Optimal rengøringsevne

Universel anvendelse
Rengørings- og desinfektionsmaskinerne opnår optimale rengøringsresultater på klinikker, sterilcentraler, laboratorier og i industrien. Dette er muligt med kombinationen af innovative og dokumenterede tekniske egenskaber - fra perfekt afstemt spuletryk, optimerede kurve og partikelfiltre til spulearmovervågning – og ikke mindstanvendelsesspecifikke rengøringsprogrammer .
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler