ProCare Shine 40 GC - 1 l

Klarskyllemiddel, 1 l med EU-Ecolabel, til slutskyl af service, bestik og glas.
  • Tildelt EU Ecolabel
  • Indeholder let bionedbrydelige tensider og citronsyre
  • Til et optimalt slutskyl, skumreducerende effekt
  • Til erhvervsopvaskemaskiner
  • Flydende koncentrat, doseringsanb.: 0,02+0,04 % (0,2-0,4 ml/l)
115,00 DKK  ekskl. moms
143,75 DKK  inkl. moms
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
ProCare Shine 40 GC - 1 l
Beskrivelse
10714970
  • Tildelt EU Ecolabel
  • Indeholder let bionedbrydelige tensider og citronsyre
  • Til et optimalt slutskyl, skumreducerende effekt
  • Til erhvervsopvaskemaskiner
  • Flydende koncentrat, doseringsanb.: 0,02+0,04 % (0,2-0,4 ml/l)
Warning icon -
Advarsel. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask hænder grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Oplysninger
lat_17253249
lat_17253289
lat_17253360
lat_17253374
lat_17253377
lat_17253403
lat_17253406
lat_17253410
Udvendigt mål, nettohøjde i mm
267
Udvendigt mål, nettobredde i mm
77
Udvendigt mål, nettodybde i mm
77
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm
270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm
80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm
80
Bruttovægt i kg
1
Kapacitet i ml
1000
Medietype
Afspændingsmiddel
Aggregatform
Flydende koncentrat
Indholdsstoffer
Kompleksdanner (uden fosfat),Tensider,Citronsyre
Velegnet til glas
Velegnet til bestik
Velegnet til kunststof
Velegnet til rustfrit stål
Velegnet til porcelæn/keramik
Velegnet til aluminium
Velegnet til sølv
Dekorationsbeskyttende
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
Forbedrer og afkorter tørringsfasen
Spildevandsneutral
Skumdæmpende
Doseringsanbefaling pr. opvask
0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Opløsningens pH-værdi
6,5-7
Anbefalet vandområde i mmol/l
0-0,535
pH-værdi ved 20 °C
2,1
GHS/CLP-konform
EU-Ecolabel
Friskvandsopvaskemaskiner
Opvaskemaskiner ProfiLine
Opvaskemaskiner, tank
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik
EU Ecolabel: DE/038/066
Vedhæftede filer
Find alle vedhæftede filer nedenfor
Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Se alle