Friskvandsopvaskemaskiner

Højeste hygiejnesikkerhed
Friskvandsopvaskemaskinerne udfører efter hver skyllefase et skift af vand. Til sidst følger det grundige efterskyl med en temperatur, der er tilpasset servicet. Dette system sikrer perfekte vaskeresultater og en meget høj hygiejnestandard, som klart overgår kravene til erhvervsopvaskemaskiner.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler