To brandmænd slukker brand med vandslange.

Løsninger til brandvæsen og redningstjenester

StartsideBrancherFlere brancherBrandvæsen og redningstjenester

Hurtigt klar til brug igen

Beskyttelsesudstyr, som brandvæsen og redningstjenester anvender, er ofte udsat for særlig forurening. Efter anvendelse skal beskyttelsesfunktionerne på tøj, røgdykkermasker eller lungeautomater osv. genoprettes hurtigt og korrekt. Afhængigt af det definerede opgaveområde og de bygningsmæssige forhold kan maskinerne i forskellige størrelser sammenkobles individuelt til en systemløsning.

Systemløsninger til brandvæsen og redningstjenester

Sikkerhedsudstyr - hurtigt klar til brug igen

Løsninger med eget vaskeri

Vil du hurtigt og effektivt rengøre beskyttelsestøj og røgdykkermasker?

Løsninger til genbehandling af røgdykkermasker og lungeautomater

Miele Professional garanterer både grundig og skånsom genbehandling af røgdykkermasker.

Løsninger til rengøring af anæstesi instrumenter

Miele Professional tilbyder et bredt udvalg af tilbehør til sikker og skånsom rengøring af anæstesi-instrumenter.

Service

Vidste du, at Miele Service gennem årene gentagne gange er blevet tildelt topkarakterer for fremragende præstationer?

En brandmand udstyrer en særlig indsats til røgdykkermasker og lungeautomater.

For din sikkerhed: hygiejneforanstaltninger i brandvæsen og redningstjenester

Beskyttelse af redningspersonale er et særligt fokus i hygiejnisk rengøring af beskyttelsesbeklædning. I forbindelse med genbehandling af tekstiler er fokus derfor på at fjerne fiberbundet snavs og undgå kontaminering.

Anbefalede produkter

Find de ideelle produkter, der selv ved særlige forureninger opfylder de højeste kvalitetskrav.

Har du brug for individuel rådgivning?

Ønsker du at øge kvaliteten af din daglige genbehandling eller reducere dine udgifter? Miele tilbyder skræddersyede løsninger: Du er velkommen til at kontakte Miele!

Medier og filer til download
Følg Miele