Databeskyttelseserklæring

Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores hjemmeside og dermed forbundne tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted i henhold til de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”).

1. Generelle informationer

1.1 Personoplysninger

I henhold til artikel 4, nr. 1 i GDPR er ”personoplysninger” enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.2 Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR er

Miele A/S

Søren Rye

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf.: 43 27 11 00

Fax: 43 27 11 09

E-mail: info@miele.dk

1.3 Databeskyttelsesrådgiver

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på postadressen i punkt 1.2 eller pr. e-mail til: info@miele.dk.

2. Indsamling og behandling i forbindelse med vores hjemmeside

2.1 Personoplysninger, der behandles automatisk i forbindelse med besøg

Ved ethvert besøg på vores hjemmeside sender din browser automatisk data, der gemmes i serverens logfiler. Der er tale om følgende data (”logfil-data”):

 • Oplysninger om den anvendte browsertype og browserversion
 • Brugerens operativsystem
 • Brugerens internetudbyder og IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for besøget.

Logfil-dataene analyseres i anonymiseret form med det formål løbende at forbedre hjemmesiden for at tilpasse den til vores brugeres interesser og for hurtigere at kunne afhjælpe fejl. Behandling til disse formål er i vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

I ikke-anonymiseret form anvendes logfil-dataene udelukkende til at identificere utilsigtede hændelser og garantere systemsikkerheden, herunder detektering af og opfølgning på uautoriserede forsøg på adgang samt forsøg på bedrageri og misbrug. Dataene opbevares til dette formål i 7-10 dage, hvorefter de slettes. Logfil-data, som det er nødvendigt at opbevare ud over dette til bevis, er undtaget fra sletning, indtil den pågældende sag er endeligt løst, og kan i det konkrete tilfælde videregives til de undersøgende myndigheder.

2.2 Personoplysninger, der behandles ved brug af onlineshoppen

Såfremt du aktivt sender personoplysninger til os, for eksempel hvis du registrerer dig i vores onlineshop eller afgiver en ordre, behandler vi de personoplysninger, du har sendt.

I forbindelse med registrering i vores onlineshop eller brug af onlineshoppen indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt)
 • Ordrehistorik.

I forbindelse med en ordre behandler vi desuden følgende oplysninger:

 • Bestilte artikler
 • Evt. anden leveringsadresse
 • Faktura- og betalingsoplysninger.

Ovenstående oplysninger behandler vi for at opretholde din registrering og for at ekspedere dine ordrer. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

De oplysninger, vi indsamler for at ekspedere ordren, opbevarer vi frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

Dine betalingsoplysninger videregives til den pågældende betalingsudbyder med henblik på gennemførelse af betalingen.

Ved betaling via PayPal sendes du via et link videre til PayPals hjemmeside. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på de almindelige forretningsbetingelser, vilkår for brug og informationer om databeskyttelse, der er gældende for PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, se hjemmesiden www.paypal.com.

Ved betaling med "Sofort" sendes du via et link videre til hjemmesiden tilhørende Sofort, en tjeneste udbudt af Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, et selskab under Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på Klarnas almindelige forretningsbetingelser og informationer om databeskyttelse, som kan findes på https://www.klarna.com.

Leveringsadressen videregiver vi til det transportfirma, vi samarbejder med. Vi giver muligvis også din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer til transportfirmaet, med henblik på at firmaet kan kontakte dig for at aftale leveringstidspunkt eller i tilfælde af leveringsproblemer. De pågældende oplysninger videregives alene til de relevante formål og slettes igen, når varerne er leveret.

2.3 Miele Club

Hvis du tilmelder dig Mieles kundeprogram myMiele, indsamler vi i forbindelse med tilmeldingen følgende kundeoplysninger:

 • Tiltale
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Adgangskode
 • Fødselsdato (frivilligt).

Vi behandler kundeoplysningerne med det formål at stille vores kundeprogram til rådighed. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Vi opbevarer kundeoplysningerne frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol.

2.4 Newsletter

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores newsletter. I den forbindelse anmoder vi dig om at oplyse din e-mailadresse, og vi beder dig give samtykke til fremsendelsen af vores newsletter. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (”samtykke”). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (f.eks. ved at benytte frameldingslinket i e-mailen).

3. Når du kontakter os

På vores hjemmeside kan du se, hvordan du kan kontakte os. Hvis du kontakter os på en af de anførte måder, f.eks. pr. e-mail, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med optagelsen af kontakt, til at besvare din henvendelse.

Vi har en legitim interesse i at besvare henvendelser til os. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din henvendelse drejer sig om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Personoplysninger, der sendes til os i forbindelse med optagelse af kontakt, vil blive slettet, når vi har behandlet din henvendelse, medmindre vi af handels- eller skatteretlige årsager er forpligtet til at opbevare dem.

4. Cookies

På vores hjemmeside benytter vi desuden cookies og lignende teknologier, såsom Pixel (i det følgende generelt betegnet ”cookies”). Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer eller anden enhed, eller billedfiler som eksempelvis Pixel. Ved det næste besøg på vores hjemmeside fra samme computer eller enhed sendes de oplysninger, som er blevet gemt i cookies, enten til vores hjemmeside (”førstepartscookie”) eller til en anden hjemmeside (”tredjepartscookie”).

Ved hjælp af de oplysninger, der er gemt i de pågældende cookies, genkender hjemmesiden din computer eller anden enhed ved tilbagevendende besøg. På den måde kan vi tilpasse hjemmesiden bedst muligt til dine præferencer. Det er kun selve cookien på din computer eller anden enhed, der identificeres. Derudover behandles personoplysninger kun på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne anvende den tilbudte tjeneste, som du besøger.

Du kan deaktivere bestemte cookies på vores side for indstillinger for cookies. Du kan desuden som udgangspunkt forhindre, at der sættes cookies, via indstillingerne i din browsersoftware; dette kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke kan benyttes fuldt ud.

5. Analyse og targeting-værktøjer

5.1 Google-tjenester

På vores hjemmeside anvender vi forskellige tjenester udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Du kan finde nærmere oplysninger om Google samt Googles databeskyttelseserklæring HER.

5.1.1 Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at tilpasse vores hjemmeside til dine behov og optimere den. Google Analytics benytter såkaldte cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som de pågældende cookies indsamler, overføres normalt til en server tilhørende Google i USA og opbevares der. På denne hjemmeside benytter vi en udvidet form for IP-anonymisering (såkaldt IP-maskering), dvs. at Google på forhånd forkorter din IP-adresse i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at levere andre serviceydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til hjemmesideoperatøren.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan forhindre indsamlingen og analysen af dine personoplysninger ved hjælp af et browser-plug-in, som kan downloades og installeres via dette link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nærmere oplysninger om vilkårene for brug findes på www.google.com/analytics/terms.

5.1.2 Google Adwords

Ved hjælp af Googles Remarketing-funktion kan vi på andre hjemmesider inden for Googles displaynetværk (såkaldte ”Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) vise brugerne af vores hjemmeside annoncer baseret på deres interesser. Til det formål analyseres brugernes interaktion på vores hjemmeside, så vi også efter besøget på vores hjemmeside kan foretage målrettet annoncering på andre sider over for brugerne. Til det formål gemmer Google et tal i browserne hos brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller hjemmesider i Googles displaynetværk. Disse brugeres besøg registreres via dette tal, der betegnes som en ”cookie”. Tallet bruges til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til identifikation af en person, og personoplysninger gemmes ikke.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere et plug-in, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

Endvidere benytter vi i denne forbindelse Googles Conversion Tracking. Hvis du klikker på en annonce, der vises af Google, vil en cookie, der bruges til konverteringssporing, blive gemt på din computer i 30 dage. Disse cookies har ikke til formål at identificere dig personligt. Formålet med de informationer, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookien, er at udarbejde konverteringsstatistikker til AdWords-kunder.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer på Google i din browser ved at aktivere knappen ”off” i http://www.google.de/settings/ads eller foretage deaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Google DoubleClick

Vores hjemmeside anvender Google-tjenesten DoubleClick. DoubleClick gemmer cookies med det formål at vise brugerne relevante annoncer, forbedre effektmålingen af kampagner, eller undgå, at en bruger får vist annoncer flere gange.

