3-dobbelt vandfiltreringssystem

De bedste rengøringsresultater
Smudspartikler, som har løsnet sig fra genstandene, filtreres fra vandet med et tredelt filtersystem i løbet af det samlede rengøringsforløb. Dermed bliver opvasken ikke snavset til igen af recirkulerede partikler. Desuden forlænges pumpens holdbarhed, da den ikke bliver udsat for kraftige tilsmudsninger.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler