Universitetslaboratorier

Løsninger til Universitetslaboratorier

Systemløsninger for resultater, der kan gentages

Fordele ved maskinel rengøring af laboratorieglas

Mange laboratorier beslutter sig for maskinel rengøring af laboratorieglas. For det første er enhver form for håndtering af laboratorieglas forbundet med en potentiel fare for personalet i laboratoriet. Ødelagt glas under den manuelle rengøring kan medføre personskader. Smitte og toksisk kontamination udgør en sundhedsrisiko. For det andet kan kun den maskinelle rengøring af laboratorieglas og -utensilier standardiseres, valideres og automatisk dokumenteres. Idet rengørings- og desinfektionsmaskinerne under hele processen forbliver lukkede, er den potentielle fare for personalet i laboratoriet reduceret til et minimum. Af den grund opnås maksimal personalebeskyttelse med den maskinelle rengøring.

Yderligere oplysninger om „Systemløsninger for resultater, der kan gentages“