Efterudsugning

Automatisk blæserefterløb

Det automatiske blæserefterløb sørger for en grundig udluftning af den em og de lugte, der befinder sig i luften efter madlavningen. Emhætten slukkes automatisk efter enten 5 eller 15 minutter.
Til top