Medicinteknik

Løsninger til Medicinteknik

Perfekt afstemt

Alt fra samme leverandør - System4Med 

Med System4Med tilbyder Miele Professional en innovativ helhedsløsning til sikker og effektiv genbehandling af medicinske instrumenter på klinikken. System4Med er udviklet på grundlag af mange års erfaring og i samarbejde med eksperter fra branchen og består af fire trin: rengøring/desinfektion/sterilisation, målrettede komponentløsninger og proceskemikalier, dokumentation og højeste kvalitet ved servicen. På hvert af disse trin tilbyder Miele Professional effektive produkter, dokumentationsløsninger og yderligere komponenter samt omfattende serviceydelser. Da samtlige komponenter i dette system leveres fra samme producent, er de perfekt afstemt med hinanden. Det giver en særdeles skånsom og økonomisk genbehandling af instrumenterne.

Perfekte løsninger

Rengørings-, desinfektions-, sterilisationsmaskine 

Miele Professional har i mere end fem årtier satset på innovativ teknologi til effektiv og sikker maskinel genbehandling af instrumenter på klinikker og i praksisser. Rengørings- og desinfektionsmaskiner fra Miele Professional muliggør sikker og dokumenterbar rengøring og desinfektion af medicinske instrumenter. De rengør særligt skånsomt og opfylder de højeste krav til et instrumentkredsløb uden svage punkter - og det vel at mærke på alle medicinske områder, med målgruppespecifikke programpakker.

Det passende udstyr til dit anvendelsesområde

Perfekt afstemte komponenter

Til sikker og skånsom genbehandling af medicinsk udstyr tilbyder Miele Professional et alsidigt sortiment af over- og underkurve, vogne samt indsatser til et bredt spektrum af instrumenter. Miele Professional tilbyder dermed individuelle løsninger til alle behov - lige fra genbehandling af instrumenter til anæstesi, MIC, oftalmologi til gynækologi. Til bækkenskyllerne får du desuden proceskemi, der er optimalt tilpasset vores produkter.

Komplet dokumenterbare processer

Intelligent dokumentationssoftware

Miele Professional tilbyder fleksible løsninger til dokumentation af genbehandling af instrumenter. Dokumentation og logning af genbehandling inklusive alle relevante parametre er en markant kvalitetsfordel - og giver ikke mindst flere muligheder for proces- og omkostningsoptimering. Til en komplet procesdokumentation af genbehandling af instrumenter tilbyder Miele Professional fx den særligt tidsbesparende Plug & Play-løsning via DataDiary-appen. Denne modtager automatisk procesdata og giver mulighed for at udføre logningen i appen på en tablet. Derudover tilbyder Miele Professional yderligere løsninger, som ikke styres via app.

En stærk partner

Typisk Miele – også servicen

Miele Professional betyder optimal kvalitet - også når det gælder service. Et omfattende netværk af serviceteknikere er i stand til at yde service på stedet inden for 24 timer. Miele tilbyder desuden en række eftersyn, der udføres på forskellige tidspunkter i produktets livscyklus. Specialuddannede teknikere udfører proceskontroller iht. de lovmæssige og standardmæssige krav og nationale anbefalinger. Og allerede ved første besøg kan cirka 90 % af alle servicesager løses takket være det medbragte materiale. Det er ikke uden grund, at Miele Service gennem årene ofte har modtaget topkarakterer for sine enestående serviceydelser.

Yderligere oplysninger om „En stærk partner“