Til analyseren laboratorieglasrengøring

Miele Professional har i over fire årtier opnået innovative milepæle for effektiv og sikker maskinel rengøring af laboratorieglas. Til central og decentral rengøring af store mængder laboratorieglas er rengørings- og desinfektionsmaskinerne overbevisende med en perfekt merværdi: bedre rengøringsevne, større metodesikkerhed og bedre økonomi.
System4Lab – alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder med System4Lab et omfattende system til effektiv og økonomisk rengøring af laboratorieglas. System4Lab er udviklet på baggrund af mange års erfaring og i samarbejde med eksperter på markedet, og dækker alle afgørende faktorer for rengøringen: effektive maskiner, perfekt afstemte proceskemikalier, en fuldt dækkende kundeservice, samt omfattende rådgivningstjenester fra eksperter i vores eget testlaboratorium. Teknik og knowhow kommer fra samme leverandør og er derfor perfekt tilpasset til hinanden. Resultatet er en analyseren og derfor meget problemfri, materialeskånsom og økonomisk rengøring. Også det administrative arbejde optimeres, idet Miele på alle områder – lige fra produktteknik til planlægning og finansiering – står til rådighed som kompetent rådgiver.
Manuel versus maskinel rengøring
Enhver håndtering af laboratorieglas er forbundet med en potentiel fare for laboratoriepersonalet. Glasbrud kan forårsage alvorlige skader ved manuel rengøring. Infektiøse og toksiske kontaminationer udgør en sundhedsrisiko. De rengøringsmidler, som anvendes, er ofte stærkt ætsende.

Det er kun en maskinel rengøring af laboratorieglas og -redskaber, som kan standardiseres, valideres og dokumenteres automatisk. Da rengøringsmaskinerne under hele processen forbliver lukkede, og hele processen foregår fuldt automatisk, så mindskes den potentielle fare for laboratoriepersonalet til et minimum. Af den grund opnås der med maskinel rengøring et maksimum af personbeskyttelse.
Vandkvalitet
Især ved den analyserene laboratorieglasrengøring spiller vandkvaliteten en meget vigtig rolle. Normalt vand indeholder salte og mineraler, der kan sætte sig i maskinen og på instrumenterne. Demineraliseret vand forebygger tilmed instrumentkorrosion. Særligt ved stort vandforbrug er det vigtigt at anvende den rigtige vandkvalitet. En konsekvent vandrensning forbedrer økonomien for rengørings- og desinfektionsmaskinen. For filtreringen beskytter mod skadelige aflejringer, mindsker risikoen for maskinstop og reparationer og nedsætter udgifterne til rengøringsmidler.
Anvendelse og laboritorieglas samt -utensilier
Anvendelsesformen kan principielt inddeles efter området (fx organisk, uorganisk kemi, biologisk osv.) og efter formålet eller arbejdsmetoden (fx præparativt arbejde, analyser osv.). Maskinens udstyr, rengøringsprocessernes forløb og valg af rengøringsmiddel afgøres ofte alene på grundlag af anvendelsesformen.
Udstyret til laboratorier bør afgøres efter emnetype (fx bægerglas, rundbundede og målekolber osv.), størrelse eller volumen (fx 1 ml, 500 ml osv.) og mængden af laboratorieudstyr. På grundlag af den information kan man lave en detaljeret vurdering af rengøringsmaskinernes nødvendige udstyr.
Kontamination og desinfektion
Viden om fysiske og kemiske egenskaber vedrørende kontamination fra laboratorieredskaber er særligt vigtig i forhold til rengøringsprocessernes forløb og for valget af rengøringsmiddel.
Fysiske og kemiske egenskaber, der kan føre til kontaminering, omfatter fx opløselighed i vand under sure, pH-neutrale eller basiske betingelser, de kemiske reaktioner gennem hydrolyse eller oxidation, smelte- og blødgøringspunktet, muligheden for emulsion, suspendering eller dispergering.

For bestemte anvendelsesformer kræves det, at laboratorieredskaberne desinficeres. På den ene side tjener desinficeringen formålet at beskytte personalet i laboratoriet, som arbejder med infektiøse kontaminationsemner. På den anden side forhindrer desinficeringen, at der bliver overført kemiske stoffer fra prøver og præparater i medicinske laboratorier, hygiejneinstitutter, farmaceutiske laboratorier, levnedsmiddel- og kosmetikindustrien.
Analytiske metoder og analysernes renhedsgrad
Analytiske metoder kan påvirkes af bestemte kontaminationer i laboratorieglasset. Viden om de faktorer hjælper én på vej i valget af rengøringsmiddel.

