Pausefunktion

Kort stop
Ved korte pause i rulningen kan strygerullensættes i energispare-mode.
Alle PM 12-strygeruller:
Efter valg af pausefunktionen i displayet kører strygesålen ned, og rullen stopper. Opvarmningen er stadig aktiv, efter 5 min. sænkes temperaturen.
Strygerullerne M 500/600/800 / D 500/600/800:
Efter valg af STOP-funktionen i displayet kører strygesålen ned, rullen stopper, og temperaturen sænkes.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler