Komplet procesdokumentation

Retssikkerhed med lovmæssig korrekt dokumentation
Til en lovmæssigt korrekt dokumentation af genbehandlingsprocessen er der flere muligheder til rådighed. Således kan procesdatafra bækkenskylleren udskrives direkte på en printer. Derudover har maskinerne en intern backup-hukommelse til 800 rengøringscyklusser. 
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler