SoegFind en butik
Fri fragt på ordrer over 475 kr. For fragt på ordrer under 475 kr. beregnes 65 kr. Bemærk, at der p.t. kan være forlængede leveringstider på enkelte produkter.
WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

perfekt til sports- og funktionstøj.

sale price145,00 kr.
1 vask = 4,83 kr.
Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Fri fragt på ordrer over 475 kr. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.
 
 

Produktdetaljer

  • Hygiejnisk renhed og langvarig friskhed
  • Bevarer tøjets åndbarhed
  • Neutraliserer ubehagelige lugte
  • Plejer fibrene til formstabil beklædning med lang levetid
  • Flaske af 100 %genbrugsplast- af hensyn til miljøet
  • Genanvendelig flaske. Eksternt kontrolleret og bekræftet

Advarsel

Sport

Fare. Indeholder alkoholer C12-14, ethoxyleret, sulfateret, natriumsalt, Alkoholer, C12-18, ethoxyleret, Benzolsulfonsyre, C 10-13-alkylderivat, natriumsalte. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION, læge. Indholdet, Beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og specialaffald. Indeholder METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Kan udløse allergisk reaktion.

Downloads

Produktblad
PDF
Downloads
Web-datablad
PDF
Downloads
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Downloads
  • 1.Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Fri fragt på ordrer over 475 kr. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.

Med forbehold for tekniske ændringer; vi på tager os intet ansvar for rigtigheden af de angivne informationer