Intensiv 75°C

Specialisten til hårdnakkede tilsmudsninger

Maksimal rengøring: Gryder, pander m.m. bliver helt rene.
Til top