Tekstpanel på landets sprog

Klart og tydeligt
Betjeningspanelet viser programnavne som tekst på det indstillede sprog. Efter valg af et program ved hjælp af en stor drejeknap vises yderligere relevante oplysninger på displayet, fx. vedrørende programmets anvendelsesområde eller den resterende programvarighed.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler