• Fri fragt på ordrer over 475 kr. For fragt på ordrer under 475 kr. beregnes 65 kr. Bemærk, at der p.t. kan være forlængede leveringstider på enkelte produkter.
GP CL CX 0102 T
155,00 kr.
1 . Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.
[1]

Produktinformation

Rengøringstabletter, 10 stk. til espressomaskiner, garanteret kaffenydelse på højeste plan.
Rengoringstabletter
Rengoringstabletter
Advarsel. Indeholder dinatriummaleat. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt en GIFTINFORMATION, en læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet, Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

GP CL CX 0102 T

Rengøringstabletter, 10 stk. til espressomaskiner, garanteret kaffenydelse på højeste plan.
  • Officiel Miele Webshop
  • Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
  • Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering

Produktinformation

Rengøringstabletter, 10 stk. til espressomaskiner, garanteret kaffenydelse på højeste plan.
Rengoringstabletter
Rengoringstabletter
Advarsel. Indeholder dinatriummaleat. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt en GIFTINFORMATION, en læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet, Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

Dine fordele

Downloads, CAD og Apps
  • Produktblad
    PDF
  • Web-datablad
    PDF
1. Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.
Til top