Funktioner

Den passende driftsform til ethvert rum

Recirkulation

Emhætter til recirkulation suger emmen ind og filtrerer fedt- og lugtpartikler ud i forskellige filterlag. Den rensede luft ledes ud i rummet igen. Derved opstår en luftcirkulation i det lukkede rum. Emhætter til recirkulation kræver ingen rør, huller i væggen eller tagudgange. Derved er monteringen nemmere – og ofte kun den eneste mulighed – i forhold til en emhætte med udluftning til det fri (fx i højhuse). En recirkulationsemhætte er velegnet til anvendelse over glaskeramiske kogeplader. Over gaskogeplader, hvor der opstår varme, bør du dog installere en emhætte med udluftning til det fri.

Udluftnings til det fri med ekstern blæser

Emhætter med udluftning til det fri kan ligeledes kombineres med en ekstern blæser, der monteres væk fra emhætten, fx på ydervæggen eller på taget. Den eksterne montering gør det muligt at flytte blæserstøjen hen til et sted, hvor den ikke forstyrrer. Herved reduceres støjen ved emhætten til et minimum. Der kræves en udluftningsafstand på mindst 5-7 meter til opnåelse af en markant støjreduktion. Det afhænger af køkkenets indretning, udluftningskanalens udformning og emhætten, om du kan anvende en ekstern blæser.

Udluftning til det fri

Emhætter med udluftning til det fri suger emmen ind og filtrerer fedtpartiklerne fra ved hjælp af fedtfiltret. Den filtrerede luft transporteres ud af køkkenet og ud i det fri gennem et udluftningsrør. Lugte og overskydende luftfugtighed fjernes ligeledes fra køkkenet gennem den filtrerede udsugningsluft. Emhætterne med udluftning til det fri kræver et hul i væggen eller en tagudgang for at kunne lede udsugningsluften ud i det fri. Samtidig skal der tilføres frisk luft, fx via et åbent vindue. En emhætte med udluftning til det fri er specielt velegnet over gaskogeplader samt ved hyppig anvendelse af frituregryder, grill eller wok. Disse produkter skaber en høj varme-, fedt- og dampbelastning, der fjernes yderst effektivt ved udluftning til det fri. Herudover forsynes gaskogepladerne samtidig med den påkrævede ventilationsluft med ilt til forbrænding.

Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel

Til top