Google registrerer via en cookie-ID, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan på den måde forhindre, at de vises flere gange. DoubleClick kan desuden ved hjælp af cookie-ID'er registrere såkaldte konverteringer, dvs. om en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside og foretager et indkøb der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.

I forbindelse med DoubleClick etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Googles brug af dette værktøj. Ifølge Google modtager Google ved brug af DoubleClick information om, at du har besøgt en bestemt del af vores hjemmeside, eller at du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen bliver bekendt med og gemmer din IP-adresse.

Desuden kan DoubleClick Floodlight-cookies give os viden om, hvorvidt du foretager bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du via DoubleClick har besøgt eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (Conversion Tracking). DoubleClick anvender denne cookie for at få viden om, hvilket indhold du har interageret med på vores hjemmesider, med det formål senere at sende dig målrettet reklame. 

Du kan forhindre sporingsprocessen ved at ændre indstillingen i din browsersoftware (f.eks. deaktivering af tredjepartscookies) og deaktivere Conversion Tracking-cookies ved i dine browserindstillinger at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, på https://www.google.de/settings/ads, vedrørende interessebaserede annoncer fra udbyderen, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices eller via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at dette kan betyde, at nogle funktioner i dette tilbud ikke kan benyttes fuldt ud.

Yderligere oplysninger om DoubleClick findes HER. Yderligere oplysninger kan også findes hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

5.2 Adform

For at forbedre brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser anvender vi Conversion Tracking- og Retargeting-teknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København K.

Adforms Conversion Tracking gemmer en midlertidig cookie, hvis en bruger har kontakt til en annonce vist af Adform. Brugere, der ikke ønsker at være omfattet af denne sporing, kan deaktivere Adforms cookie via deres internetbrowser eller til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan du slette i din browser, eller du kan fjerne dem ved at slette midlertidige internetsider.

Retargeting-teknologien gør det muligt for os via vores partneres hjemmesider at målrette annoncer til de internetbrugere, der allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter. Visningen af annoncer sker her på grundlag af en cookiebaseret analyse af den forudgående brugeradfærd. Der er tale om en midlertidig cookie, hvis gyldighed ophører efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaserede annoncer fra Adform, kan du til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/). Yderligere oplysninger om Adforms databeskyttelsespolitik findes på  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

5.3 Facebook Custom Audiences

Vores hjemmeside anvender Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Ved hjælp af denne funktion kan brugere af hjemmesiden få vist interessebaserede annoncer (”Facebook-Ads”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der ligeledes anvender funktionen. Vi forfølger dermed vores interesse i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, for at gøre vores onlinetilbud til dig mere interessant. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

I forbindelse med Custom Audiences etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Facebooks brug af dette værktøj, og informerer dig derfor om den viden, vi har: Ved brug af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har besøgt vores hjemmeside eller har klikket på en annonce for vores virksomhed. Hvis du er registreret hos en Facebook-tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen behandler din IP-adresse og andre identifikatorer.

Brugere, der er logget på, kan deaktivere funktionen ”Facebook Custom Audiences” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Yderligere informationer om Facebooks databehandling findes på https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Vores hjemmeside anvender AppNexus, en tjeneste udbudt af AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus benytter bl.a. cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden, og pixel tags. Som led i anvendelsen kan personoplysninger, herunder især brugernes IP-adresse og aktiviteter, sendes til en server tilhørende AppNexus Inc. og opbevares der. AppNexus Inc. overfører muligvis disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovbestemt, eller hvis behandling af oplysningerne finder sted hos tredjemand. Du kan forhindre indsamlingen af disse oplysninger ved at deaktivere kørsel af Java-Script i din browser eller installere et værktøj som NoScript.

Yderligere informationer findes i AppNexus’ databeskyttelseserklæring (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Du kan sætte en opt-out til AppNexus, som du finder her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside.

 

5.5 Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel

Vores hjemmeside anvender webanalysetjenesterne Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel fra Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA. Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel benytter cookies, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden samt målrette annoncer til dig.

Du kan forhindre, at der sættes cookies via indstillingerne i din browsersoftware; bemærk dog, at dette kan betyde, at du ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan desuden forhindre Amazons registrering af de oplysninger, der indsamles af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden, og Amazons behandling af disse oplysninger ved at klikke på dette link og derefter vælge indstillingen ”Von Amazon gezeigte Werbung für diesen Internet Browser nicht personalisieren”: https://www.amazon.de/adprefs. Alternativt kan du vælge tilsvarende indstillinger på http://www.youronlinechoices.com/de. Der sættes derefter en opt-out-cookie i din browser, der forhindrer, at Amazon Pixel-programmerne fremover registrerer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Dit fravalg gælder, så længe du ikke sletter opt-out-cookien.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser.

5.6 Quisma

Vores hjemmeside anvender tjenesterne udbudt af Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Tyskland. Quisma Tracking-Pixel indsamler pseudonymiserede oplysninger om brugernes besøgsaktivitet for at opnå viden om brugernes adfærd. De cookies, der genereres i den forbindelse, gemmer udelukkende pseudonymiserede oplysninger under et tilfældigt genereret bruger-ID (pseudonym). For at bestemme en omtrentlig geoposition analyseres brugerens IP-adresse kortvarigt. Efter at analysen er afsluttet, anonymiseres IP-adressen fuldt ud ved at forkorte den i henhold til databeskyttelsesretlige regler. Det er på intet tidspunkt muligt at knytte IP-adressen sammen med konkrete personer eller præcise adresser. Du kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies, og dermed sporing ved hjælp af Quisma-teknologien ved at downloade og installere opt-out-cookien (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Yderligere informationer findes i Quismas databeskyttelseserklæring (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud.

6. Plug-ins til sociale medier

Vores hjemmeside anvender det sociale netværk Facebooks plug-in fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

En oversigt over Facebooks plug-ins findes her: http://developers.facebook.com/docs/plugins; yderligere informationer om Facebooks databeskyttelse finder du her: www.facebook.com/policy.php.

Facebook kan derved modtage information om, at du har besøgt en hjemmeside under vores onlinetilbud og eventuelt har interageret med den pågældende plug-in. Ved at aktivere den pågældende plug-in sendes dine personoplysninger således til Facebook i USA og opbevares der.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede oplysninger eller databehandlingsprocesserne, og vi har heller ikke viden om det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, opbevaringsfrister osv. Vi har heller ikke viden om Facebooks sletning af de indsamlede oplysninger.

Facebook gemmer de oplysninger, der er indsamlet om dig, som brugsprofiler og anvender disse til annoncering, markedsanalyse og/eller behovsorienteret udformning af sin hjemmeside. Formålet med en sådan analyse er først og fremmest (også for brugere, der ikke er logget på) at vise interessebaserede annoncerer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve din ret til indsigelse skal du kontakte Facebook.

Via de pågældende plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og tilpasse det bedre til dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af disse plug-ins er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR.

