Kontinuerlig procesovervågning 

Sikre processer
Bækkenskyllernes styring overvåger kontinuerligt, at alle procesparametre, fx temperaturen ved termisk desinfektion overholdes. I tilfælde af en afvigelse vises en fejlmelding, eller et akustisk signal lyder. Som ekstra sikkerhed kan alle relevante data altid aflæses på displayet, fx status for det igangværende program, opnået A0-værdi og maksimal rengøringstemperatur (afhængigt af model).
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler