Registrering af driftsdata

Registrere, protokolføre, analysere
Registrering af driftsdata får stadigt større betydning. Maskiner fra Miele er forberedt til brug med et driftsdataregistreringssystem. Maskinerne stiller omfattende data om processen til rådighed, til fx procesdokumentation, optimering af procesforløbene og omfattende effektivitetsberegninger. Afhængig af model kræves ekstraudstyr.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler