Hygiejnisk rent service

Rester af læbestift på rødvinsglasset, madrester på bestikket, fedtede tallerkener:
Ingen gæster, bryder sig om snavset service. Førstehåndsindtrykket er det vigtigste, så vi giver dig her nogle tips til, hvordan du giver dine gæster en god oplevelse fra starten.

Professionelles Spülen

Hvordan sikres perfekte rengøringsresultater?
Fire faktorer spiller en afgørende rolle:
• Temperatur
• Tid
• Kemi
• Mekanik.

 

Hvad er sammenhængen mellem faktorerne?
De fire faktorer kan justeres indbyrdes.
Vigtigt: Hvis to eller flere faktorer ændres, skal alle faktorer tilpasses efter hinanden for at sikre det samme rengøringsresultat. Hvis temperaturen fx reduceres, kan det kompenseres ved at forlænge tiden.

 

Hvad er Sinners cirkel?
Sinners cirkel illustrerer, hvordan de fire ovennævnte faktorer, påvirker rengøringsresultatet. Sinners cirkel er opkaldt efter kemikeren Herbert Sinner.

Ved opvask i hånden er den mekaniske faktor (skrubning med børste) meget høj.

1 - temperatur
2 - kemi
3 - mekanik
4 - tid

I en husholdningsopvaskemaskine kompenseres den reducerede mekaniske faktor med mere effektiv kemi (opvaskemiddel) og øget tid.

1 - temperatur
2 - kemi
3 - mekanik
4 - tid

Hvilken effekt har faktorerne?
Temperatur
Temperaturen opløser ikke kun de aktive stoffer i opvaske- og afspændingsmidlet hurtigere, men også snavset fra servicet (især fedt). Det er vigtigt, at temperaturen vælges ud fra service og tilsmudsningsgrad. Glas kan ikke tåle høje temperaturer, og protein er sværere at fjerne. 

Tid
Jo længere opvasketid, desto bedre rengøringseffekt. Lang opvasketid og iblødsætning påvirker resultatet positivt. Hvis opvasketiden skal være kortest mulig, skal de andre faktorer justeres for at kompensere for den korte opvask.

Kemi
Kemi (rengøringsmiddel) tilsættes for at løsne snavset. Kvaliteten og doseringsmængden af den anvendte kemi er vigtig. Nogle indholdsstoffer virker effektivt mod  fx fedt, protein og misfarvninger, og rengøringsmidlets kemiske sammensætning kan have en mild eller aggressiv effekt. Jo større dosering eller jo mere aggressiv i sammensætningen, desto bedre rengøring. Men vær opmærksom på, at for aggressive indholdsstoffer eller for store doseringsmængder kan beskadige servicet og maskinen.

Mekanik
Den mekaniske faktor sørger for at fjerne snavset fra servicet. Ved opvask i hånden er det børstningen, der udgør mekanismen, og ved maskinel opvask er det vandets strømning via pumpe og spulearme.

 

Hvilken betydning har vandet?
Vand kan ikke undværes i opvaskeprocessen. Det er nødvendigt for at opløse de kemiske midler, optage temperaturenergien og mekanisk føre dette til servicet. Vandets beskaffenhed har således indflydelse på resultatet.

Opsummering

Optimale rengøringsresultater med effektiv udnyttelse af ressourcer afhænger af en korrekt indstillet opvaskemaskine i samspil med optimal opvaskekemi. De fire faktorer i Sinners cirkel sikrer perfekte rengøringsresultater.

Download PDF-fil