Omfattende løsninger til rengøring

I udviklingen af rengøringsløsninger til medicinske instrumenter har Miele Professional altid haft et tæt samarbejde med både eksperter fra klinikker og anerkendte instrumentproducenter. Resultatet af dette tillidsfulde og innovationsstærke samarbejde er produkter og rengøringsmetoder, som overbeviser den krævende bruger over hele linjen.
System4Med – alt fra samme leverandør
Med System4Med tilbyder Miele Professional et komplet system til sikker og effektiv instrumentrengøring i lægepraksisser og kirurgiske klinikker. System4Med er udviklet på grundlag af mange års erfaring og i samarbejde med eksperter fra branchen og opdeler konsekvent rengøringscyklussen i fire trin: Rengøring/desinfektion, Sterilisation, Dokumentation og Garanti. Inden hvor hvert af disse fire områder stiller Miele Professional effektive maskiner og software, tilbehør samt omfattende serviceydelser til rådighed. Da samtlige komponenter kommer fra samme leverandør, er de perfekt tilpasset til hinanden. Resultatet er optimal, skånsom og økonomisk rengøring. Også det administrative arbejde optimeres, idet Miele på alle områder – lige fra produktteknik til planlægning og finansiering – står til rådighed som kompetent rådgiver.
Vandkvalitet
Specielt ved rengøring af instrumenter er vandkvaliteten af afgørende betydning. Normalt vand indeholder salte og mineraler, der kan sætte sig i maskinen og på instrumenterne. Demineraliseret vand forebygger tilmed instrumentkorrosion. Særligt ved stort vandforbrug er det vigtigt at anvende den rigtige vandkvalitet. En konsekvent vandrensning forbedrer økonomien for rengørings- og desinfektionsproduktet. For filtreringen beskytter mod skadelige aflejringer, mindsker risikoen for maskinstop og reparationer og nedsætter udgifterne til rengøringsmidler.
Segosoft
Individuelle dokumentationsmuligheder

System4Med tilbyder forskellige dokumentationsløsninger afhængigt af de individuelle behov og tekniske muligheder på klinikken. Kernen i dokumentationssystemet er softwaren Segosoft Miele Edition. Med denne brugervenlige software kan der foretages en præcis dokumenterbar og sikker dokumentation af genbehandling af instrumenter, der desuden også giver retssikkerhed.

Segosoft Miele Edition 7

Segosoft Miele Edition 7 er den eneste software til dokumentation i den medicinske sektor, der er godkendt af det tyske Bundesamt für Sicherhet in Informationstechnik (BSI) i henhold til Common Criteria. Segosoft er som det første produkt af sin type blevet klassificeret på europæisk plan som aktivt medicinsk udstyr i klasse IIb. Softwaren giver kunden en komplet servicepakke, som er enestående på sit område, med opdateringer, komplet teknisk og brugerrelateret understøttelse pr. e-mail, telefon og fjernvedligeholdelse fra Mieles partnerselskab Comcotec.
Sterilvaregodkendelse
Software til sterilvaregodkendelse

Med softwaren Segolabel Miele Edition kan der hurtigt udskrives etiketter, der forsyner emballeret sterilgods med en udløbsdato. Etiketterne printes med en specialprinter efter sterilisation og indeholder chargenr., fremstillings- og udløbsdato samt navn på ansvarlig person på klinikken. Om ønsket kan der indtastes informationer om emballagens indhold. Mærkning med stregkode gør det senere muligt hurtigt at tilføje procesdata til patientdata og således dokumentere rengøringen helt hen til anvendelse på patienten.
SegoAssign Plus
SegoAssign Plus linker Segosoft Miele Edition til klinikkens interne patientstyringssystem og tilbyder både papirløs, nem og hurtig tildeling af bearbejdede data til patienterne. SegoAssign Plus integreres via det standardiserede VDDS-interface, som findes i alle gængse klinikstyrings- og patientstyringssystemer fra Verband Deutscher Dentalsoftware Unternehmen (VDDS).
Procesdata kan kaldes frem ved hjælp af klinikkens software fra ethvert behandlingsrum inden for en klinik, hvorefter data automatisk kan overføres til en patients fil ved at åbne SegoAssign Plus-skærmen. Ved at aflæse de eksisterende stregkodeetiketter med en scanner kan procesdata, der vedrører sæt eller enkelte instrumenter tildeles en bestemt patient.
Den direkte adgang til SegoAssign Plus fra en digital patientfil gør det muligt at rekonstruere parametrene til rengøring af instrumenterne til en bestemt patient på ethvert tidspunkt af steriliseringscyklussen. I tilfælde af en kontrol fra sundhedsmyndighederne eller en retssag giver dette mulighed for at bevise, at instrumenterne, der blev brugt til den pågældende patient, var korrekt rengjort.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler