Oversigt over produktfordele

Store laboratorieopvaskemaskiner
Produktfordele

Dampkondensator

Perfekte tørreresultater og optimalt indeklima
Ved hjælp af dampkondensatorerne bliver udsugningsluften affugtet og afkølet, så den uden problemer kan ledes ind i udsugningsanlægget eller sendes ud i omgivelserne.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler