Fordele ved maskinel rengøring af laboratorieglas

Enhver form for håndtering af laboratorieglas er altid forbundet med en potentiel fare for personalet i laboratoriet. Kun den maskinelle rengøring af laboratorieglas kan standardiseres, valideres og automatisk dokumenteres. Idet hele processen forløber automatisk, bliver den potentielle fare for personalet i laboratoriet reduceret til et minimum. Af den grund opnås maksimal personalebeskyttelse med den maskinelle rengøring.
System4Lab – alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder med System4Lab et omfattende system til effektiv og økonomisk rengøring af laboratorieglas. System4Lab er udviklet på baggrund af mange års erfaring og i samarbejde med eksperter på markedet, og dækker alle afgørende faktorer for rengøringen: effektive maskiner, perfekt afstemte proceskemikalier, en fuldt dækkende kundeservice, samt omfattende rådgivningstjenester fra eksperter i vores eget testlaboratorium. Teknik og knowhow kommer fra samme leverandør og er derfor perfekt tilpasset til hinanden. Resultatet er en analyseren og derfor meget problemfri, materialeskånsom og økonomisk rengøring. Også det administrative arbejde optimeres, idet Miele på alle områder – lige fra produktteknik til planlægning og finansiering – står til rådighed som kompetent rådgiver.
Manuel versus maskinel rengøring
Enhver håndtering af laboratorieglas er forbundet med en potentiel fare for laboratoriepersonalet. Glasbrud kan forårsage alvorlige skader ved manuel rengøring. Infektiøse og toksiske kontaminationer udgør en sundhedsrisiko. De rengøringsmidler, som anvendes, er ofte stærkt ætsende.

Det er kun en maskinel rengøring af laboratorieglas og -redskaber, som kan standardiseres, valideres og dokumenteres automatisk. Da rengøringsmaskinerne under hele processen forbliver lukkede, og hele processen foregår fuldt automatisk, så mindskes den potentielle fare for laboratoriepersonalet til et minimum. Af den grund opnås der med maskinel rengøring et maksimum af personbeskyttelse.
Vandkvalitet
Især ved den analyserene laboratorieglasrengøring spiller vandkvaliteten en meget vigtig rolle. Normalt vand indeholder salte og mineraler, der kan sætte sig i maskinen og på instrumenterne. Demineraliseret vand forebygger tilmed instrumentkorrosion. Særligt ved stort vandforbrug er det vigtigt at anvende den rigtige vandkvalitet. En konsekvent vandrensning forbedrer økonomien for rengørings- og desinfektionsmaskinen. For filtreringen beskytter mod skadelige aflejringer, mindsker risikoen for maskinstop og reparationer og nedsætter udgifterne til rengøringsmidler.
Anvendelse og laboritorieglas samt -utensilier
Analytiske metoder kan påvirkes af bestemte kontaminationer i laboratorieglasset. Viden om de faktorer hjælper med at vælge rengøringsmiddel.
Kontamination og desinfektion
Viden om fysiske og kemiske egenskaber vedrørende kontamination fra laboratorieredskaber er særligt vigtig i forhold til rengøringsprocessernes forløb og for valget af rengøringsmiddel.
Fysiske og kemiske egenskaber for kontamineringen omfatter fx opløselighed i vand under sure, pH-neutrale eller basiske betingelser, de kemiske reaktioner gennem hydrolyse eller oxidation, smelte- og blødgøringspunktet, muligheden for emulsion, suspendering eller dispergering.
Analytiske metoder og analysernes renhedsgrad
Analytiske metoder kan påvirkes af bestemte kontaminationer i laboratorieglasset. Viden om de faktorer hjælper med at vælge rengøringsmiddel.
NetBox.2
NetBox.2 er et komplet dokumentationssystem inkl. forkonfigureret software. Systemet forbindes med rengørings- og desinfektionsmaskinen via en grænseflade. NetBox.2 samler alle relevante data fra det valgte rengørings- og desinfektionsprogram. I normaldrift foretages dokumenteringen fuldt automatisk uden indgreb fra brugeren. Det giver maksimal driftssikkerhed, for NetBox.2 er dermed bedst muligt beskyttet mod brugerfejl. Procesdata gemmes i første omgang i hukommelsen, samlet set kan der mellemlagres op til 10.000 forløb. Derefter kan data arkiveres over netværket eller på et datamedium. Hvis maskinen er koblet til et netværk, kan den betjenes og overvåges fra en PC. Til det nye dokumentationssystem tilbydes der et tilvalg af en fladskærm til at visualisere temperatur-/tidskurver samt vaskeprotokoller. Ligeledes tilbydes der en stregkodescanner eller RFID-scanner for hurtigt og sikkert at kunne identificere det indhold, som er blevet fyldt på. Derudover kan brugeren godkende eller spærre bestemte genstande fra at blive fyldt i maskinen (efter at processen er forløbet til ende).
Systemet til procesdokumentering kan naturligvis også fås som ren software-løsning til at blive installeret på en Windows-PC.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler