Betingelser og vilkår

Miele fejrer 125 år - Betingelser og vilkår

Kampagneperiode

Den generelle 125-års jubilæumskampagne med tilbuddene 125 Edition og 125 Gala Edition-modellerne er tilgængelig fra 9. januar 2024 til 30. september 2025. Den 125 måneders forlængede garanti er tilgængelig fra 9. januar 2024 til 31. december 2024. Kampagnestart kan variere fra produktkategori til produktkategori.

 

 

 

Indløsning af voucher for gratis tilbehør

For 125-års jubilæumskampagnens modeller, der inkluderer gratis tilbehør (se venligst de respektive produktdetaljer), er voucheren vedlagt produktet ved levering. Voucheren kan kun indløses på miele.dk eller i Miele In-App Store. Levering i Danmark. Ingen kontant betaling. Kun én voucher-kode pr. ordre. Kan ikke bruges til andre kampagner. Det er ikke tilladt at sælge voucheren videre. Du kan finde datoen for den seneste indløsning af voucheren på selve voucheren.

 


 

125 ugers forlænget garanti - kampagnebetingelser og vilkår gælder

Den gratis 125 ugers forlængede garanti er kun tilgængelig for 125 Gala Edition-kampagnemodellerne. Der følger en voucher eller flyer med produktet ved levering med information om, hvordan du aktiverer garantiforlængelsen til dit produkt. Du skal blot scanne QR-koden og følge instruktionerne.

Den forlængede garanti er direkte knyttet til den 2-årige reklamationsperiode og forlænger den med yderligere 125 uger. Bemærk venligst, at garantien skal aktiveres via Miele App inden for 30 dage efter købet af produktet. Tilgængelig på en mobil enhed (se venligst App Store for minimumskravene). Yderligere digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Alle smart-applikationer er mulige med Miele@home-systemet. Omfanget af funktioner kan variere afhængigt af model og land.

Vilkårene og betingelserne for den 125 ugers forlængede garanti gælder. Se venligst de komplette betingelser og vilkår nedenfor.

Tak, fordi du har aktiveret din gratis 125 ugers forlænget garanti. Den forlængede garanti starter direkte efter den 2-årige reklamationsperiode og forlænger den med yderligere 125 uger.

For den 125 forlængede garanti gælder følgende kontraktbetingelser for garantiforlængelsen, ud over og uden af begrænse de lovbestemte rettigheder i tilfælde af defekter. Brugen af disse juridiske rettigheder er gratis.

1. Varighed og start af dækning

1.1    Miele A/S, Danmark, giver to års reklamationsperiode fra produktets købsdato. Med den 125 ugers forlængede garanti overtager Miele A/S i direkte forlængelse af reklamationsperioden eventuelle reparationsomkostninger i 125 uger for produktfejl, som ville være garantidækket i den lovbestemte garantiperiode. Gyldighedsperioden angives på forsiden af nærværende aftale.

1.2    Aftaler om ét (1) års Forlænget Garantiperiode forlænges årligt automatisk med yderligere tolv (12) måneder op til ti (10) år efter datoen for købet af Miele produktet. Aftalen ophæves automatisk herefter. Aftalen kan også annulleres skriftligt senest én (1) måned før udløbet af den årlige dækningsperiode, som regnes fra aftalens første gyldighedsdag. Dækning for Forlænget Garantiperiode træder først i kraft, efter kunden har betalt fakturaen modtaget ved starten af den forlængede frist inden for den givne betalingsfrist. 

1.3    En eksisterende Aftale om Forlænget Garantiperiode til i alt fem (5) år kan i løbet produktets første fem (5) år, efter datoen for købet af Miele produktet, forlænges til i alt ti (10) år, dvs. samlet set otte (8) års ekstra dækning efter udløbet af den lovbestemte reklamationsperiode.

1.4    Miele er til enhver tid berettiget til at foretage prisjusteringer. Når du køber en Forlænget Garantiperiode, er prisen på prislisten gyldig på tidspunktet for indgåelse af Aftalen. Prisændringer på Forlænget Garantiperiode på ét (1) år kan ses på den årlige faktura. Der vil ikke blive givet skriftlig information på forhånd. Hvis fakturaen er betalt inden for den angivne frist, antages det, at prisændringen er blevet accepteret. Hvis betaling ikke foretages af kunden, vil dækningen ikke blive forlænget, og Aftalen betragtes som ophørt.

1.5    Alle priser er inkl. lovpligtig moms. Der er ingen forsendelsesgebyr på Aftale om Forlænget Garantiperiode.

1.6    Afhængig af ordreafgivelse vil Aftale om Forlænget Garantiperiode enten blive leveret af serviceteknikeren på stedet, pr. e-mail eller brev.

1.7    Reparation af produktet eller levering af reservedele forlænger ikke aftalen.

 

2. Betingelser 

2.1    Produktet, som omfattes af aftalen, er købt hos en autoriseret Miele-forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land (undtagen Irland) eller Schweiz.

2.2    Aftale om Forlænget Garantiperiode dækker kun produkter, der på tidspunktet for køb af Aftale om Forlænget Garantiperiode er opstillet inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne.

2.3    Aftale om Forlænget Garantiperiode gælder kun for ét og samme Miele produkt og kan ikke overdrages til andre produkter.

2.4    Hvis ejerskabet af produktet ændres, eller hvis ejeren eller produktet flytter til en anden adresse, skal Miele informeres, så aftalen kan forblive gyldig.

2.5    Aftale om 125 ugers ekstra garanti er gratis for de udvalgte 125 Gala Edition-modeller. Den skal aktiveres via Miele App inden for 30 dage efter køb af produktet. Miele App er en ekstra digital tjeneste fra Miele & Cie. KG.

2.6    Ydelserne iht. Aftale om forlænget Garantiperiode vil kun blive ydet inden for EU, Schweiz og Norge.

2.7    Købskvittering for produktet og for Aftale om Forlænget Garantiperiode, der skal vise navn og adresse på kunden, skal fremvises på opfordring af Miele. Den købsdato for produktet, der er angivet på Aftalen, skal svare til produktets købskvittering.

2.8    Aftale om Forlænget Garantiperiodes dækning forudsætter, at produktet alene anvendes til dets rette formål i privat regi af én og samme husstand og i et brugsomfang, der maksimalt modsvarer en almindelig kernefamilies.

2.9    Aftale om Forlænget Garantiperiode tilbydes ikke for alle produkter fra Mieles produktsortiment.

 

3. Dækning og omfang

3.1    Produktfejl vil blive udbedret uden beregning inden for en rimelig tidsfrist enten gennem reparation eller udskiftning af de berørte dele. Alle omkostninger i forbindelse med transport, opstartsgebyr, arbejdsløn og reservedele dækkes af Miele A/S. For produkter placeret på ikke-brofaste øer betales ved servicebesøg særskilt for ekstra hengået transporttid og -omkostninger jf. de til enhver tid gældende takster. Det forudsættes, at produktet er frit tilgængeligt til reparation. Udskiftede dele eller produkter tilhører Miele A/S.

3.2    Ydelser omfattet af Aftale om Forlænget Garantiperiode må kun udføres af Miele A/S eller en af Miele udpeget servicepartner.

3.3    Hvis reparationen er uøkonomisk eller ikke mulig, forbeholder Miele sig ret til at yde kunden godtgørelse svarende til produktets aktuelle markedsværdi i stedet for reparation, eller stille et lignende produkt til rådighed. Samme designlinje, farve, funktionalitet etc. for et erstatningsprodukt samt kommunikation (connectivity) med andre produkter og/eller styresystemer kan ikke garanteres. Såfremt Miele udbetaler godtgørelse, ophæves samtidigt Aftale om Forlænget Garantiperiode. Såfremt Miele stiller et andet produkt til rådighed, overføres den resterende dækningstid fra Aftale om Forlænget Garantiperiode til dette andet produkt.

3.4    Aftale om Forlænget Garantiperiode dækker ikke yderligere krav på godtgørelse af skader mod Miele A/S, undtagen i tilfælde af grov eller forsætlig forsømmelse fra den servicetekniker, der er sendt af Miele A/S, eller ansvar som følge af fatal skade, personskade eller skade på helbredet. Der ydes ikke erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc. med mindre andet er lovmæssigt fastlagt.

3.5    Tilbehør til produktet og levering af forbrugsmaterialer er ikke omfattet af nærværende aftale.

 

4. Begrænsninger 

Aftale om Forlænge Garantiperiode dækker ikke for omkostninger ved reparationer, hvor en fejl skyldes følgende:

4.1    Forkert installation, fx manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsregler eller produktets brugs- og installationsanvisninger.

4.2    Forkert brug og drift, herunder også anvendelse af uegnede vaskemidler, kemikalier eller eksponering for fugt eller fint støv, som produktet ikke er beregnet til.

4.3    Et produkt købt i et andet EU-land (med undtagelse af Irland) eller Schweiz være uegnet til brug eller underlagt restriktioner som følge af forskellige tekniske specifikationer.

4.4    Skader forårsaget eller afstedkommet af udefrakommende påvirkninger som transport, vibrationer, tryk og stød, uegnede omgivelsesforhold eller naturfænomener.

4.5    Reparationer eller ændringer, som udføres af personer, der ikke er uddannet og/eller bemyndiget af Miele.

4.6    Hvis der ikke anvendes originale Miele-reservedele eller tilbehør godkendt af Miele.

4.7    Itugået glas, defekte lyskilder, batterier eller sikringer samt kosmetiske forhold uden betydning for produktets funktionalitet.

4.8    Forhold omkring spændings-, lufts-, vand- og afløbstilslutninger og det omgivende miljø, som afviger fra det af Miele foreskrevne.

4.9    Manglende rengøring og vedligeholdelse i henhold til brugsanvisningen samt manglende afkalkning. Servicebesøg til forhold, som ikke er omfattet jf. nærværende aftales dækning, faktureres til de til enhver tid gældende priser.

 

5. Databeskyttelse

Personlige data vil kun blive brugt til det formål, der opfylder forpligtelserne vedrørende nærværende aftale og i fuld overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. Læs mere: Datasikkerhed

 

6. Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage, regnet fra den dag aftalen blev indgået. Underretning om fortrydelse skal ske til Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. +45 4327 1310, info@miele.dk. Du kan anvende vedlagte blanket, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fristen for tilbagetrækning, skal du sende din meddelelse inden udløb af fortrydelsesfristen.


Virkninger af fortrydelse
Hvis du fortryder aftalen, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af anden leveringtype end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetaling vil ske med betalingsform, som brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har angivet andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyr som følge af tilbagebetalingen. Hvis du har anmodet om udførelse af tjenester under fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, som står i forhold til det, der er leveret, indtil du har meddelt os din fortrydelse af denne aftale, i forhold til den fulde dækning af aftalen.

 

Nødvendige informationer til fortrydelse
(Udfyld og returnér venligst dette, hvis du ønsker at fortryde aftalen).
—    Til: Miele A/S Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. +45 4327 1310, info@miele.dk.
—    Jeg / vi (*) giver meddeler, at jeg / vi (*) fortryde min / vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / for levering af følgende tjenesteydelser (*),
—    Bestilt den (*) / modtaget den (*),
—    Kundens navn(e),
—    Kundens adresse,
—    Kundens underskrift (kun i tilfælde af at fortrydelsen meddeles på papir),
—    Dato
(*) Slet det ikke relevante.
 

 

 

 

Forlænget Garantiperiode (125 måneder)

Den forlængede garanti på 125 måneder (10 år og 5 måneder) er et valgfrit tilbud, som du kan købe på miele.dk. De 125 måneder omfatter 10 år plus yderligere 5 måneder, inklusive 2 års reklamationsperiode. Tilbuddet gælder i hele kampagneperioden fra begyndelsen af januar 2024 til 31.12.2024 og er kun tilgængeligt for store husholdningsprodukter; følgende produkter er udelukket fra tilbuddet: Støvsugere, espressomaskiner (CVA og CM), MasterCool, ovne og Dialog-ovn.

Følgende kontraktbetingelser gælder for garantiforlængelsen, ud over og uden af begrænse de lovbestemte rettigheder i tilfælde af defekter. Brugen af disse juridiske rettigheder er gratis.​

1. Varighed og start af dækning

1.1    Miele A/S, Danmark, giver to års reklamationsperiode fra produktets købsdato. Med en Aftale om Forlænget Garantiperiode overtager Miele A/S i direkte forlængelse af reklamationsperioden eventuelle reparationsomkostninger i yderligere ét (1), tre (3) eller otte (8) år for produktfejl, som ville være garantidækket i den lovbestemte garantiperiode. Den Forlængede Garantiperiode til 125 måneder forlænger den 2-årige reklamationsperiode med yderligere 8 år og 5 måneder. Gyldighedsperioden angives på forsiden af nærværende aftale.

1.2    Aftaler om ét (1) års Forlænget Garantiperiode forlænges årligt automatisk med yderligere tolv (12) måneder op til ti (10) år efter datoen for købet af Miele produktet. Aftalen ophæves automatisk herefter. Aftalen kan også annulleres skriftligt senest én (1) måned før udløbet af den årlige dækningsperiode, som regnes fra aftalens første gyldighedsdag. Dækning for Forlænget Garantiperiode træder først i kraft, efter kunden har betalt fakturaen modtaget ved starten af den forlængede frist inden for den givne betalingsfrist.

1.3    En eksisterende Aftale om Forlænget Garantiperiode til i alt fem (5) år kan i løbet produktets første fem (5) år, efter datoen for købet af Miele produktet, forlænges til i alt ti (10) år, dvs. samlet set otte (8) års ekstra dækning efter udløbet af den lovbestemte reklamationsperiode. En 125-ugers ekstra garanti kan forlænges til i alt 10 år inden for garantiperioden. Kontakt venligst Mieles kundeservice for dette.

1.4    Miele er til enhver tid berettiget til at foretage prisjusteringer. Når du køber en Forlænget Garantiperiode, er prisen på prislisten gyldig på tidspunktet for indgåelse af Aftalen. Prisændringer på Forlænget Garantiperiode på ét (1) år kan ses på den årlige faktura. Der vil ikke blive givet skriftlig information på forhånd. Hvis fakturaen er betalt inden for den angivne frist, antages det, at prisændringen er blevet accepteret. Hvis betaling ikke foretages af kunden, vil dækningen ikke blive forlænget, og Aftalen betragtes som ophørt.

1.5    Alle priser er inkl. lovpligtig moms. Der er ingen forsendelsesgebyr på Aftale om Forlænget Garantiperiode.

1.6    Afhængig af ordreafgivelse vil Aftale om Forlænget Garantiperiode enten blive leveret af serviceteknikeren på stedet, pr. e-mail eller brev.

1.7    Reparation af produktet eller levering af reservedele forlænger ikke aftalen.

 

2. Betingelser 

2.1    Produktet, som omfattes af Aftale om Forlænget Garantiperiode, er købt hos en autoriseret Miele forhandler eller direkte fra Miele i et EU-land, Schweiz eller Norge.

2.2    Aftale om Forlænget Garantiperiode dækker kun produkter, der på tidspunktet for køb af Aftale om Forlænget Garantiperiode er opstillet inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne.

2.3    Aftale om Forlænget Garantiperiode gælder kun for ét og samme Miele produkt og kan ikke overdrages til andre produkter.

2.4    Hvis ejerskabet af produktet ændres, eller hvis ejeren eller produktet flytter til en anden adresse, skal Miele informeres, så aftalen kan forblive gyldig.

2.5    Aftale om Forlænget Garantiperiode skal være registreret og tegnet, inden maskinens 2 års reklamationsperiode udløber. Aftale om Forlænget Garantiperiode for ét (1) år kan også tegnes direkte efter et besøg af en Miele servicetekniker på et produkt, der ikke er ældre end ti (10) år.

2.6    Ydelserne iht. Aftale om forlænget Garantiperiode vil kun blive ydet inden for EU, Schweiz og Norge.

2.7    Købskvittering for produktet og for Aftale om Forlænget Garantiperiode, der skal vise navn og adresse på kunden, skal fremvises på opfordring af Miele A/S. Den købsdato for produktet, der er angivet på Aftalen, skal svare til produktets købskvittering.

2.8    Aftale om Forlænget Garantiperiodes dækning forudsætter, at produktet alene anvendes til dets rette formål i privat regi af én og samme husstand og i et brugsomfang, der maksimalt modsvarer en almindelig kernefamilies.

2.9    Aftale om Forlænget Garantiperiode tilbydes ikke for alle produkter fra Mieles produktsortiment. 

 

3. Dækning og omfang

3.1    Produktfejl vil blive udbedret uden beregning inden for en rimelig tidsfrist enten gennem reparation eller udskiftning af de berørte dele. Alle omkostninger i forbindelse med transport, opstartsgebyr, arbejdsløn og reservedele dækkes af Miele A/S. For produkter placeret på ikke-brofaste øer betales ved servicebesøg særskilt for ekstra hengået transporttid og -omkostninger jf. de til enhver tid gældende takster. Det forudsættes, at produktet er frit tilgængeligt til reparation. Udskiftede dele eller produkter tilhører Miele A/S.

3.2    Ydelser omfattet af Aftale om Forlænget Garantiperiode må kun udføres af Miele A/S eller en af Miele udpeget servicepartner.

3.3    Hvis reparationen er uøkonomisk eller ikke mulig, forbeholder Miele sig ret til at yde kunden godtgørelse svarende til produktets aktuelle markedsværdi i stedet for reparation, eller stille et lignende produkt til rådighed. Samme designlinje, farve, funktionalitet etc. for et erstatningsprodukt samt kommunikation (connectivity) med andre produkter og/eller styresystemer kan ikke garanteres. Såfremt Miele udbetaler godtgørelse, ophæves samtidigt Aftale om Forlænget Garantiperiode. Såfremt Miele stiller et andet produkt til rådighed, overføres den resterende dækningstid fra Aftale om Forlænget Garantiperiode til dette andet produkt.

3.4    Aftale om Forlænget Garantiperiode dækker ikke yderligere krav på godtgørelse af skader mod Miele A/S, undtagen i tilfælde af grov eller forsætlig forsømmelse fra den servicetekniker, der er sendt af Miele A/S, eller ansvar som følge af fatal skade, personskade eller skade på helbredet. Der ydes ikke erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc. med mindre andet er lovmæssigt fastlagt. 

3.5    Tilbehør til produktet og levering af forbrugsmaterialer er ikke omfattet af nærværende aftale.

 

4. Begrænsninger 

Aftale om Forlænge Garantiperiode dækker ikke for omkostninger ved reparationer, hvor en fejl skyldes følgende:

4.1    Forkert installation, fx manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsregler eller produktets brugs- og installationsanvisninger.

4.2    Forkert brug og drift, herunder også anvendelse af uegnede vaskemidler, kemikalier eller eksponering for fugt eller fint støv, som produktet ikke er beregnet til.

4.3    Et produkt købt i et andet EU-land, Schweiz eller Norge kan være uegnet til brug eller underlagt restriktioner som følge af forskellige tekniske specifikationer.

4.4    Skader forårsaget eller afstedkommet af udefrakommende påvirkninger som transport, vibrationer, tryk og stød, uegnede omgivelsesforhold eller naturfænomener.

4.5    Reparationer eller ændringer, som udføres af personer, der ikke er uddannet og/eller bemyndiget af Miele.

4.6    Hvis der ikke anvendes originale Miele reservedele eller tilbehør godkendt af Miele.

4.7    Itugået glas, defekte lyskilder, batterier eller sikringer samt kosmetiske forhold uden betydning for produktets funktionalitet.

4.8    Forhold omkring spændings-, lufts-, vand- og afløbstilslutninger og det omgivende miljø, som afviger fra det af Miele foreskrevne.

4.9    Manglende rengøring og vedligeholdelse i henhold til brugsanvisningen samt manglende afkalkning. Servicebesøg til forhold, som ikke er omfattet jf. nærværende aftales dækning, faktureres til de til enhver tid gældende priser.

 

5. Databeskyttelse

Personlige data vil kun blive brugt til det formål, der opfylder forpligtelserne vedrørende nærværende aftale og i fuld overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse. Læs mere: Datasikkerhed

 

6. Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage, regnet fra den dag aftalen blev indgået. Underretning om fortrydelse skal ske til Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. +45 4327 1310, info@miele.dk. Du kan anvende vedlagte blanket, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fristen for tilbagetrækning, skal du sende din meddelelse inden udløb af fortrydelsesfristen.

 

Virkninger af fortrydelse
Hvis du fortryder aftalen, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af anden leveringtype end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetaling vil ske med betalingsform, som brugt ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har angivet andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyr som følge af tilbagebetalingen. Hvis du har anmodet om udførelse af tjenester under fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, som står i forhold til det, der er leveret, indtil du har meddelt os din fortrydelse af denne aftale, i forhold til den fulde dækning af aftalen.

 

Nødvendige informationer til fortrydelse
(Udfyld og returnér venligst dette, hvis du ønsker at fortryde aftalen). 
—    Til: Miele A/S, Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup, tlf. +45 4327 1310, info@miele.dk.
—    Jeg / vi (*) giver meddeler, at jeg / vi (*) fortryde min / vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / for levering af følgende tjenesteydelser (*),
—    Bestilt den (*) / modtaget den (*),
—    Kundens navn(e),
—    Kundens adresse,
—    Kundens underskrift (kun i tilfælde af at fortrydelsen meddeles på papir),
—    Dato 
(*) Slet det ikke relevante.