Levering og leveringstid 
 

Levering sker på købers adresse, hvor intet andet er anført. Ved levering til mindre øer, samt Grønland og Færøerne, aftales specielle leveringsbetingelser. Forsendelser sker på købers risiko. I mangel af særlig instruks vælges transportmiddel og transportvej af sælger. Det påhviler køber, at stille nødvendigt mandskab til disposition for sælgers transportør ved levering.  

Såfremt leveringstid er angivet i tilbud, regnes den fra den dato, hvor ordren skriftligt indgår til sælger. I tilfælde af uklare ordrer regnes leveringstiden fra den dag, hvor sælger har samtlige nødvendige oplysninger. 

Sælger ifalder ikke ansvar for forsinkelse eller udeblivelse af levering, medmindre forsinkelsen eller udeblivelsen skyldes forhold, der kan tilregnes sælgeren som grov uagtsomhed. Særligt bemærkes, at sælgeren ikke ifalder ansvar i tilfælde af forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra inden- eller udenlandsk fabrik eller fra underentreprenører. Dette gælder uanset om de forhold, der vanskeliggør eller hindrer levering, kunne have været forudset ved handelens indgåelse. I de tilfælde, hvor sælger således forbeholder sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. 

Al forsikring af leverede varer mod brand, tyveri etc. påhviler køber. 

Sælger tager kun en vare retur efter en forudgående skriftlig aftale. Varer, der er særligt fremskaffet eller fremstillet efter opgave, tages ikke retur.