Sygehuse

Større ydelse og højere kvalitet for sterilcentral

"Gedreven door het leven – inspireret af livet", sådan lyder mottoet for Catharina Ziekenhuis, som blev grundlagt i 1973. Med 696 senge er det ikke kun regionens største sygehus, men også det klart mest effektive. Huset fungerer også som akademisk uddannelsessygehus. Den særlige effektivitet kan Catharina Ziekenhuis bl.a. takke en række behandlingscentre for. Alene hjertecenteret er blandt de største centre for interventionel kardiologi og hjertekirurgi i Holland. Først for kort tid siden blev et nyt center for adipositas åbnet, og centeret for onkologi blev fuldstændig fornyet og udvidet. Her bliver patienterne plejet omhyggeligt af speciallæger inden for forskellige fagområder. Sammen med Catharina Ziekenhuis udviklede eksperterne fra Miele en plan for nybygning af den interne ZSVA. På et areal på 800 kvadratmeter skulle der installeres 5 senge- og kabinetvaskere, 1 stort kammer til rengøring og desinfektion samt 5 store autoklaver fra Miele Professional – og omfattende funktionelt inventar og tilbehør. Hver enkelt fase i bygge-, monterings- og installationsarbejdet blev planlagt omhyggeligt, så den løbende rengøringsdrift blev forstyrret mindst muligt.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler