Overvågning af ledeevne

Sikkerhed gennem kontrol
Rester af proceskemikalier, som stadig er til stede under slutskyllet, kan forringe rengøringsresultatet. Overvågningen af vandledningsevnen gør det muligt at registrere sådanne rester og reducere dem til et angivet niveau ved hjælp af yderligere skyl. Rengøringen bliver således sikrere og mere materialeskånsom, og det bliver nemmere at gentage de perfekte rengøringsresultater hver gang.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler