Ældrecentre og plejehjem

Forspring med hygiejnekompetence

Især inden for vask på hjem og køkkenlinned har hygiejnen stor betydning, dvs. en bæredygtig undgåelse af rester og overførsel af sygdomsbakterier. Viden om målrettet strategi er fast forankret hos Miele Professional, idet Miele i årtier også har været førende inden for forebyggelse af sygehusinfektioner, fx ved rengøring af medicinprodukter inden for kirurgien.
Hygiejnespecialist PG 8057 U TD
Erhvervsopvaskemaskinen HYGIENE og HYGIENEplus med friskvandssystem formår at give en optimal opvask og desinfektionsprogrammet varioTD (kun HYGIENEplus-modellen) opfylder hygiejnekravene til følsomme områder. Med den stadigt stigende levealder stiger også antallet af personer med kroniske lidelser og svækkede immunsystemer med følgerne af multimorbiditet og behov for pleje. Hertil kommer også udfordringer til hygiejnen, når genstande rengøres i opvaskemaskiner. I tråd dermed spiller salmonellainfektioner frem for alt i seniorboliger og plejehjem en stadigt større rolle. Faren for smitte med andre, ofte multiresistente bakterier, er også vokset støt i de forgangne år. På grund af den fremragende hygiejniske præstation giver det inden for disse områder derfor særligt god mening at anvende Mieles erhvervsopvaskemaskiner med friskvandssystemer og desinfektionsprogrammer.
Mieles erhvervsopvaskemaskine PG 8057 TD U er på grund af sin konstruktion og materialekvalitet velegnet til brug i specielle rengøringsprogrammer med meget høje temperaturer. Maskinen har et termisk desinfektionsprogram, som gør det muligt at udføre en virus- og bakteriedræbende desinfektion, herunder HBV og HIV.
Rengørings- og desinfektionsprogrammet Vario TD
Efter en intensiv forskylning følger rengøringsfasen med temperaturer op til 55 °C – 5 minutters indvirkningstid. Afslutningen udgøres af den termiske desinfektion med 90 °C og 5 minutters indvirkningstid. Programmet DESIN Vario TD er af Robert Koch-instituttet anført til rutinemæssig rengøring og desinfektion og opfylder normen for medicinprodukter.
Efterbehandling af mopper
Brugsklare og hygiejniske mopper
Efterbehandling af klude
Vask og efterbehandling af klude med desinfektions- eller rengøringsmiddel i én arbejdsgang.
Totalservice til tilfredse beboere
På kollegier findes der mange forskellige typer vasketøj; og der er tilsvarende høje krav til et effektivt og fleksibelt internt vaskeri. Et højt antal senge betyder en tilsvarende høj andel af sengetøj, håndklæder og beboervasketøj. Desuden kan en effektiv systemløsning også gøre det muligt at vaske dyner og hovedpuder på en økonomisk måde. Den skånsomme vask af beboernes personlige dyner skal også kunne klares i et professionelt udstyret vaskeri. Et stort krav: Komplet service til den samlede tøj- og tekstilpleje for tilfredse beboere.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler