computer eller enhed sendes de oplysninger, som er blevet gemt i cookies, enten til vores hjemmeside (”førstepartscookie”) eller til en anden hjemmeside (”tredjepartscookie”).

Ved hjælp af de oplysninger, der er gemt i de pågældende cookies, genkender hjemmesiden din computer eller anden enhed ved tilbagevendende besøg. På den måde kan vi tilpasse hjemmesiden bedst muligt til dine præferencer. Det er kun selve cookien på din computer eller anden enhed, der identificeres. Derudover behandles personoplysninger kun på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne anvende den tilbudte tjeneste, som du besøger.

Du kan deaktivere bestemte cookies på vores side for indstillinger for cookies. Du kan desuden som udgangspunkt forhindre, at der sættes cookies, via indstillingerne i din browsersoftware; dette kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke kan benyttes fuldt ud.

5. Analyse og targeting-værktøjer

5.1 Google-tjenester

På vores hjemmeside anvender vi forskellige tjenester udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Du kan finde nærmere oplysninger om Google samt Googles databeskyttelseserklæring HER.

5.1.1 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at tilpasse vores hjemmeside til dine behov og optimere den. Google Analytics benytter såkaldte cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som de pågældende cookies indsamler, overføres normalt til en server tilhørende Google i USA og opbevares der. På denne hjemmeside benytter vi en udvidet form for IP-anonymisering (såkaldt IP-maskering), dvs. at Google på forhånd forkorter din IP-adresse i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at levere andre serviceydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til hjemmesideoperatøren.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan forhindre indsamlingen og analysen af dine personoplysninger ved hjælp af et browser-plug-in, som kan downloades og installeres via dette link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nærmere oplysninger om vilkårene for brug findes på www.google.com/analytics/terms.

5.1.2 Google Adwords

Ved hjælp af Googles Remarketing-funktion kan vi på andre hjemmesider inden for Googles displaynetværk (såkaldte ”Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) vise brugerne af vores hjemmeside annoncer baseret på deres interesser. Til det formål analyseres brugernes interaktion på vores hjemmeside, så vi også efter besøget på vores hjemmeside kan foretage målrettet annoncering på andre sider over for brugerne. Til det formål gemmer Google et tal i browserne hos brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller hjemmesider i Googles displaynetværk. Disse brugeres besøg registreres via dette tal, der betegnes som en ”cookie”. Tallet bruges til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til identifikation af en person, og personoplysninger gemmes ikke.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere et plug-in, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

Endvidere benytter vi i denne forbindelse Googles Conversion Tracking. Hvis du klikker på en annonce, der vises af Google, vil en cookie, der bruges til konverteringssporing, blive gemt på din computer i 30 dage. Disse cookies har ikke til formål at identificere dig personligt. Formålet med de informationer, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookien, er at udarbejde konverteringsstatistikker til AdWords-kunder.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer på Google i din browser ved at aktivere knappen ”off” i http://www.google.de/settings/ads eller foretage deaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Google DoubleClick

Vores hjemmeside anvender Google-tjenesten DoubleClick. DoubleClick gemmer cookies med det formål at vise brugerne relevante annoncer, forbedre effektmålingen af kampagner, eller undgå, at en bruger får vist annoncer flere gange.

Google registrerer via en cookie-ID, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan på den måde forhindre, at de vises flere gange. DoubleClick kan desuden ved hjælp af cookie-ID'er registrere såkaldte konverteringer, dvs. om en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside og foretager et indkøb der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.

I forbindelse med DoubleClick etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Googles brug af dette værktøj. Ifølge Google modtager Google ved brug af DoubleClick information om, at du har besøgt en bestemt del af vores hjemmeside, eller at du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen bliver bekendt med og gemmer din IP-adresse.

Desuden kan DoubleClick Floodlight-cookies give os viden om, hvorvidt du foretager bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du via DoubleClick har besøgt eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (Conversion Tracking). DoubleClick anvender denne cookie for at få viden om, hvilket indhold du har interageret med på vores hjemmesider, med det formål senere at sende dig målrettet reklame. 

Du kan forhindre sporingsprocessen ved at ændre indstillingen i din browsersoftware (f.eks. deaktivering af tredjepartscookies) og deaktivere Conversion Tracking-cookies ved i dine browserindstillinger at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, på https://www.google.de/settings/ads, vedrørende interessebaserede annoncer fra udbyderen, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices eller via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at dette kan betyde, at nogle funktioner i dette tilbud ikke kan benyttes fuldt ud.

Yderligere oplysninger om DoubleClick findes HER. Yderligere oplysninger kan også findes hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

5.2 Adform

For at forbedre brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser anvender vi Conversion Tracking- og Retargeting-teknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København K.

Adforms Conversion Tracking gemmer en midlertidig cookie, hvis en bruger har kontakt til en annonce vist af Adform. Brugere, der ikke ønsker at være omfattet af denne sporing, kan deaktivere Adforms cookie via deres internetbrowser eller til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan du slette i din browser, eller du kan fjerne dem ved at slette midlertidige internetsider.

