• Fri fragt på ordrer over 475 kr. For fragt på ordrer under 475 kr. beregnes 65 kr. Bemærk, at der p.t. kan være forlængede leveringstider på enkelte produkter.
GP DC 001 C
595,00 kr.
1 . Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.
[1]

Produktinformation

Afkalkningspatron til automatisk afkalkning af Miele-espressomaskiner med AutoDescale-funktion.
 • Grundig fjernelse af aflejringer og tilkalkninger
 • Meget effektiv afkalkning, der også skåner materialet
 • Helt uden manuelt arbejde
 • Ingen kemiske rester efter afkalkning
 • En pakke holder ca. 1 år
 • Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
Afkalkningspatron
Afkalkningspatron
Advarsel. Indeholder MALEIC ACID. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN, læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet, Beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og specialaffald.

GP DC 001 C

Afkalkningspatron til automatisk afkalkning af Miele-espressomaskiner med AutoDescale-funktion.
 • Officiel Miele Webshop
 • Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
 • Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering

Produktinformation

Afkalkningspatron til automatisk afkalkning af Miele-espressomaskiner med AutoDescale-funktion.
 • Grundig fjernelse af aflejringer og tilkalkninger
 • Meget effektiv afkalkning, der også skåner materialet
 • Helt uden manuelt arbejde
 • Ingen kemiske rester efter afkalkning
 • En pakke holder ca. 1 år
 • Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
Afkalkningspatron
Afkalkningspatron
Advarsel. Indeholder MALEIC ACID. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN, læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet, Beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og specialaffald.

Dine fordele

Downloads, CAD og Apps
 • Produktblad
  PDF
 • Web-datablad
  PDF
1. Alle produktpriser er inkl. 25% moms. Ved køb for under kr. 475,00 tillægges fragt på kr. 65,00.
Til top