Kun hos Miele
Patenteret dampreduktion*

Luk dampen ud 

Allerede kort inden tilberedningsprocessen afsluttes, åbnes døren på klem, så dampen kan sive stille og roligt ud. Fordel: Når tilberedningsprocessen er afsluttet, og du vil tage maden ud, kommer der næsten ingen varm damp ud af ovnen - det giver større sikkerhed for dig.
  • 1 . EP1714083 US 8766143
Til top