Informationer om kritiske stoffer

REACH

Informationspligt iht. art. 33 i EU-forordning 1907/2006 om stoffer tilhørende den såkaldte „REACH-kandidatliste“. 

Informationspligt iht. art. 33 i EU-forordning 1907/2006 om stoffer tilhørende den såkaldte „REACH-kandidatliste“. 

Dato for seneste opdatering 08.07.2021 

Om fabrikater i vores produkter indeholder et stof tilhørende den såkaldte “REACH-kandidatliste” >0,1% w/w (vægtprocent), kan du se i pdf'en

Med Mieles overholdelse af alle stofbegrænsende regulerende EU-krav er det sikret, at bestemmelsesmæssig og korrekt håndtering af vores produkter indebærer, at der ikke opstår nogen farer for miljø og sundhed ved anvendelsen eller bortskaffelsen.