Du kan også helt forhindre indlæsningen af plug-ins ved hjælp af add-ons til din browser, såkaldte script blockers.

7. Tilstedeværelse på sociale medier

7.1 Oplysning om fanside på Facebook

På www.facebook.com/MieleDK/ finder du vores fanside på det sociale netværk Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Hvis du besøger vores fanside, indsamler Facebook personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Facebook, eller hvis du ikke er logget ind på din Facebook-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Facebook. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Facebook IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Facebook har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Facebooks databeskyttelsespolitik, som du finder HER . Facebooks informationer om cookies finder du HER.

7.2 Oplysning om Instagram

Vi har en Instagram-konto, MieleDK, på det sociale netværk Instagram tilhørende Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Instagram”). Hvis du besøger vores konto, indsamler Instagram personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Instagram, eller hvis du ikke er logget ind på din Instagram-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Instagram. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Instagram IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Instagram har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Instagrams databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

7.3 Oplysning om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen Miele Denmark på videoplatformen YouTube tilhørende YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). Hvis du besøger vores kanal, indsamler YouTube personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af YouTube, eller hvis du ikke er logget ind på din YouTube-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af YouTube. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge YouTube IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, YouTube har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af YouTubes databeskyttelsespolitik, som du finder HER .

8. Jobansøgninger

Hvis du via vores hjemmeside ansøger om et job hos os og i den forbindelse fremsender ansøgningsmateriale, behandler vi udelukkende de personoplysninger, du har fremsendt i den forbindelse, til at gennemføre ansættelsesproceduren.

Hvis du har søgt et opslået job, slettes materialet seks måneder efter ansættelsesprocedurens ophør, såfremt sletning ikke er i strid med legitime interesser. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning om et job, opbevares ansøgningen i en periode på højst et år, med henblik på at vi eventuelt kan kontakte dig, hvis der i den pågældende periode opslås et job. Du har til enhver tid, også inden udløbet af de fastsatte opbevaringsfrister, mulighed for at forlange, at din ansøgning slettes. I tilfælde af at din jobansøgning fører til ansættelse, opbevares de fremsendte oplysninger med henblik på gennemførelse af ansættelsesforholdet under overholdelse af de retlige bestemmelser.

I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for opbevaring af dit ansøgningsmateriale dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

9. De registreredes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede forskellige rettigheder. Blandt disse er især følgende:

 • Ret til indsigt: I henhold til artikel 15 i GDPR kan du forlange at få bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan du forlange at få yderligere information om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse: I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, hvis de personoplysninger om dig, som vi behandler, er urigtige eller ufuldstændige.
 • Ret til begrænsning af behandling: I henhold til artikel 18 i GDPR kan du forlange begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig.
 • Ret til sletning: I henhold til artikel 17 i GDPR har du endvidere under visse forudsætninger ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til dataportabilitet: I henhold til artikel 20 i GDPR har du desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.

10. Ret til at indgive klage

Du har ret til at indgive klage over håndteringen af dine personoplysninger til den for dig eller os kompetente tilsynsmyndighed.

11. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR, har du i henhold til artikel 21 i GDPR, af grunde der vedrører din særlige situation, eller hvis din indsigelse vedrører direkte markedsføring, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som uden angivelse af en særlig situation medfører, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger.

12. Smartlook

Vores hjemmeside anvender Smartlook analyse service fra Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet.

Smartlook registrerer bevægelser på de viste hjemmesider i såkaldte heatmaps. Dette gør det muligt for os at se, hvor brugerne klikker, og hvor langt de scroller. Dette giver os mulighed for at gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig.

Dette omfatter information om hjemmesiden og den referende hjemmesides URL, dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden samt tekniske oplysninger i form af skærmopløsning, operativsystem, browser type og enhedstype samt det land og den by, hvorfra hjemmesiden blev tilgået. Brugerens IP-adresse eller formularoplysninger vil ikke blive brugt til dette formål.

Du kan deaktivere Smartlook ved at klikke på følgende fravalgs-knap: Deaktiver Smartlook. Smartlooks privatlivspolitik kan findes her: https://www.smartlook.com/en/privacy.

Hjemlen for brugen af ​​Smartlook er GDPR artikel 6 (1) lit. (f), hvor forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside begrunder vores legitime interesse.

Qualtrics

På vores hjemmeside bruger vi tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til kunde-, produkt- og brand-surveys for løbende at forbedre vores produkter og tjenester. Når du deltager i en undersøgelse, vil kun logdata (dato og tidsstempel / oplysninger til din browser og browserindstillinger / oplysninger til din enhed / brugsdato) blive behandlet. Det er helt op til dig, om du vil deltage i en survey. Hvis du ikke ønsker at deltage, kan du bare lukke spørgeskemaet ved at bruge “X”-knappen i øverste højre hjørne af surveyens pop-up. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a, GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

I forbindelse med brugen af ​​Qualtrics-tjenester bruger vi også Qualtrics-cookies, primært for at hjælpe med at holde styr på survey-sessioner eller for at vedligeholde survey-sessioner. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af Qualtrics-cookies i vores cookie-meddelelse. For yderligere information om Qualtrics LLC og Qualtrics brug af personoplysninger, besøg venligst https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Oplysninger i Survey-vinduet

For at kunne give dig vores survey-funktion skal vi bruge cookies. Uden denne slags teknologi kan tjenesten ikke bruges. Du kan finde flere oplysninger i vores privatlivs- og cookie-notifikationer.

13. Salg af varer, der er omfattet af forordning (EU) 2019/1148

EU-forordning 2019/1148 fastlægger regler for markedsføring og brug af sprængstofprækursorer. I Mieles webshop for professionelle kunder sælger vi også produkter, der falder ind under denne forordning. Disse produkter mærkes separat af os i bestillingsprocessen og er underlagt særlige krav. Hvis du ønsker at købe sådanne produkter hos os, er vi forpligtet til at behandle følgende data fra dig for at kunne opfylde vores juridiske forpligtelser:
 • Kundens navn
 • ID-kortnummer og udstedende myndighed
 • Bemyndiget repræsentant for virksomheden (ordreafgiver)
 • Momsnummer eller andet identifikationsnummer for virksomheden
 • Virksomhedens adresse
 • Erhverv/virksomhed/beskæftigelse
 • Produktets handelsnavn, udgangsstoffet til begrænsede sprængstoffer, CAS-nummer, mængde (kg/l), koncentration.
 • Tilsigtet anvendelse
 • Forpligtelseserklæring i overensstemmelse med bilag IV til forordning (EU) 2019/1148
Med henblik på at kontakte og kommunikere med dig behandler vi også din/dit
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse og
 • Postadresse
Efter modtagelse af din købsanmodning via Mieles webshop vil vores kontorpersonale kontakte dig telefonisk for at diskutere den videre behandling og juridiske krav og for at kontrollere, at købskravene er opfyldt. Som regel foregår udvekslingen og fremlæggelsen af beviser via e-mail eller post. Kundens identitet, kapacitet som kommerciel bruger, fuldmagt til repræsentation og modtagelse og den behørigt udfyldte forpligtelseserklæring i overensstemmelse med bilag IV til forordning (EU) 2019/1148 skal dokumenteres over for os inden indgåelse af købskontrakten. Desuden kan der kræves yderligere dokumentation for ovennævnte data for at sikre, at de lovbestemte krav til erhvervelse er opfyldt. Dine dokumenter vil derefter blive kontrolleret af vores kontorpersonale i henhold til kriterierne for EU-kommissionens retningslinjer. De data, der anvendes til dette formål, behandles med henblik på at indlede og, hvis relevant, gennemføre et kontraktforhold med dig og for at overholde de lovmæssige bestemmelser, art. 6 (1) lit. b og c DSGVO.
 
Vi forbeholder os ret til at afvise købsanmodninger i webshoppen i individuelle tilfælde. Især hvis de oplysninger, vi har fået, ikke er fuldstændige eller troværdige, eller hvis vi har begrundet tvivl om den tiltænkte anvendelse eller dens lovlighed. Leveringer til privatadresser eller postbokse er udelukket.
 
Vi er underlagt overvågnings- og rapporteringsforpligtelser. I tilfælde af en rapport om mistænkelig aktivitet sendes denne til den nationalt eller lokalt kompetente myndighed. For mere information om kravene i forordningen og vores rapporteringsforpligtelser, se venligst EU-kommissionens retningslinjer. Vi gør opmærksom på, at der efter en transaktion normalt også er restriktioner og anmeldelsesforpligtelser fra din side med hensyn til erhvervelse, indførelse, besiddelse eller brug af det eksplosive stof, der er indeholdt i det pågældende produkt FO (EU) 2019/1148, og i henhold til den eksisterende nationale gennemførelseslovgivning, hvor det er relevant.
 
Dine data, der behandles af os, gemmes på din kundekonto i vores system og opbevares i mindst 2,5 år efter den sidste transaktion; i tilfælde af regelmæssigt tilbagevendende køb kan dataene opbevares længere på basis af kundekontoen. Den første kontrol af, om erhvervelsesforudsætningerne er til stede, udføres mindst en gang om året, og dokumenterne skal derefter indsendes igen.
 
Databehandlingen udføres på grundlag af vores juridiske forpligtelser i henhold til art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO. For så vidt som dataene på kundekontoen bevares i det omfang, det er nødvendigt for den løbende opfyldelse af kontrakten, udføres yderligere behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b DSGVO (se under “Data behandlet ved brug af onlinebutikken”). Vi gemmer derefter de oplysninger, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen i de perioder, der er angivet i loven i tilfælde af en revision fra skattemyndighederne, artikel 6, stk. 1, litra c DSGVO.

Cookiepolitik

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst.

1. Generel forklaring

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer eller enhed, når du benytter vores hjemmesider. Når du går ind på Mieles hjemmeside, bliver en cookie måske lagret i dit system. Den indeholder en individuel streng af tegn, der kan bruges til at identificere din browser næste gang, du går ind på hjemmesiden. Der er to elementære typer cookies:

 

 • Midlertidige cookies: Disse cookies, også kaldet sessionscookies, gemmes midlertidigt på din computer eller enhed under dit besøg på vores hjemmeside og slettes derefter.

 

 • Vedvarende cookies: Disse cookies bliver på din computer i en længere periode.

 

Generelt bruger Miele forskellige internetteknologier (fx cookies, Java-script) for at gøre det lettere for dig at bruge Mieles internetapps og for at optimere dem. Det betyder, at de bruges til:

 

 • At identificere dig, når du logger ind på vores webshop, og for at sikre, at gyldige sikkerhedsstandarder, der er optimeret til dig, overholdes.

 

 • At hjælpe os med at huske de produkter, du har lagt i din indkøbskurv eller sat på din notesblok.

 

 • At vise dig antallet af produkter, du har lagt i din indkøbskurv eller sat på din notesblok på hjemmesiden.

 

 • At minde os om dit foretrukne sprog, så du nemmere kan navigere på vores sider.

 

 • At analysere data såsom evaluering af antallet af besøgende på vores hjemmeside eller de mest besøgte hjemmesider. Vi bruger resultaterne fra analysen til det formål at optimere vores hjemmeside.

 

Ved at ændre cookieindstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Du kan når som helst slette allerede lagrede cookies. Yderligere browser-specifik information om, hvordan man sletter cookies, kan læses her:

 

Men vær venligst opmærksom på, at hvis du deaktiverer cookies, kan det være, at du ikke længere kan bruge alle hjemmesidens funktioner. I menuen i de fleste browsere finder du mulighed for at indstille brugen af cookies. En browser har typisk følgende indstillingsmuligheder:

 

 • Se cookies,

 

 • Tillad cookies,

 

 • Deaktivér alle eller bestemte cookies,

 

 • Deaktivér alle cookies, når browseren lukkes,

 

 • Blokering af cookies,

 

 • Send notifikation, når en cookie skal indstilles,

 

 • Modvilje mod sporing af web-analyse (frameldelse).

 

Når du går ind på vores hjemmeside, vises et banner med oplysninger om anvendelsen af cookies, og du bliver spurgt, om du vil give samtykke til cookies, der kræver samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, hvilket vi forklarer i detaljer i denne cookiepolitik.

2. Google Tag Manager

På vores hjemmeside bruger vi tag management-tjenesten Google Tag Manager, som leveres af Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Google Tag Manager giver Miele mulighed for hurtigt og nemt at opdatere målekoder og relaterede kodefragmenter, der samlet set kaldes tags, på hjemmesider eller mobilapps. Når det lille segment af en Tag Manager-kode er blevet tilføjet til et projekt, kan hjemmesiden nemt og sikkert implementere analyse- og målingstagkonfigurationer fra et webbaseret brugerinterface.

Google Tag Manager hjælper os med at implementere og administrere cookies og tracking tags. Google Tag Manager bruger ikke egne cookies, men Google Tag Manager aktiverer andre cookies og tracking tags, hvis og i det omfang du udtrykkeligt har givet dit samtykke til anvendelsen af sådanne cookies og tracking tags. Du kan finde detaljeret information om hver af disse cookies og tracking tags i vores meddelelse om cookies. I forbindelse med anvendelsen af Google Tag Manager behandler vi og Google din ip-adresse og en unik identifikator. Det kan ske, at dine data bliver behandlet uden for EU. For at sikre et passende databeskyttelsesniveau er Google og vi blevet enige om de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har offentliggjort. Retsgrundlaget for brugen af Google Tag Manager og relaterede databehandlingsaktiviteter er vores legitime interesse, art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

3. Teknisk nødvendige cookies (essentielle cookies)

Essentielle cookies er nødvendige for at kunne navigere på hjemmesiderne og bruge deres funktioner såsom adgang til registreringsdelen eller brugen af ​​vores chat. Uden disse cookies ville visse af hjemmesidens funktioner ikke være mulige.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved brug af teknisk nødvendige cookies er vores legitime interesse, artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Den legitime interesse er, at denne behandling er nødvendig for at kunne navigere på hjemmesiderne og bruge deres funktioner. Data indsamlet ved teknisk nødvendige cookies bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Essentielle cookies kan ikke deaktiveres. De essentielle cookies, vi bruger, er som regel såkaldte sessionscookies, der som regel automatisk slettes, efter browsersessionen afsluttes.

3.1 Gigya

Nogle essentielle cookies leveres og/eller tilgås af tredjeparter. Vi bruger fx en række nødvendige cookies, som leveres og/eller anvendes af Gigya, og som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. Gigya tilbyder en platform til håndtering af kundeidentitetsstyring, herunder kundeprofiler, præferencer, tilmeldelser og samtykkeindstillinger.

 

3.2 Digital Miele-assistent - Chatbot e-bot7

På vores hjemmeside bruger vi Digital Miele-assistent, en såkaldt chatbot, leveret af vores tekniske serviceudbyder, e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 München. For at kunne stille vores chatbot-funktion til rådighed skal vi bruge teknologier kaldet “Sessionslagring” og “Lokal lagring”, især til teknisk godkendelse, gendannelse af chathistorikken og analytiske/kvalitetssikringsformål. Uden sådanne teknologier er chatbot-tjenesten ikke brugbar. Disse teknologier vil kun blive brugt, hvis du aktivt anmoder om at bruge chatbot-tjenesten. Find mere detaljeret information om e-bot7 og databehandlingsaktiviteter relateret til brugen af chatbot-funktionen i vores meddelelse om databeskyttelse.

3.3 Neocom.ai – Købervejledning

På vores hjemmeside bruger vi guidet-salg-servicen, en såkaldt købervejledning, leveret af vores serviceudbyder, Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Tyskland (“Neocom”). For at kunne give dig vores guidet-salg-service skal vi bruge en teknologi kaldet “Session storage” for at gruppere flere anvendelser af guidet-salg-servicen i én browsersession. Uden en sådan teknologi er guidet-salg-servicen ikke brugbar. Denne teknologi vil kun blive brugt, hvis du aktivt anmoder om at bruge guidet-salg-servicen. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om Neocom og databehandlingsaktiviteter relateret til brugen af guidet-salg-servicen i vores fortrolighedserklæring.

3.4 Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger i følgende tabel:

Navn

Tredjepart

Formål

Bevaringsperiode

Ebot7/webchat/env (Sessionslagring)

e-bot7 GmbH

Information om chatapplikationens implementeringsmiljø

Session

Ebot7/webchat/config (Sessionslagring)

Oplysninger om versionen af chatapplikationen

Session

Chat-jwt

(Lokal lagring)

Sessionstoken til teknisk godkendelse af brugeren (anonymiseret ID)

Ubegrænset (men godkendelsestokenet er ugyldigt efter 24 timer)

convId_

(Lokal lagring)

Samtale-ID for at gendanne chathistorikken (anonymt ID)

Ubegrænset (men godkendelsestokenet er ugyldigt efter 24 timer)

Eb7UUID:

(Lokal lagring)

Analyse-ID til at spore åbning, indlæsning og lukning af chatvinduet (anonymt ID)

Ubegrænset (men godkendelsestokenet er ugyldigt efter 24 timer)

gig_bootstrap_<apiKey>

​Gigya

Intern cookie til Web-SDK'en, og den bruges til at logge ind

12 måneder

gig_canary

Indikerer, om klienten bruger canary-versionen af Web-SDK'en.

 

1 år (kun aktiv ~3 dage)

gig_canary_ver

Navnet på versionen af Web-SDK'ens canary-version.

1 år (kun aktiv ~3 dage)

Gmid

Anvendes til at identificere brugeren, der er logget ind

12 måneder

Gig_hasGmid

Intern cookie til Web-SDK'en, og den bruges til at logge ind

12 måneder

cookieUse

 

Ikke relevant

Administration af cookiesamtykke

6 måned

 

ds-session-id

 

Ikke relevant

Et unikt nummer, som en hjemmesides server tildeler en bestemt bruger for den pågældende brugers besøgstid

Session

 

JSESSIONID

 

Ikke relevant

Platforms-sessionscookie til generelle formål, bruges af hjemmesider, der er skrevet i JSP. Anvendes normalt til at bevare en anonym brugersession af serveren.

Session

 

Shop_domestic_dk

Ikke relevant

Denne cookie lagrer oplysninger for at huske brugere, der er logget ind, og deres medlemsstatus.

 

Session

apiDomain_<apiKey>

gigya.com

Det delte domæne, som API-kald for alle sider i en gruppe skal sendes til.

12 måneder

gac_<APIKey>

Ikke relevant

Anvendes til at aktivere server-indledt login.

Den indstilles af implementeringen og ryddes, når den konsumeres af Web-SDK'en

_gig_APIProxy_enabled

Ikke relevant

Anvendes til at indikere, om der skal bruges APIProxy eller ej.

 

_gig_comments_nickname

Ikke relevant

Kommenterer gæstens navn.

12 måneder

_gig_comments_email

Ikke relevant

Kommenterer gæstens e-mailadresse.

12 måneder

_gig_comments_cb_<provider>

Ikke relevant

Husker, om en udbyders afkrydsningsfelt er blevet krydset af af brugeren.

12 måneder

_gig_comments_selected_<provider>

Ikke relevant

Husker, om en udbyders afkrydsningsfelt er blevet krydset af af brugeren.

Ikke relevant

_gig_comments_selected_providers

Ikke relevant

De Share-udbydere, der blev valgt sidst.

12 måneder

_gig_comments_locked

Ikke relevant

Husker, om en gæstebruger har skrevet mindst én kommentar.

12 måneder

_gig_comments_sort

Ikke relevant

Sidst valgte brugertype.

12 måneder

_gig_comments_is_guest

Ikke relevant

Indikerer, at brugeren kommenterer som gæstebruger.

12 måneder

gig-comments

Ikke relevant

ID'er fra kommentarer, der er afmærket med flag af brugeren.

-

 

(Lokal lagring)

gig_debug

Ikke relevant

Anvendes til at aktivere debug UI.

2 sekund

_gig_dbgConsole_log

Ikke relevant

Anvendes til at aktivere logning af debugging.

3 sekund

_gig_email

Ikke relevant

Sidst benyttede e-mailadresse i Share (når en e-mail sendes).

12 måneder

_gig_gmidt

Gigya domæne

Brugercookie.

30 min

 

(Lokal lagring)

_gig_llu

Ikke relevant

Sidste brugernavn til login-udbyder til login-skærmen “Velkommen tilbage”.

12 måneder

_gig_llp

Ikke relevant

Sidste login-udbydernavn til login-skærmen “Velkommen tilbage”.

12 måneder

_gig_lt / glt_<APIKey>

Ikke relevant

Login-token til godkendelse.

Kan konfigureres på gigya-side

gig_last_ver_<APIKey>

Ikke relevant

Sidste tidspunkt sessionen verificeres, når webstedet bruger verifyLoginInterval-egenskaben for global CONF til at udløse genbekræftelse.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>

gigya.com

Gigyas Single Sign On (SSO) gruppelogin-token.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>_exp

gigya.com

SSO-udløb.

12 måneder

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

gigya.com

Tilbagekaldte login-tokens i en SSO-gruppe. Angiver i SSO-scenarier til web SDK'et, at det aktuelle token er blevet tilbagekaldt, så brugeren logges ud.

12 måneder

gig_loginToken_<APIKey>_session

gigya.com

Indikerer, om gruppelogin-token-sessionen stadig er aktiveret.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

gigya.com

Anvendes til at holde styr på de besøgte sider inden for samme SSO-gruppe.

12 måneder

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Ikke relevant

Husker, om en udbyders afkrydsningsfelt er blevet krydset af af brugeren.

12 måneder

_gig_shareUI_lastUID

Ikke relevant

Sidste Bruger-ID, der var logget ind.

12 måneder

_gigRefUid_<APIKey>

Ikke relevant

Sidste henvisers Bruger-ID.

12 måneder

_gig_ssoToken_<apikey>

Gigya domæne

SSO-token af API.

dynamik

 

(Lokal lagring)

_gig_ssoToken

Gigya domæne

SSO-token.

dynamik

 

(Lokal lagring)

gig_toggles

API-domæne

Denne værdi sendes til Gigya for at identificere de toggles, som backend-adfærden er afhængig af for at behandle den pågældende toggle.

-

gig3pc

Ikke relevant

Husker, om tredjepartscookies er blokeret for at undgå at tjekke hver gang.

48 timer

gig3pctest

Ikke relevant

En midlertidig cookie, der anvendes til at kontrollere, om cookies fra tredjeparter er blokeret.

1 sekund

 

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

gigyaSettings

Ikke relevant

Lagrer brugerens Share-indstillinger lokalt.

-

 

( Local Storage)

glnk

API-domæne

Ticket til anden fase af login.

-1 dag (udløber cookien)

gmSettings

Ikke relevant

Lokalt gemte Loyalty-indstillinger.

-

 

(Lokal lagring)

gst

 

Server-ticket til anden fase af login.

30 minutter

GSLM_<siteID>

API-domæne

Session magic-cookie.

Ikke relevant

hasGmid

gigya.com

Intern cookie til Web-SDK'en

13 måneder

reactionState-down_<barId>

Ikke relevant

Pr. reaktion og barID - De sidste reaktioner, foretaget af brugeren.

for evigt

 

(Lokal lagring)

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Gigya domæne

Denne cookie lagres af SAML SP for at administrere SAML-sessionsoplysningerne og især de parametre, der er nødvendige for at logge ud.

12 måneder

gltexp_<apikey>

Ikke relevant

Login-token udløb.

dynamik

_gig_<id>_cb

Ikke relevant

Tilbagekald til lytter.

12 måneder

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build>

Ikke relevant

WebSDKmir-indstillinger.

for evigt

 

(Lokal lagring)

gmid

Gigya domæne

Brugercookie.

for evigt

 

(Lokal lagring)

ua_<apikey>

Ikke relevant

COPPA (mindreårig).

24 timer

ucid

API-domæne

Unik computeridentifikator, der bruges til at generere rapporter og bruges af Web-SDK'en til at få et lagret svar.

13 måneder

ucid

Gigya domæne

Unik computeridentifikator til unik brugerrapportering.

for evigt

 

mielestorefrontRememberMe

Ikke relevant

Baseret på disse cookies er brugeren automatisk logget ind (baseret på de legitimationsoplysninger, der er angivet i Backoffice).

6 måneder

logglytrackingsession

Loggly

Analytisk/ydeevne

Session

acceleratorSecureGUID

Ikke relevant

På loginsiden bliver brugeren opfordret til at angive loginoplysninger. Når formularen sendes, kontrollerer serveren login og hashed adgangskode i forhold til databasen. Hvis der findes et match, gemmer systemet oplysningerne i HTTP-sessionen og returnerer en cookie acceleratorSecureGUID med den tilfældige værdi. 

Session

SESSION_ID Neocom

Generelt: Neocom.ai - Købervejledning

Specifikt: Neocom gemmer en anonym sessionsidentifikator i sessionslageret for at gruppere flere anvendelser af tjenesten i én browsersession
Session

 

4. Analysecookies

Desuden bruger vi cookies på vores hjemmeside, som gør det muligt at analysere din brugsadfærd (såkaldte analysecookies). Med disse cookies indsamler og lagrer vi følgende data:

- Hyppighed af sidebesøg

- Søgeord

- Brug af hjemmesidefunktioner

Dine data, der indsamles ved hjælp af cookies, pseudonymiseres, således at det ikke længere er muligt at henføre dataene til den pågældende bruger uden yderligere data.

Denne behandling gør det muligt for os at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Retsgrundlaget for denne behandling af data er samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at administrere dine indstillinger øverst i denne politik.

Nogle analysecookies leveres og/eller tilgås af tredjeparter. Nedenfor beskrives nærmere oplysninger om de tredjeparter og deres værktøjer, som vi bruger analysecookies til.

De analysecookies, vi anvender, inkluderer:

4.1 Google

På vores hjemmeside anvender vi forskellige cookies til analyse- og/eller marketingformål, der leveres og/eller anvendes af Google Ireland Limited (“Google”), et selskab, der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer: 368047) med hjemsted i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Du kan finde yderligere information om disse Google-tjenester nedenfor og på https://www.google.com/privacy/ads/.

4.2 Google Analytics

Vores hjemmeside anvender Google Analytics til at designe og forbedre hjemmesiden i overensstemmelse med efterspørgslen. Google Analytics anvender såkaldte cookies, som gemmes på din enhed, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien, overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. På denne hjemmeside anvender vi udvidelsen af IP-masking (såkaldt IP-masking), dvs. at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til og lagres i USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om hjemmesidens aktiviteter og til at levere yderligere tjenester til hjemmesideoperatøren i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet.

Hvis du er indehaver af en Google-konto og har givet samtykke til personalisering af reklamer (“Annoncepersonalisering”), omfatter Googles tjenester også rapporter om effektiviteten af vores reklameforanstaltninger (herunder rapporter på tværs af enheder), demografiske oplysninger og vores brugeres interesser samt funktioner til levering af online-reklamer på tværs af enheder. I dette tilfælde er retsgrundlaget for databehandlingen dit samtykke til Google (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR).

Du kan gøre indsigelse mod indsamling eller evaluering af dine data af Google Analytics ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, bruger-ID'er eller reklame-ID'er, slettes automatisk efter 14 måneder.

4.3 Google Optimize

Google Optimize er et værktøj til A/B-test, der udbydes af Google. Optimize giver os mulighed for at eksperimentere med forskellige måder at levere dit indhold på. Til dette formål anvender Optimize cookies til at målrette indholdsvarianter til brugeren og en cookie til indholdseksperimenter for at bestemme en brugers deltagelse i et eksperiment. Optimize kan desuden kortlægge brugeraktiviteter til specifikke Google Ads med henblik på at evaluere markedsføringskampagner.

Du kan få finde mere information om Google Optimize på følgende websted https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.4 Yderligere oplysninger

Du kan deaktivere analysecookies. Du kan finde yderligere oplysninger om alle de enkelte analysecookies, vi anvender, i følgende tabel:

Navn

Tredjepart

Formål

Bevaringsperiode

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform og/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timer

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder til 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dage

_gcl_au

90 dage

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minut

_gcl_aw

Vedvarende

_sm_au_c

Vedvarende

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Vedvarende

_gaexp

Anvendes til at bestemme en brugers optagelse i et eksperiment og udløbet af de eksperimenter, som en bruger har været med i

90 dage

_opt_awcid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awmid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awgid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awkid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_utmc

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

 

 

 

 

uid

 

Adform

Denne cookie giver et unikt tildelt, maskingenereret bruger-ID og indsamler data om aktivitet på hjemmesiden. Disse data kan blive sendt til en tredjepart med henblik på analyse og rapportering.

 

2 måneder

 

TPC

 

Identificerer, om brugerens browser accepterer cookies fra tredjeparter

 

1 uge

 

 

5. Marketingcookies

Med henblik på retargeting/remarketing og til placering af online-annoncer anvender vi såkaldte marketingcookies fra tredjeparter.

Retargeting eller remarketing henviser til teknologier, der gør det muligt for brugere, der tidligere har besøgt en bestemt hjemmeside, at se passende reklamer, selv efter de har forladt hjemmesiden. Til dette formål er det nødvendigt at genkende internetbrugere uden for deres egen hjemmeside, hvortil der anvendes cookies fra de tilsvarende tjenesteudbydere. Desuden tages der hensyn til tidligere brugsadfærd. Hvis en bruger fx ser på bestemte produkter, kan disse eller lignende produkter senere blive vist som reklamer på andre hjemmesider. Der er tale om personaliserede annoncer, der er tilpasset den enkelte brugers behov. Til personaliseret annoncering er det ikke nødvendigt, at brugeren kan identificeres uden at kunne genkendes. De data, der bruges til retargeting eller remarketing, bliver derfor ikke slået sammen med andre data.

Markedsføringscookies kan også spore brugernes engagement i de annoncer, der i sidste ende vises. Dette er for at undgå uønsket dobbeltannoncering og for at spore antallet af gange, hvor annoncer resulterer i en form for annoncekonvertering (fx at der klikkes på en annonce eller gennemføres et salg).

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger via marketingcookies er samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at administrere dine indstillinger øverst i denne politik.

Vi bruger sådanne teknologier til at placere online-annoncer. Til placering af annoncerne bruger vi tredjepartsleverandører. Nedenfor beskrives nærmere oplysninger om de tredjeparter (og deres værktøjer), der leverer og/eller har adgang til marketing- og målrettede cookies.

5.1 Facebook

På vores hjemmeside bruger vi marketingcookies, der leveres og/eller anvendes af Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Facebook-cookies bruges, hvis du har en Facebook-konto, bruger Facebook Products, herunder Facebook-hjemmesiden og -apps, eller besøger andre hjemmesider og apps, der bruger Facebook-produkterne (herunder Like-knappen eller andre Facebook-teknologier). Facebook-cookies giver os mulighed for at spore dine aktiviteter på vores hjemmeside for at analysere effektiviteten af vores konverteringstragt og for regelmæssigt at forbedre vores hjemmeside. Desuden giver Facebook-cookies os mulighed for at bruge Facebooks remarketing-funktion “Custom Audiences”. Dette gør det muligt for brugerne af hjemmesiden at få vist interessebaserede annoncer (“Facebook Ads”) som en del af deres besøg på det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der også bruger processen. Du kan finde flere oplysninger om Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences og relaterede databehandlingsaktiviteter i vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Desuden gør Facebook-cookies det muligt for Facebook at tilbyde Facebook-produkterne til dig og forstå de oplysninger, de modtager om dig, herunder oplysninger om din brug af andre hjemmesider og apps, uanset om du er registreret eller logget ind eller ej.

Facebook-cookies modtager følgende typer data: Http-headers, pixelspecifikke data, data fra knapklik, valgfrie værdier og formularfeltnavne. Yderligere oplysninger om Facebooks cookies kan du finde her.

5.2 Google Ads

Google Ads er en online annonceringsplatform udviklet af Google, hvor annoncører betaler for at vise korte annoncer, servicetilbud, produktlister, videoindhold og generere installationer af mobilapplikationer inden for Googles annoncenetværk til internetbrugere. De kan placere annoncer både i søgemaskiners resultater såsom Google Search og på hjemmesider uden for søgemaskiner, mobilapps og videoer.

Yderligere oplysninger om Google Ads kan du finde her.

5.3 Google Remarketing-funktion

Googles remarketing-funktion giver os mulighed for at vise annoncer til vores brugere på andre hjemmesider inden for Google Ads-netværket (kaldet “Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) baseret på deres interesser. Med henblik herpå analyserer vi brugerinteraktion på vores hjemmeside for at kunne vise målrettede reklamer til brugere på andre hjemmesider, selv efter at de har besøgt vores hjemmeside. Til dette formål gemmer Google et nummer i browseren hos de brugere, der besøger visse Google-tjenester eller hjemmesider i Googles visningsnetværk. Dette nummer, kendt som en “cookie”, bruges til at spore disse brugeres besøg. Dette nummer bruges til entydigt at identificere en internetbrowser på en bestemt computer, ikke til at identificere en person, og der gemmes ingen personoplysninger.

Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere plug-in'et, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.4 Google Conversion Tracking

Vi bruger også Googles konverteringssporing i denne forbindelse. Når du klikker på en annonce fra Google, placeres en 30-dages-cookie til sporing af konvertering på din enhed. Denne cookie bruges ikke til personlig identifikation. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder.

Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer i din browser ved at klikke på knappen “Fra” på https://adssettings.google.de/authenticated eller ved at fravælge dem på http://www.aboutads.info/choices/.

5.5 Andre Google Marketing Platform-tjenester (Google Campaign Manager 360)

Vores hjemmeside bruger også andre tjenester fra Google Marketing Platform (tidligere “Google Doubleclick”). Disse tjenester bruger cookies til at levere annoncer, der er relevante for brugerne, til at forbedre rapporterne om kampagnens ydeevne eller til at forhindre, at en bruger modtager annoncer mere end én gang.

Google bruger et cookie-ID til at bestemme, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan således forhindre, at de vises mere end én gang. Google kan også bruge cookie-ID'er til at spore konverteringer, dvs. om en bruger ser en annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside for at foretage et køb. Disse cookies indeholder ingen personlige oplysninger.

Din browser opretter automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Ifølge Google giver integrationen af disse tjenester Google oplysninger om, at du har besøgt den pågældende del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen finder din IP-adresse og lagrer den.

Derudover giver cookies os mulighed for at forstå, om du udfører visse handlinger på vores hjemmeside, efter du har set eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (konverteringssporing) (“floodlight”). Google bruger denne cookie til at forstå det indhold, som du har interageret med på vores hjemmeside, så vi senere kan sende dig målrettede reklamer.

Du kan forhindre sporing ved at ændre indstillingerne for din browsersoftware (fx deaktivere cookies fra tredjeparter), deaktivere cookies til sporing af konvertering ved at blokere cookies fra http://www.google.com/settings/ads/ -domænet i dine browserindstillinger, med hensyn til interessebaserede annoncer fra udbydere, der er en del af About Ads' selvreguleringskampagne, ved at klikke på linket http://www.aboutads.info/choices eller ved at klikke på linket www.googleadservices.com. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud.

Du kan finde yderligere oplysninger om Google Marketing Platform på https://marketingplatform.google.com/. Du kan også finde yderligere oplysninger hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/.

5.6 Microsoft Ads Remarketing og Conversion Tracking

På vores hjemmeside bruger vi forskellige marketingcookies, der leveres og/eller anvendes af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Microsoft placerer cookies på din enhed, hvis du er kommet ind på vores hjemmeside via en Microsoft Bing-annonce. Dette gør det muligt for Microsoft og os at genkende, at nogen har klikket på en annonce og er blevet omdirigeret til vores hjemmeside, og at spore dine handlinger med henblik på at analysere effektiviteten af vores konvertering. Vi får kun det samlede antal brugere at vide. Microsoft indsamler, behandler og bruger oplysninger via cookies, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse brugsprofiler anvendes til at analysere de besøgendes adfærd og til at vise reklamer.

Du kan finde mere information på https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement og choice.microsoft.com/en/opt-out.

5.7 Adform

For at forbedre brugervenligheden og kvaliteten af vores tjenester anvender vi konverteringssporing og retargeting-teknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark.

Adforms konverteringssporing placerer en midlertidig cookie, når en bruger kontakter en annonce, der er placeret af Adform. Brugere, der ikke ønsker at deltage i sporing, kan til enhver tid deaktivere Adforms cookie via deres internetbrowser eller gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data i fremtiden her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan slettes i den browser, du bruger, eller fjernes ved at slette midlertidige internetsider.

Retargeting-teknologien gør det muligt at henvende sig til de internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter, med reklamer på vores partneres internetsider. Visningen af reklamematerialet er baseret på en cookie-baseret analyse af tidligere brugeradfærd. Dette er en midlertidig cookie, der mister sin gyldighed efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker, at Adform skal vise dig interesse-relaterede reklamer, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data for fremtiden her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Du kan finde yderligere oplysninger om Adforms databeskyttelsesregler på: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

5.8 Yderligere oplysninger

Du kan deaktivere marketingcookies ved at ændre dine indstillinger øverst i denne politik. Du kan finde yderligere oplysninger om alle de enkelte marketingcookies, vi anvender, i følgende tabel:

Navn

Tredjepart (se yderligere oplysninger ovenfor)

Formål (se videre forklaring ovenfor)

Bevaringsperiode

_fbp

 

 

Facebook

 

 

 

cookies anvendes til at identificere browsere med henblik på at levere reklame og analyse af hjemmesiden

90 dage

_fbc

cookies anvendes til at gemme Facebook Click ID'et for at matche adgang til hjemmesiden og klik på Facebook-annoncer

90 dage

fr

cookies anvendes til at levere, måle og forbedre relevansen af Facebook-annoncer

90 dage

wd

cookies anvendes til at levere en optimal oplevelse til din enheds skærm

7 dage

datr

cookies anvendes til at identificere den internetbrowser, der bruges til at oprette forbindelse til Facebook, uafhængigt af den indloggede bruger

2 år

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics, Google Marketing Platform og/eller Google Ads
 

 

2 år

_gid

 

24 timer

 

_gat

1 minut

 

 

AMP_Token

 

30 sekunder til 1 år

 

 

_gac_<UA-XXXXXXXX-X>

90 dage

_gcl_au

90 dage

_gat_UA-XXXXXXXX-X

1 minut

_gcl_aw

Vedvarende

_sm_au_c

Vedvarende

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Vedvarende

_gaexp

Anvendes til at bestemme en brugers optagelse i et eksperiment og udløbet af de eksperimenter, som en bruger har været med i

90 dage

_opt_awcid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awmid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awgid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_awkid

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

_opt_utmc

Bruges til kampagner, der er knyttet til Google Ads Kunde-ID'er

24 timer

Doubleclick_spotlight

Tags til analyse af reklamer og til at lære, hvilke annoncer, kampagner eller produkter der giver det bedste salg.

540 dage

Doubleclick

540 dage

MUID

Microsoft

 

 

 

cookies anvendes til at identificere browsere med henblik på at levere reklame og hjemmesideanalyse

365 dage

MUIDB

cookies anvendes til at identificere browsere med henblik på at levere reklame og hjemmesideanalyse

390 dage

_uestsid

cookies anvendes til at indsamle oplysninger om, hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside

30 minutter

adtrc

Adform

Identificerer, om der blev indsamlet browseroplysninger til Adform.

1 uge

C

Identificerer, om brugerens browser accepterer cookies

1 måned

cid

Denne cookie bruges til at forbedre reklamer til besøgende på hjemmesiden. Den kan omdirigere mere relevante reklamer til den besøgende og hjælper med at forbedre rapporterne om kampagnens ydeevne

2 måneder

 

Navn

Tredjepart

Anvendelsesområde

Varighed for opbevaring

__exponea_etc__

Bloomreach

Bloomreach Engagement - MyMiele personalisering

7 dage - 3 år (afhængig af browser)

xnpe_[project-token]

3 år

__exponea_time2__

60 minutter

__exponea_ab_[ABTestName]__

7 dage - 3 år (afhængig af browser)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ - Local storage

Persistent

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Local storage

Persistent

__exponea_safari_push_subscribed__ - Local storage

Persistent

__exponea_last_session_ping_timestamp__ - Local storage

Persistent

__exponea_last_session_start_timestamp__ - Local storage

Persistent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show - Local storage

Persistent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction - Local storage

Persistent

__exponea__sync_modifications__- Local storage

Persistent

__exponea_tracking_definition__ - Session storage

Persistent

 

5.9 Bloomreach Engagement - MyMiele personalisering
Vi bruger Bloomreach Engagement-løsningen fra BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA på vores hjemmeside til såkaldt “MyMiele-personalisering”. Gennem brug af cookies og andre sporingsteknologier indsamler vi oplysninger om din brugeradfærd på hjemmesiden https://www.miele.dk. Cookies indeholder et bestemt ID og kan dermed tildeles din brugerprofil. Vi gemmer de oplysninger, der indsamles via cookies - i det omfang vi er berettiget til det på baggrund af særskilt samtykke - til din brugerprofil (personlig) for bedre at kunne målrette det indhold, som vi viser til dig via forskellige kanaler (hjemmeside, app osv.) til dine personlige interesser. I denne sammenhæng indsamler vi følgende brugsdata:
 
•    Sete produkter (inkl. produktkategori),
•    Produkter i indkøbskurv,
•    Tilmelding,
•    Login,
•    Tilmelding til nyhedsbrev,
•    Checkout,
•    Set produktinformation (fx energimærkning),
•    Set produktdatabladog 
•    Opdatering af ønskeliste. 
 
Vi knytter kun disse brugsdata til din (personlige) brugerprofil, hvis du har givet dit særskilte samtykke. Ellers vil disse data ikke blive knyttet til din (personlige) brugerprofil, men kun behandlet uden et tilsvarende link for at vise interessebaseret online annoncering. 
Det er muligt, at dine data vil blive behandlet uden for EU. I dette tilfælde træffer vi alle nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 46, stk. 2, GDPR, for at beskytte dine data, for eksempel ved at indgå EU-standardkontraktbestemmelserne for overførsel af data mellem EU og ikke-EU-lande. Du kan hente EU-standardkontraktbestemmelserne her. 
Vi gemmer disse oplysninger (udvidet personalisering) til dette formål i 2 år. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke.

Qualtrics

Vi bruger tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA for at udføre kunde-, produkt- og brand-surveys på vores hjemmeside. Når du deltager i en survey, bruger vi Qualtrics-cookies med ID-værdier, primært for at hjælpe med at holde styr på survey-sessioner eller for at vedligeholde survey-sessioner. Uden sådanne teknologier er Qualtrics-tjenesten ikke brugbar. Disse teknologier vil kun blive brugt, hvis du frit beslutter dig for at bruge Qualtrics-tjenesten. For yderligere information om Qualtrics LLC, besøg venligst www.qualtrics.com

Navn

Tredjepart

Formål

Survey ID

Qualtrics LLC

Cookie bruges til at identificere survey-deltageren og til at gemme brugerens survey-historik for at holde styr på survey-sessionen eller til at opretholde survey-sessionen.

Hash af sessions-id'et og forespørgselsparametre, der er knyttet til et sessions-id

Cookie bruges til at registrere hashen af ​​sessions-id'et og url'en for brugerens svar, så hvis gem og fortsæt er aktiveret på surveyen, vil brugeren kunne vende tilbage til deres svar for at fortsætte

QST

Cookie bruges til at registrere den gennemførte survey og forhindre survey-deltageren i at tage surveyen igen.

<surveyid><statedata>-reloadSession

Denne cookie er til surveys, der bruger en SSO Authenticator og bruges til at informere Qualtrics om, hvilken session der skal genindlæses, efter at respondenten forlader og kommer tilbage.

En hash af url'en, der kan tilføjes '-singleReload'

Cookie bruges til at registrere den gennemførte survey og forhindre survey-deltageren i at tage surveyen igen.

 

6. Ændringer af denne cookiepolitik

Vi kan ændre denne cookiepolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i de cookies, vi bruger, eller af andre operationelle, juridiske eller lovgivningsmæssige årsager. Du bedes derfor genbesøge denne cookiepolitik regelmæssigt for at holde dig orienteret om vores brug af cookies og relaterede teknologier. Du kan se, hvornår denne cookiepolitik sidst blev opdateret ved at tjekke datoen for “sidst opdateret”, der vises øverst i denne cookiepolitik.

7. For mere information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne cookiepolitik, kan du kontakte os på info@miele.dk.