Justerbar A0-værdi

Desinfektionsniveau efter behov
A0-værdien angiver intensiteten af den termiske desinficering og dermed inaktiveringen af mikroorganismer. Til en optimal tilpasning til forholdene på stedet kan A0-værdien let indstilles på bækkenskyllerne fra Miele Professional. Dermed kan en A0-værdi på op til 3.000 indstilles afhængigt af model.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler