Ekstern instrumentrengøring

Et forsyningscentrum på den "grønne eng"

Vanguard er en af de førende tjenesteudbydere til rengøring af medicinprodukter i det tysksprogede område. Det nye Sterilgutversorgungszentrum (SVZ) Rhein-Ruhr er det største tyske eksterne driftssted til rengøring af flergangsmedicinprodukter. Herfra forsyner virksomheden sygehuse samt ambulante OP-centre, operationsaktive praksisser og industrikunder. 40 medarbejdere er beskæftiget med rengøringen af kirurgiske instrumenter og andre medicinprodukter – ved hjælp af tolv meget effektive rengørings- og desinfektionsmaskiner PG8528 fra Miele Professional, som snart skal suppleres med flere maskiner af denne type. Instrumenterne bliver her rengjort, desinficeret, kontrolleret og steriliseret efter de moderne metoder. Med viden og erfaring klarer Vanguard steriliseringen af kundens udstyr pålideligt og økonomisk. Blandt virksomhedens ydelser er omfattende rådgivning, personaleuddannelse, komplet forsyning gennem Vanguard-fabrikken samt administration af kundens interne drift. Servicen tilbyder klinikker og praksisser mulighed for at leve op til ny viden og stigende krav på området for rengøring af medicinprodukter, uden selv at skulle investere.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler