Sikkerhedsfunktioner

Ekstra sikkerhed

Altid maksimal sikkerhed: Låsen beskytter mod ikke tilladt eller utilsigtet brug af produktet. Hvis en kogezone opvarmes i usædvanlig lang tid på det samme effekttrin, eller hvis der ikke er nogen gryde placeret på zonen, slukkes den automatisk. Indikatoren for restvarme er også en stor hjælp: Den minder dig om ikke at røre ved den varme kogezone.
Til top