ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs

Opvasketabs, 80 stk. til optimal rengøring af service, bestik og glas.
  • Særlig let håndtering med vandopløselig folie
  • Tildelt EU Ecolabel
  • Fosfat- og klorfri
  • Til lette og middelsvære tilsmudsninger
  • Til anvendelse i industriopvaskemaskiner
300,00 DKK  ekskl. moms
375,00 DKK  inkl. moms
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs
Beskrivelse
11037820
  • Særlig let håndtering med vandopløselig folie
  • Tildelt EU Ecolabel
  • Fosfat- og klorfri
  • Til lette og middelsvære tilsmudsninger
  • Til anvendelse i industriopvaskemaskiner
Warning icon -
Advarsel. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Oplysninger
lat_17253249
lat_17253289
lat_17253360
lat_17253374
lat_17253377
lat_17253403
lat_17253406
lat_17253410
Fjernelse af kaffe- og terester
God
Fjernelse af stivelse/protein
God
Fjernelse af indtørrede madrester
God
Fjernelse af fastbrændt fedt
God
Fjernelse af fedt
Meget god
Udvendigt mål, nettohøjde i mm
230
Udvendigt mål, nettobredde i mm
190
Udvendigt mål, nettodybde i mm
93
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm
230
Udvendigt mål, bruttobredde i mm
90
Udvendigt mål, bruttodybde i mm
190
Antal opvasketabs
80
Påfyldningsvægt i g
1280
Bruttovægt i kg
1
Doseringsanbefaling pr. opvask
1 tab
Tilsmudsningsgrad
Let til middel
Opløsningens pH-værdi
10,2
Anbefalet vandområde i mmol/l
0-0,535
pH-værdi ved 20 °C
10,7
Medietype
Mildt alkalisk reng.middel
Aggregatform
Tab
Vandopløselig folie
Velegnet til glas
Velegnet til bestik
Velegnet til kunststof
Velegnet til rustfrit stål
Velegnet til porcelæn/keramik
Velegnet til aluminium
Velegnet til sølv
Dekorationsbeskyttende
Forebygger korrosion
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet
Uden fosfater
EU Ecolabel: AT/038/006
GHS/CLP-konform
EU-Ecolabel
Friskvandsopvaskemaskiner
Opvaskemaskiner ProfiLine
Vedhæftede filer
Find alle vedhæftede filer nedenfor
Produktblad

Recently Viewed

Se alle