Retargeting-teknologien gør det muligt for os via vores partneres hjemmesider at målrette annoncer til de internetbrugere, der allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter. Visningen af annoncer sker her på grundlag af en cookiebaseret analyse af den forudgående brugeradfærd. Der er tale om en midlertidig cookie, hvis gyldighed ophører efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaserede annoncer fra Adform, kan du til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/). Yderligere oplysninger om Adforms databeskyttelsespolitik findes på  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

5.3 Facebook Custom Audiences

Vores hjemmeside anvender Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Ved hjælp af denne funktion kan brugere af hjemmesiden få vist interessebaserede annoncer (”Facebook-Ads”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der ligeledes anvender funktionen. Vi forfølger dermed vores interesse i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, for at gøre vores onlinetilbud til dig mere interessant. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

I forbindelse med Custom Audiences etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Facebooks brug af dette værktøj, og informerer dig derfor om den viden, vi har: Ved brug af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har besøgt vores hjemmeside eller har klikket på en annonce for vores virksomhed. Hvis du er registreret hos en Facebook-tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen behandler din IP-adresse og andre identifikatorer.

Brugere, der er logget på, kan deaktivere funktionen ”Facebook Custom Audiences” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Yderligere informationer om Facebooks databehandling findes på https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Vores hjemmeside anvender AppNexus, en tjeneste udbudt af AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus benytter bl.a. cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden, og pixel tags. Som led i anvendelsen kan personoplysninger, herunder især brugernes IP-adresse og aktiviteter, sendes til en server tilhørende AppNexus Inc. og opbevares der. AppNexus Inc. overfører muligvis disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovbestemt, eller hvis behandling af oplysningerne finder sted hos tredjemand. Du kan forhindre indsamlingen af disse oplysninger ved at deaktivere kørsel af Java-Script i din browser eller installere et værktøj som NoScript.

Yderligere informationer findes i AppNexus’ databeskyttelseserklæring (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Du kan sætte en opt-out til AppNexus, som du finder her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside.

 

5.5 Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel

Vores hjemmeside anvender webanalysetjenesterne Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel fra Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA. Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel benytter cookies, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden samt målrette annoncer til dig.

Du kan forhindre, at der sættes cookies via indstillingerne i din browsersoftware; bemærk dog, at dette kan betyde, at du ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan desuden forhindre Amazons registrering af de oplysninger, der indsamles af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden, og Amazons behandling af disse oplysninger ved at klikke på dette link og derefter vælge indstillingen ”Von Amazon gezeigte Werbung für diesen Internet Browser nicht personalisieren”: https://www.amazon.de/adprefs. Alternativt kan du vælge tilsvarende indstillinger på http://www.youronlinechoices.com/de. Der sættes derefter en opt-out-cookie i din browser, der forhindrer, at Amazon Pixel-programmerne fremover registrerer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Dit fravalg gælder, så længe du ikke sletter opt-out-cookien.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser.

5.6 Quisma

Vores hjemmeside anvender tjenesterne udbudt af Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Tyskland. Quisma Tracking-Pixel indsamler pseudonymiserede oplysninger om brugernes besøgsaktivitet for at opnå viden om brugernes adfærd. De cookies, der genereres i den forbindelse, gemmer udelukkende pseudonymiserede oplysninger under et tilfældigt genereret bruger-ID (pseudonym). For at bestemme en omtrentlig geoposition analyseres brugerens IP-adresse kortvarigt. Efter at analysen er afsluttet, anonymiseres IP-adressen fuldt ud ved at forkorte den i henhold til databeskyttelsesretlige regler. Det er på intet tidspunkt muligt at knytte IP-adressen sammen med konkrete personer eller præcise adresser. Du kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies, og dermed sporing ved hjælp af Quisma-teknologien ved at downloade og installere opt-out-cookien (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Yderligere informationer findes i Quismas databeskyttelseserklæring (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

6. Plug-ins til sociale medier

Vores hjemmeside anvender det sociale netværk Facebooks plug-in fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

En oversigt over Facebooks plug-ins findes her: http://developers.facebook.com/docs/plugins; yderligere informationer om Facebooks databeskyttelse finder du her: www.facebook.com/policy.php.

Facebook kan derved modtage information om, at du har besøgt en hjemmeside under vores onlinetilbud og eventuelt har interageret med den pågældende plug-in. Ved at aktivere den pågældende plug-in sendes dine personoplysninger således til Facebook i USA og opbevares der.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede oplysninger eller databehandlingsprocesserne, og vi har heller ikke viden om det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, opbevaringsfrister osv. Vi har heller ikke viden om Facebooks sletning af de indsamlede oplysninger.

Facebook gemmer de oplysninger, der er indsamlet om dig, som brugsprofiler og anvender disse til annoncering, markedsanalyse og/eller behovsorienteret udformning af sin hjemmeside. Formålet med en sådan analyse er først og fremmest (også for brugere, der ikke er logget på) at vise interessebaserede annoncerer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve din ret til indsigelse skal du kontakte Facebook.

