ProCare Shine 10 GC - 10 l

Flydende rengøringsmiddel, alkalisk, 10 l med EU-Ecolabel, til optimal rengøring af service, bestik og glas.
  • Tildelt EU Ecolabel 
  • Særligt egnet til vask af glas
  • Fosfat- og klorfri
  • Til lettere og gennemsnitlige tilsmudsninger
  • Til anvendelse i erhvervsopvaskemaskiner
540,00 DKK  ekskl. moms
675,00 DKK  inkl. moms
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
ProCare Shine 10 GC - 10 l
Beskrivelse
10714950
  • Tildelt EU Ecolabel 
  • Særligt egnet til vask af glas
  • Fosfat- og klorfri
  • Til lettere og gennemsnitlige tilsmudsninger
  • Til anvendelse i erhvervsopvaskemaskiner
Warning icon -
Fare. Kan ætse metaller. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Oplysninger
lat_17253249
lat_17253289
lat_17253360
lat_17253374
lat_17253377
lat_17253403
lat_17253406
lat_17253410
Fjernelse af kaffe- og terester
God
Fjernelse af stivelse/protein
God
Fjernelse af indtørrede madrester
Meget god
Fjernelse af fastbrændt fedt
God
Fjernelse af fedt
Meget god
Udvendigt mål, nettohøjde i mm
315
Udvendigt mål, nettobredde i mm
190
Udvendigt mål, nettodybde i mm
230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm
320
Udvendigt mål, bruttobredde i mm
190
Udvendigt mål, bruttodybde i mm
230
Bruttovægt i kg
12
Kapacitet i ml
10000
Doseringsanbefaling pr. opvask
2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Stor åbning til doseringsdyse
Tilsmudsningsgrad
Let til middel
Opløsningens pH-værdi
11,7-12,2
Anbefalet vandområde i mmol/l
0-0,535
Medietype
Alkalisk rengøringsmiddel
Aggregatform
Flydende koncentrat
Indholdsstoffer
Alkalier,Kompleksdanner (uden fosfat)
Velegnet til glas
Velegnet til bestik
Velegnet til kunststof
Velegnet til rustfrit stål
Velegnet til porcelæn/keramik
Velegnet til sølv
Egnet til alkalifaste utensilier
Dekorationsbeskyttende
Forebygger korrosion
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
GHS/CLP-konform
EU-Ecolabel
Friskvandsopvaskemaskiner
Opvaskemaskiner ProfiLine
Opvaskemaskiner, tank
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik
EU Ecolabel: DE/038/063
Vedhæftede filer
Find alle vedhæftede filer nedenfor
Produktblad
Produktdatablad
Sikkerhedsdatablad

Recently Viewed

Se alle