Korte programforløb

Øget effektivitet
Bækkenskyllerne rengør bækkener og lignende hurtigt og omhyggeligt. Deres effektive vasketeknologi sikrer, at selv kraftige tilsmudsninger bliver grundigt rengjort på den kortest mulige tid.
Udstyr afhænger af modellen – eventuelle illustrationer er forklarende eksempler