Automatisk skylning 

Sikrer konstant effektivitet 
Mineralrester fra det fordampede vand skal regelmæssigt skylles ud af dampgeneratoren for at sikre produktets konstante effektivitet. Afhængigt af den brugte vandmængde beregner dampstrygesystemet derfor automatisk det nødvendige skylleinterval. Når det er tid til skylning, foretages denne automatisk, lige efter at dampstrygesystemet tændes. Alt, hvad der skal gøres, er at tømme restvandsskuffen.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler