Effektive medbringere

De bedste resultater
De særlige medbringere i Softcare-tromlen løfter vandet langt opad under vaskeforløbet. Tekstilerne gennemvædes i længere tid og mere intensivt med denne teknik. Således opnås en optimal gennemvædning, selv med reduceret vandforbrug - selve forudsætningen for et godt rengøringsresultat.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler