FAQ

Oplysninger om 125 års jubilæumskampagnen

Tilgængelighed af den 125 ugers forlængede garanti

Den 125 ugers forlængede garanti er tilgængelig for udvalgte produkter for at markere, at Miele fejrer 125 år. Informationer om 125 Gala Edition-modellerne kan findes her.

De 125 ugers forlængede garanti gælder for udvalgte produkter, der er købt direkte hos Miele eller en autoriseret Miele-forhandler. Informationer om 125 Gala Edition-modellerne kan findes her.

Alle produkter mærket “125 Gala Edition” er berettiget til den 125 ugers forlængede garanti. Informationer om 125 Gala Edition-modellerne kan findes her.

Den 125 ugers forlængede garanti er en del af Mieles 125-års jubilæumstilbud. Den er tilgængelig i hele kampagneperioden.

Den 125 ugers forlængede garanti gælder kun for udvalgte produkter, der er købt inden for kampagneperioden. Den gælder ikke for køb foretaget før kampagnens start, og det er ikke muligt at aktivere garantien via Miele App*.

Der er én undtagelse: Hvis du har købt et matsort produkt i 2023, gælder den 125 ugers forlængede garanti, også selv om købsdatoen er før kampagnestart.

 

 

Aktivering af den 125 ugers forlængede garanti

Hvordan aktiverer jeg de 125 ugers ekstra garanti til mit produkt?

Sørg for, at dit produkt er berettiget til den 125 ugers forlængede garanti. For at aktivere den forlængede garanti på 125 uger skal du tilslutte dit produkt til Miele App*. For støvsugere og KWT 7112 iG obsidiansort/mat 125 Gala Edition er det tilstrækkeligt at registrere produktet i Miele App*.

Klik her eller scan QR-koden for at downloade Miele App* eller åbne Miele App*. Følg anvisningerne i Miele App* for at tilføje dit nye Miele-produkt. Du vil derefter automatisk blive bedt om at aktivere den 125 ugers forlængede garanti.

Hvis den automatiske opfordring til at aktivere den ekstra garantiperiode allerede er vist i Miele App* og er blevet klikket væk, kan garantien aktiveres via siden med garantioversigten. For at få adgang til garantioversigten skal du trykke på knappen “Profil”. Hvis produktet er berettiget til 125 ugers forlænget garanti, kan garantien aktiveres her.

Det er ikke muligt at indløse den 125 ugers forlængede garanti via Mieles hjemmeside. Du skal aktivere garantien via Miele App*.

Garantien skal aktiveres via Miele App* inden for 30 dage efter købet af produktet. Aktivering er mulig i hele kampagneperioden via Miele App*.

Hvis produktet leveres, efter at kampagneperioden er udløbet, bedes du kontakte Contact Center for support.

For at kunne forbinde produktet med Miele App* bliver du bedt om at indtaste produktets købsdato og serienummer. I mange tilfælde kan Miele App* automatisk genkende serienummeret under processen. Hvis du har brug for at indtaste nummeret manuelt, skal du følge anvisningerne i appen eller bruge typeskiltet til at finde serienummeret på dit produkt.

Umiddelbart efter aktiveringen af garantien opdateres garantistatus i Miele App* og viser den forlængede garanti. Et certifikat med dit produkt og garantioplysninger sendes også til dig via e-mail.

 

 

Pairing eller produktregistrering via Miele App*

Download Miele App* fra App Store eller Google Play Store nedenfor. Åbn appen, og følg instruktionerne for at tilføje din enhed. For en trin-for-trin guide til pairings-processen kan du også tage et kig på vores pairings-videoer.

For minimumskravene henvises til oplysningerne fra App Store eller Google Play Store. For yderligere detaljer henvises til systemkravene på vores hjemmeside.

Produkter, der er berettiget til 125 ugers forlænget garanti, genkendes automatisk af Miele App*. Det er hurtigt og nemt at aktivere den 125 ugers forlængede garanti. Selv efter aktiveringen kan du til enhver tid se garantistatus for dit produkt.

For at aktivere den 125 ugers forlængede garanti skal du downloade Miele App* og registrere din støvsuger/KWT 7112 iG Obsidiansort/mat 125 Gala Edition. Du vil derefter automatisk blive bedt om at aktivere den 125 ugers forlængede garanti.

Hvis du har problemer med forbindelsen, kan du aktivere den 125 ugers forlængede garanti ved blot at registrere dit produkt i Miele App*. Efter registreringen bliver du automatisk spurgt, om du vil aktivere den 125 ugers forlængede garanti.

Du kan nemt finde serienummeret ved hjælp af typeskilt-finderen. Du kan ikke aktivere garantien for dit produkt uden et serienummer. Kontakt venligst vores kundecenter for at få hjælp.

 

 

Reparationsydelser

Den 125 ugers forlængede garanti begynder umiddelbart efter reklamationsretten på 2 år og forlænger den med yderligere 125 uger. Den samlede garantiperiode er 4 år og næsten 5 måneder.

Ja, du kan forlænge den 125 ugers forlængede garanti til i alt 10 år mod et engangsgebyr. Kontakt venligst vores kundecenter.

De vigtigste fordele ved den 125 ugers forlængede garanti er følgende:

  • Maksimal sikkerhed: Under den 125 ugers forlængede garanti påløber der ingen omkostninger til reparation af defekter, medmindre de er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Den forlængede garanti dækker alle arbejds- og rejseomkostninger samt omkostninger til reservedele.
  • Nyt produkt: Du vil modtage et nyt produkt, hvis vi ikke kan reparere dit produkt.
  • Pålidelig og hurtig: I tilfælde af en reparation yder vores højt kvalificerede serviceteknikere hurtig og pålidelig assistance.

Den forlængede garanti dækker reparation og arbejdstid samt omkostninger til reservedele, medmindre skaden skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed. De kontraktlige betingelser gælder.

Den forlængede garanti dækker ikke:

- Mangler som følge af forkert installation
- Skader som følge af indgreb, der ikke er udført af Miele eller en autoriseret Miele-servicepartner
- Forbrugsstoffer/tilbehør, fx rengøringsmidler, aktive kulfiltre, vandfiltre
- Årsager til mangler uden for produktet (ydre påvirkninger som fx transport-, slag- og stødskader eller naturbegivenheder)
- Forkert brug og betjening, fx brug af uegnede rengøringsmidler eller kemikalier samt skader som følge af opsugning af væsker, byggestøv eller toner
- Slitage på grund af brug og naturlig slitage, fx batteriernes aftagende modstandsdygtighed og komponenter, der skal udskiftes regelmæssigt i løbet af produktets livscyklus i henhold til brugsanvisningen.

For yderligere oplysninger henvises til betingelserne for den forlængede garanti.

Den 125 ugers forlængede garanti kan ikke overføres til andre produkter. Hvis produktet skifter ejer, kan den forlængede garanti overføres til den nye ejer. Kontakt venligst Miele for at bekræfte den nye ejer.

Den 125 ugers forlængede garanti er gyldig, hvis produktet er købt og befinder sig i et EU-land, Storbritannien, Norge eller Schweiz. For at kontrollere gyldigheden på andre markeder henvises til de lokale kontraktbetingelser for den 125 ugers forlængede garanti.

Miele bestræber sig på at yde en hurtig service i tilfælde af nedbrud. Miele Service eller en autoriseret servicepartner hjælper dig inden for rammerne af den forlængede garantiperiode. De generelle Betingelser og vilkår gælder.

Reparationer udført af uautoriseret servicepersonale dækkes ikke af Miele.

Hvis produktet ikke længere kan repareres til kostpris, eller hvis reparation er umulig, vil du modtage et identisk eller tilsvarende nyt produkt.

Ved udskiftning af et produkt kan kommunikation (netværk) med andre produkter og det eksisterende system ikke garanteres. Hvis produktet udskiftes, overføres den resterende garantiperiode, der er fastsat i kontrakten, til det nye produkt.  

Alternativt kan produktets aktuelle værdi refunderes på anmodning. Hvis produktets aktuelle værdi refunderes af Miele, annulleres de 125 ugers ekstra garanti.  

For detaljer henvises til kontraktbetingelserne for de 125 ugers ekstra garanti.

 

 

 

Fodnoter:

*Tilgængelig for en mobil enhed (se oplysningerne i App Store for minimumskravene). Yderligere digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Alle smart-applikationer aktiveres af Miele@home-systemet. Omfanget af funktioner kan variere afhængigt af model og land.