Hånd holder pen og foretager beregninger med lommeregner på skrivebord

Finansiering

Fleksible finansieringsmodeller uden at gå på kompromis

Miele Professional gør det nemt for dig at købe professionel vaskeri- og opvasketeknologi, selv i tider med særligt udfordrende investeringer. Du kan vælge mellem tre finansieringsmodeller.

Finansieringsmuligheder til ethvert budget

Leasing/lejefri opstartsfase - afdragsforsinkelse

Leje kan opsiges

Leasing/Standardleje

Finansieringsmodellernes særlige fordele

Optimeret egenkapitalandel

Den regnskabsmæssige forpligtelse ligger hos leasingudbyderen (banken)

Mere likviditet

Ingen kapitalbinding

Spar skat

Månedlige afdrag betragtes som forretningsudgifter

Indbringelse

Levering til brugsstedet er gratis og er inkluderet i den månedlige pris. Forudsætningen er, at der er adgang i jordhøjde uden at afmontere produktet. Afmontering og bortskaffelse af gamle produkter er ikke inkluderet i prisen, men kan inkluderes mod et gebyr efter anmodning.

Installation i eksisterende tilslutninger

Hvis Miele Service tilkaldes til yderligere installationsarbejde - i det omfang dette er nødvendigt - faktureres det efter tid og forbrug til de gældende faktureringssatser.

Klar til brug med instruktion på stedet

Ibrugtagning via Miele Service

Yderligere fordele ved indgåelse af en opsigelig lejekontrakt eller en standardlejekontrakt

Aldrig mere reparationsudgifter

Vandalisme og forkert betjening er inkluderet

Lovkrav opfyldes automatisk

Den årlige inspektion i henhold til DGUV 100-500 er allerede inkluderet

Kontakt

Har du spørgsmål til Mieles finansieringsmodeller? Kontakt Miele!