PG 8581 [WW AD LD] - Rengøringsresultat

Vis produkt
Varmecirkulationspumpe med variabelt omdrejn.tal

Kernen i perfekte resultater

Varmepumpen med variabelt omdrejningstal er det centrale i Miele Professional rengørings- og desinfektionsmaskiner og er et unikt salgsargument. I hver programblok justeres pumpens hastighed og spuletryk for at imødekomme specifikke krav – højt tryk muliggør fjernelse af hårdnakket snavs, mens lavt tryk sikrer overskylning af alle emner, der skal rengøres.
Integreret afkalkningsanlæg

Rene resultater

Mineraler i ledningsvandet kan forstyrre rengøringsprocessen og danne aflejringer på instrumenter og i produktet. Mieles termodesinfektorer er fra fabrikken udstyret med et afkalkningsanlæg, som i vid udstrækning fjerner hårdhedsdannende ioner fra postevandet. I tilfælde af meget hårdt ledningsvand og i praksisser med en stor mængde instrumenter kan det betale sig at foretage en yderligere, fuldstændig demineralisering af vandet.
EcoDry med patenteret AutoOpen-funktion*Patent: DE 102 007 008 950 B4

Komfortabel tørring

Ved programslut åbnes døren automatisk med AutoOpen-funktionen, når temperaturen i opvaskebeholderen er faldet til under 70°C. Restfugtigheden kan på den måde nemt slippe ud af opvaskebeholderen, og de rengjorte instrumenter tørrer hurtigere.