Hænder med kirurgiske handsker holder instrumenter.

Læger, tandlæger og dyrlæger

StartsideBrancherLæger, tandlæger og dyrlæger

Rengøring, desinfektion og sterilisation: sikker og hygiejnisk genbehandling af instrumenter

Hygiejne er topprioritet inden for medicin. Fra maskinel genbehandling af instrumenter til komplet, ukompliceret procesdokumentation: Miele Professional hjælper medicinske faciliteter med at opfylde selv de mest krævende hygiejnekrav.

Perfekte løsninger til din branche

Opnå hygiejnisk renhed gennem korrekt rengøring og genbehandling af medicinske instrumenter. Optimerede processer i forbindelse med genbehandling af medicinsk udstyr forbedrer desuden også hygiejnen i praksissen og på hospitalet. Uanset om det er i en lægepraksis, på et hospital, i en veterinær- eller tandlægepraksis: Takket være rengørings- og desinfektionsmaskinernes termiske desinfektionsprogrammer garanterer Miele Professional en sikker genbehandling af instrumenter. Systematisk rengøring, desinfektion og sterilisering af instrumenter og medicinsk udstyr har afgørende betydning for at undgå infektionsrisici - for patienter, medicinsk personale og læger.