PG 8581 [WW AD LD] - Highlights

Vis produkt
Opvaskebeholder uden samlinger

Svejset uden overgange

Miele Professionals nyudviklede opvaskebeholder sætter nye standarder for hygiejnen. En ny laserteknologi udelukker, at snavs og blod kan aflejres i samlingerne i opvaskebeholderen i rustfrit stål. På den måde forhindres det, at blod og andre tilsmudsninger hænger fast. Et ekstra plus i forhold til hygiejnen er, at varmeelementet opbevares uden for skyllekammeret.
Cirkulationspumpe integreret varmelegeme og variabelt omdrejn.tal

Kernen i perfekte resultater

Cirkulationspumpen med integreret varmelegeme og variabelt omdrejningstal er det centrale i Miele Professional rengørings- og desinfektionsmaskiner og er et unikt salgsargument. I hver programblok justeres pumpens hastighed og spuletryk for at imødekomme specifikke krav – højt tryk muliggør fjernelse af hårdnakket snavs, mens lavt tryk sikrer overskylning af alle emner, der skal rengøres.
EcoDry med patenteret AutoOpen-funktion*Patent: DE 102 007 008 950 B4

Komfortabel tørring

Ved programslut åbnes døren automatisk med AutoOpen-funktionen, når temperaturen i opvaskebeholderen er faldet til under 70°C. Restfugtigheden kan på den måde nemt slippe ud af opvaskebeholderen, og de rengjorte instrumenter tørrer hurtigere.
Integreret afkalkningsanlæg

Rene resultater

Mineraler i ledningsvandet kan forstyrre rengøringsprocessen og danne aflejringer på instrumenter og i produktet. Mieles termodesinfektorer er fra fabrikken udstyret med et afkalkningsanlæg, som i vid udstrækning fjerner hårdhedsdannende ioner fra postevandet. I tilfælde af meget hårdt ledningsvand og i praksisser med en stor mængde instrumenter kan det betale sig at foretage en yderligere, fuldstændig demineralisering af vandet.
Spulearmsovervågning

Sikkerhed gennem kontrol

For at opnå optimale genbehandlingsresultater skal spulearmenes omdrejningshastighed altid ligge inden for et foruddefineret interval. Takket være den kontaktløse overvågning af alle spulearme i produkter og kurve kan problemer - såsom skumdannelse eller blokerende utensilier - opdages på et tidligt tidspunkt. Spulearmsovervågningen bidrager således til en sikker reproduktion af den validerede genbehandlingskvalitet.
Spuletryksovervågning

Sikkerhed gennem kontrol

Forskellige faktorer, fx. defekt kurvetilkobling eller for kraftig skumdannelse kan reducere spuletrykket. Spuletryksovervågningen i rengørings- og desinfektionsmaskinen sikrer optimale procesforløb, så maskinen altid leverer pålidelige rengøringsresultater.