Ledningsevnemåling

Sikkerhed gennem kontrol
Den integrerede ledningsevnesensor måler konstant vandets ledningsevne i henhold til EN 13060. Hvis ledningsevnen ikke opfylder den pågældende standard, vises en fejlmelding på displayet.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler