StartsideService og supportBrochurer og fagmagasinerWhitepaperDen sinnerske cirkel sikrer en optimeret rengøringsprocedure

Den sinnerske cirkel sikrer en optimeret rengøringsprocedure

Læbestiftaftryk på rødvinsglasset, madrester på gaflen, fedtlag på tallerkenen: Det er de færreste gæster, der bryder sig om snavset service. Førstehåndsindtrykket tæller! Miele giver her nogle informationer og tips til at give dine gæster en god oplevelse fra starten.

Køkkenmedarbejder skyller brugt service af i et hospitalskøkken

Opvaskefaktorer i samspil

Hvilke faktorer er vigtige for et rent opvaskeresultat?

Fire faktorer spiller en rolle, som er afgørende for hver opvask:

  • Temperatur
  • Tid
  • Kemi
  • Mekanik

Hvad er sammenhængen mellem rengøringsfaktorerne?

De fire rengøringsfaktorer kan vælges frit og justeres indbyrdes.
Vigtigt: Hvis to eller flere faktorer ændres, skal alle faktorer tilpasses efter hinanden for at opnå det samme rengøringsresultat. Eksempel: Reduktion af temperaturen kan kompenseres ved at forlænge tiden.

Hvad er Sinners cirkel?

Sinners cirkel er betegnelsen på, hvordan de fire ovennævnte faktorer, påvirker rengøringsresultatet - opkaldt efter kemikeren Herbert Sinner.

Billede af køkkenmedarbejder i et hospitalskøkken, der skyller tallerkener af

Eksempler på Sinners cirkel: Ved opvask i hånden er den mekaniske faktor (skrubning med børste) meget høj.

1 - temperatur
2 - kemi
3 - mekanik
4 - tid

Fyldning af en Miele Professional-erhvervsopvaskemaskine med salt

Ved opvask i en professionel opvaskemaskine er andelen af mekanik reduceret takket være effektivt opvaskemiddel (kemi) og længere varighed (tid).

1 - temperatur
2 - kemi
3 - mekanik
4 - tid

Hvilken effekt har de anvendte faktorer?

Temperatur

Temperaturen opløser ikke blot opvaske- eller afspændingsmidlets aktive stoffer hurtigere, men også snavs fra utensilierne (især fedt). Vigtigt: Temperaturen skal altid vælges ud fra utensilier og tilsmudsningsgrad. Visse materialer kan ikke tåle høje temperaturer (fx glas). Noget snavs kan høje temperaturer desuden ændre strukturen på, så det bliver sværere at fjerne (fx protein).

Tid

Jo længere opvasketid, desto bedre rengøringseffekt - lang opvasketid og iblødsætning ind imellem giver et positivt resultat. Når målet derimod er kortest mulig opvasketid, skal de andre faktorer justeres for at kompensere for den korte opvask.

Kemi

Kemi (rengøringsmiddel) har til opgave at løsne snavs. Ved anvendelse af kemi gælder det om at finde den rigtige dosering, koncentration og kvalitet af det anvendte middel. Specielle indholdsstoffer giver et perfekt rengøringsresultat afhængigt af tilsmudsningen (fedt, protein, #misfarvninger) - rengøringsmidlets kemiske sammensætning kan således virke mildt eller aggressivt. Jo højere dosering, eller jo mere aggressiv i sammensætningen, desto bedre rengøring. Men vær opmærksom på følgende: Aggressive indholdsstoffer eller for høje doseringer kan beskadige servicet og maskinen.

Mekanik

Den mekaniske faktor sørger for, at snavs fra servicet fjernes. Ved opvask i hånden er det børstningen, der udgør mekanismen, og ved maskinel opvask er det vandcirkulationen fra pumpe og spulearme.

Hvilken betydning har vandet?

Vand kan ikke undværes i opvaskeprocessen. Det er nødvendigt for at opløse rengøringsmidlerne, optage temperaturenergien og mekanisk bringe disse til servicet. Således har vandets beskaffenhed indflydelse på resultatet: Drikkevand er det ikke nødvendigvis egnet til opvask.

Opsummering

Gode rengøringsresultater med effektiv udnyttelse af ressourcer afhænger især af en korrekt indstillet opvaskemaskine i samspil med optimal opvaskekemi - det ideelle samspil mellem de fire faktorer, der er beskrevet i Sinners cirkel, sikrer en ulastelig drift i køkkenet og efterlader et strålende indtryk på gæsterne.