Via de pågældende plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og tilpasse det bedre til dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af disse plug-ins er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

Du kan også helt forhindre indlæsningen af plug-ins ved hjælp af add-ons til din browser, såkaldte script blockers.

7. Tilstedeværelse på sociale medier

7.1 Oplysning om fanside på Facebook

På www.facebook.com/MieleDK/ finder du vores fanside på det sociale netværk Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Hvis du besøger vores fanside, indsamler Facebook personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Facebook, eller hvis du ikke er logget ind på din Facebook-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Facebook. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Facebook IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Facebook har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Facebooks databeskyttelsespolitik, som du finder HER . Facebooks informationer om cookies finder du HER.

7.2 Oplysning om Instagram

Vi har en Instagram-konto, MieleDK, på det sociale netværk Instagram tilhørende Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Instagram”). Hvis du besøger vores konto, indsamler Instagram personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Instagram, eller hvis du ikke er logget ind på din Instagram-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Instagram. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Instagram IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Instagram har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Instagrams databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

7.3 Oplysning om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen Miele Denmark på videoplatformen YouTube tilhørende YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). Hvis du besøger vores kanal, indsamler YouTube personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af YouTube, eller hvis du ikke er logget ind på din YouTube-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af YouTube. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge YouTube IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, YouTube har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af YouTubes databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

8. Jobansøgninger

Hvis du via vores hjemmeside ansøger om et job hos os og i den forbindelse fremsender ansøgningsmateriale, behandler vi udelukkende de personoplysninger, du har fremsendt i den forbindelse, til at gennemføre ansættelsesproceduren.

Hvis du har søgt et opslået job, slettes materialet seks måneder efter ansættelsesprocedurens ophør, såfremt sletning ikke er i strid med legitime interesser. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning om et job, opbevares ansøgningen i en periode på højst et år, med henblik på at vi eventuelt kan kontakte dig, hvis der i den pågældende periode opslås et job. Du har til enhver tid, også inden udløbet af de fastsatte opbevaringsfrister, mulighed for at forlange, at din ansøgning slettes. I tilfælde af at din jobansøgning fører til ansættelse, opbevares de fremsendte oplysninger med henblik på gennemførelse af ansættelsesforholdet under overholdelse af de retlige bestemmelser.

I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for opbevaring af dit ansøgningsmateriale dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

9. De registreredes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede forskellige rettigheder. Blandt disse er især følgende:

 • Ret til indsigt: I henhold til artikel 15 i GDPR kan du forlange at få bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan du forlange at få yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse: I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, hvis de personoplysninger om dig, som vi behandler, er urigtige eller ufuldstændige.
 • Ret til begrænsning af behandling: I henhold til artikel 18 i GDPR kan du forlange begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning: I henhold til artikel 17 i GDPR har du endvidere under visse forudsætninger ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til dataportabilitet: I henhold til artikel 20 i GDPR har du desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

10. Ret til at indgive klage

Du har ret til at indgive klage over håndteringen af dine personoplysninger til den for dig eller os kompetente tilsynsmyndighed.

11. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR, har du i henhold til artikel 21 i GDPR, af grunde der vedrører din særlige situation, eller hvis din indsigelse vedrører direkte markedsføring, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som uden angivelse af en særlig situation medfører, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger.

12. Smartlook

Vores hjemmeside anvender Smartlook analyse service fra Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet.

Smartlook registrerer bevægelser på de viste hjemmesider i såkaldte heatmaps. Dette gør det muligt for os at se, hvor brugerne klikker, og hvor langt de scroller. Dette giver os mulighed for at gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig.

Dette omfatter information om hjemmesiden og den referende hjemmesides URL, dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden samt tekniske oplysninger i form af skærmopløsning, operativsystem, browser type og enhedstype samt det land og den by, hvorfra hjemmesiden blev tilgået. Brugerens IP-adresse eller formularoplysninger vil ikke blive brugt til dette formål.

Du kan deaktivere Smartlook ved at klikke på følgende fravalgs-knap: Deaktiver Smartlook. Smartlooks privatlivspolitik kan findes her: https://www.smartlook.com/en/privacy.

Hjemlen for brugen af ​​Smartlook er GDPR artikel 6 (1) lit. (f), hvor forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside begrunder vores legitime interesse.

Miele & datasikkerhed

Som producent af kvalitetsprodukter med lang levetid stiller Miele ligeledes høje krav til data- og internetsikkerheden på sine produkter med internettilslutning, apps og webapplikationer. Selv om vi gør alt for at identificere og eliminere svagheder på forhånd, kan der på trods af alle disse forebyggende foranstaltninger aldrig opnås 100 procent sikkerhed ved brugen af informationsteknologi.

Derfor er Miele interesseret i at modtage information fra dig om mulige eller opdagede risici ved datasikkerheden, som du måtte have konstateret ved brugen af vores produkter med internettilslutning, apps eller webapplikationer.

Til rapportering af svagheder samt information om internetsikkerhed hos Miele, bedes du venligst bruge vores internationale internetside under følgende link:


             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Også selv om du ikke er helt sikker, vil vi behandle din henvendelse og kontakte dig, hvis vi har flere spørgsmål.

Til top