Hvert laboratorium har, afhængigt af påvisningsgrænsen, specifikationerne for målemetodernes følsomhed osv., sin egen definition af begrebet “ ren analyse”. Rengøringsresultatet, specielt rengøringsmaskinens udstyr og rengøringsprogrammet, skal leve op til den definition.
Miele Service: kvalificering af rengøringssystemer
I farmaceut-, levnedsmiddel- og kosmetikindustrien skal rengøringssystemer, som anvendes indenfor produktion, kvalitetssikring samt forskning og udvikling, være kvalificerede. For at være kvalificeret tæller de enkelte dele:
Design Qualification (DQ), Installation Qualification (IQ), Operation Qualification (OQ), Performance Qualification (PQ) og evt. også procesvalidering. Ejeren er ansvarlig for at udføre de tiltag. Her får vedkommende imidlertid støtte fra Miele Service, som kan tage en del af ejerens opgaver på sig. Hertil tilbyder Miele den specielle servicepakke “ Installation Qualification og Operation Qualification” (IQ/OQ).
Før Miele Service kan udføre IQ/OQ, skal de nødvendige bilag fremskaffes, kontrolleres og godkendes til brug af ejeren. Ud fra de bilag gennemfører Mieles teknikere efterfølgende kvalificeringen. Alle nødvendige kalibrerede og certificerede testredskaber stilles til rådighed af Miele.
Installation Qualification (IQ)
Formålet med “ Installation Qualification” er at fastslå, om rengøringssystemet og installeringen deraf overholder ejerens retningslinjer (Design Qualification) og kabinetproducenten. Mieles serviceteknikere dokumenterer, kontrollerer og bedømmer ved IQ følgende forhold: bestillings- og leveringsomfang, konfiguration og tilstand, opstilling og tilkobling af rengøringssystemet samt kalibrering af bestemte målesystemer.
Operation Qualification (OQ)
Under “ Operation Qualification” kontrolleres det, om rengøringssystemet arbejder i overensstemmelse med operatørens og producentens retningslinjer, når det er tilsluttet og installeret.
Dokumentering, kontrol og bedømmelse i forbindelse med OQ omfatter funktioner, som er relevante for sikkerhed og betjening, meddelelser, som er relevante for processerne, samt programafviklingen.

Ligeledes bliver træningen af det driftsansvarlige personale gennemført og dokumenteret i løbet af “ Operation Qualification”. Hermed fuldføres Mieles servicepakke, som består af IQ/OQ-dokumentationen, kvalificerede serviceteknikere og kalibrerede, certificerede testredskaber..
Segosoft
Individuelle dokumentationsmuligheder
Sterilvaregodkendelse
Software til mærkning af sterilgods
NetBox.2
NetBox.2 er et komplet dokumentationssystem inkl. forkonfigureret software. Systemet forbindes med rengørings- og desinfektionsmaskinen via en grænseflade. NetBox.2 samler alle relevante data fra det valgte rengørings- og desinfektionsprogram. I normaldrift foretages dokumenteringen fuldt automatisk uden indgreb fra brugeren. Det giver maksimal driftssikkerhed, for NetBox.2 er dermed bedst muligt beskyttet mod brugerfejl. Procesdata gemmes i første omgang i hukommelsen, samlet set kan der mellemlagres op til 10.000 forløb. Derefter kan data arkiveres over netværket eller på et datamedium. Hvis maskinen er koblet til et netværk, kan den betjenes og overvåges fra en PC. Til det nye dokumentationssystem tilbydes der et tilvalg af en fladskærm til at visualisere temperatur-/tidskurver samt vaskeprotokoller. Ligeledes tilbydes der en stregkodescanner eller RFID-scanner for hurtigt og sikkert at kunne identificere det indhold, som er blevet fyldt på. Derudover kan brugeren godkende eller spærre bestemte genstande fra at blive fyldt i maskinen (efter at processen er forløbet til ende).
Systemet til procesdokumentering kan naturligvis også fås som ren software-løsning til at blive installeret på en Windows-PC.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler