ProCare Shine 10 A - 10 l

Flydende rengøringsmiddel, alkalisk, 10 l til optimal rengøring af service, bestik og glas.
  • Indeholder fosfat og aktivt klor
  • Til vanskelige tilsmudsninger som fx stivelse, æggehvide osv.
  • Til brug i ProfiLine-erhvervsopvaskemaskiner
  • Flydende koncentrat, doseringsanb.: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Udviklet specielt til Miele Professional
495,00 DKK  ekskl. moms
618,75 DKK  inkl. moms
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
ProCare Shine 10 A - 10 l
Beskrivelse
10327990
  • Indeholder fosfat og aktivt klor
  • Til vanskelige tilsmudsninger som fx stivelse, æggehvide osv.
  • Til brug i ProfiLine-erhvervsopvaskemaskiner
  • Flydende koncentrat, doseringsanb.: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Udviklet specielt til Miele Professional
Fare. Kan ætse metaller. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyleller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Oplysninger
lat_17253249
lat_17253289
lat_17253360
lat_17253374
lat_17253377
lat_17253403
lat_17253406
lat_17253410
Fjernelse af kaffe- og terester
Meget god
Fjernelse af stivelse/protein
Meget god
Fjernelse af indtørrede madrester
Meget god
Fjernelse af fastbrændt fedt
Meget god
Fjernelse af fedt
Meget god
Udvendigt mål, nettohøjde i mm
315
Udvendigt mål, nettobredde i mm
190
Udvendigt mål, nettodybde i mm
230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm
315
Udvendigt mål, bruttobredde i mm
190
Udvendigt mål, bruttodybde i mm
230
Bruttovægt i kg
13
Kapacitet i ml
10000
Doseringsanbefaling pr. opvask
2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Stor åbning til doseringsdyse
Tilsmudsningsgrad
Stærk
Opløsningens pH-værdi
11,5-12
Anbefalet vandområde i mmol/l
0-0,535
pH-værdi ved 20 °C
13,0-14,0
Medietype
Alkalisk rengøringsmiddel
Aggregatform
Flydende koncentrat
Indholdsstoffer
Aktivklor,Alkalier,Fosfat
Velegnet til glas
Velegnet til bestik
Velegnet til kunststof
Velegnet til rustfrit stål
Velegnet til porcelæn/keramik
Egnet til alkalifaste utensilier
Forebygger korrosion
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
GHS/CLP-konform
Friskvandsopvaskemaskiner
Opvaskemaskiner, tank
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik
Vedhæftede filer
Find alle vedhæftede filer nedenfor
Produktblad
Produktdatablad
Sikkerhedsdatablad

Recently Viewed

Se alle