Om Miele Service

Om Miele Service

Med over 50 specialuddannede serviceteknikere i det professionelle segment, tilbyder Miele kvalitetsservice i forbindelse med reparation og installation.

Vores serviceteknikere er fordelt ud over hele Danmark, og vi kan derfor servicere de fleste reparationer hurtigt.

Teknisk support

Kort ventetid
Gennem et omfattende netværk at højtuddannede Miele serviceteknikere, kan vi garantere korte transporttider og derfor en ventetid, der er så kort som mulig, så dit produkt igen bliver funktionsdygtigt.

90 % af reparationer afsluttes ved første besøg
Vores teknikere afslutter reparationen ved første besøg i 90% af tilfældene. Servicebilerne er udstyret med en optimeret vognbeholdning, der løbende justeres, og vi anvender specialværktøj, der er tilpasset Mieles maskiner. I tilfælde hvor serviceteknikeren ikke har den nødvendige reservedel, vil den blive leveret til serviceteknikeren dagen efter.

Specialværktøj 
Alle serviceteknikere råder over specialværktøj, validerede måleapparater og Mieles specielt-udviklede service- og diagnosesoftware, hvor ved reparation kan udføres hurtigt, mest økonomisk og efter de krav, der stilles i det professionelle segment
 

Kompetencer


Fagkyndig rådgivning i anvendelsesteknik og de nyeste teknologier.
 
Vores tekniker rådgiver dig gerne, hvis du har særlige spørgsmål:

  • Emner inden for tekstilrengøring
  • Specialanvendelser på ældrecentre og plejehjem, sygehuse
  • Erhvervsmæssig opvask og anvendelse af vaske- og rengøringsmiddel
  • Instrument- eller laboratorieglasrengøring.

Med tidssvarende pc-understøttelse kan serviceteknikeren tilpasse erhvervsapparater med Profitronic-styring til de individuelle brugerprocesser. Så kan specielle brugerprogrammer på kort tid programmeres og dokumenteres i apparatets styreenhed. Hvis en styreenhed skal fornys på et tidspunkt, står de arkiverede programmer til rådighed til overførsel til den nye styreenhed.

Ibrugtagning

Ibrugtagning

Professionel og gratis ibrugtagning af produktet på stedet.
Kun den optimale indstilling af produktet i henhold til dine individuelle behov og de lokale forhold garanterer perfekte resultater.
En professionel rådgivning i anvendelsen af produktet sørger for, at du kan anvende dit Miele-produkt optimalt.